Rahvaliikumine "Kilomeeter, tere ja vesi" [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Tõnu Kukk

Idee sisu      
Vabatahtliku liikumisega võiks ühineda inimesed alates 55.  eluaastast. Näide: endised tuttavad (aga ka sõbrad, klassikaaslased,  kooriliikmed, kolleegid, MTÜ-de liikmed jne.) külastavad hommikuti üksteist,  teretavad ja neile pakutakse vastutasuks klaas puhast vett. Piirkond oleks  linnaosa, kvartal, endine sovhoosikeskuse ümbrus jne, mis tagaks umbes  kilomeetrise kõnni. Riigilt ootaks abi mobiilirakendusest, mis teatud  algoritmide ja andmestruktuuride jõustumisel annaks sõpruskonnale võimaluse  üksteist turvaliselt külastada. Mobiil oleks meeldetuletaja ja nädala-sõbrale  osundaja, tagatud oleks ka liikmesusest loobumine või teatud isikute  vältimine. Vanadus on ju kapseldumine, vähene liikuvus ja minimaalne vee  joomine. Positiivse kampaania jõustumisel rakenduksid kõik need tasuta asjad  ja inimesed saaksid kauem aktiivset elukaart nautida. KM:-)H2O!

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?     
Sotsiaalse sidususe ja tervise parandamine

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?     
Ei nõua seaduste muutmist.

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?     
Sobib.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?     
Aitab kaasa liikumisharrastuse levikule ning kogukonna sotsiaalsele  sidususele. Kui selleks luua riiklik rakendus, siis kaasnevad sellega ka  kulud. Samas saaks sama rakenduse luua ka eraalgatusena või eurorahade toel.  Rakenduse loomisel võivad takistuseks saada andmekaitsenõuded.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?     
Otseselt selliseid näiteid ei ole teada, kuid liikuma ärgitamiseks on  rahvusvaheliselt loodud palju erinevaid nutirakendusi.

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?     
Idee on ennekõike lahendatav omavalitsuse ja kogukonna tasandil.
     
Eksperdid: Liisi Uder 

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Rahvaliikumine "Kilomeeter, tere ja vesi" [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri