Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Aimar Altosaar

Idee sisu
Ettevõtjaid ja juhte tuleb õpetada ja treenima nägema igas inimeses võimalust ja oma töötajates ettevõtte kõige hinnalisemat ressurssi. Õpetada kokku viima ettevõtete vajadusi ja tööpakkujate võimekusi. Õpetada hindama elukogemusi, empaatiavõimet ja sotsiaalseid oskusi. Õpetada ettevõtjaid ja juhte mõistma, et iga ettevõte on lisaks kasumiteenimisallikale ka osa sotsiaalsest kooslusest, mis kas toodab juurde või lõhub sidusust. Õpetada looma ja hoidma psühholoogilist turvakeskkonda, mis on aluseks loovusel ja kõrgele tootlikkusele. Eakamatel inimestel, nende kohtlemisel ja töö väärtustamisel on oluline osa kogu töökeskkonna hubasemaks ja turvalisemaks muutmisel. Riigipoolne abi ettevõtetele võiks toetada koolitust ka psühholoogia alustõdede omandamiseks.

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Vanemaealiste diskrimineerimise vähendamine

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Kõrgharidusstandard ja selle alusel koostatud õppekavad

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Sobib, kuid õppekava koostatakse vastavalt teatud kriteeriumitele.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Raske on hinnata, milline mõju on kõikide juhtimiserialade õppekavade muutmisel ealise diskrimineerimise vähenemisele. Vanuselist diskrimineerimist võib ette tulla teadmatusest, kuid pahatihti kasutatakse eelarvamusi ja negatiivseid stereotüüpe ka diskrimineeriva käitumise õigustamiseks.
Teadmiste paranemine toob pikaajalises perspektiivis kaasa suhtumise muutumise ja inimeste väärtustamise kasvu.
Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
-

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
Vananemise olemusest ja mõjust peaksid aru saama kõik, hoolimata õpitud erialast. See tähendab, et inimeseõpetus (sh õpetus vananemisest) peaks olema üldhariduse osa.
Kiirem ja efektiivsem on kasutada täiendõppe võimalusi ja kogukondlikku panust.

Eksperdid: Liisi Uder, Tiina Tambaum, Raina Loom

Kommentaarid

  1. Idee kiideti teemaseminaril heaks

    Idee leidis küll toetust, kuid seda tuleks arendada edasi. Tuleks kindlasti märkida ära, et oluline on ka sotsiaalne kapital. Teadmine vananemisest peaks olema tegelikult pigem üldoskus ning pole päris kindel, kas see peaks olema seotud vaid juhtimiserialadega. Kõrgharidusstandard näeb ette, et on teatud üldained.

    Olen lugenud läbi algatuse "Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri