Edendada täiskasvanute võimlemist [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Märt Masso

Idee sisu

Hiinas käivad vanemaealised parkides tai chid tegemas, ka Helsingi linnaparkides näeb täiskasvanute liikumise rühmatunde. Eestis tuleks riiklikult soodustada tööealiste ja pensioniealiste inimeste võimlemist läbi selle, et tagatakse tasuta koolitused KOV-de ja organisatsioonide eestvedajatele ja treeneritele.

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Uuringud on näidanud, et isegi vähene võimlemine aitab ennetada kroonilisi haigusi võrreldes sellega, kui inimene regulaarse võimlemisega ei tegele. Senised soovitused (nt 20 min 5 päeval nädalas) on efekti saavutamiseks isegi liiga kõrged. Piisab vähemast. Selleks, et tekiks arusaam võimlemise lihtsusest ja kättesaadavusest ning selle tohutust mõjust elukvaliteedile, on tarvis muuta võimlemise suhtes levinud valearusaamu ja näidata, et see on tõesti kõikidele kättesaadav. Seejärel toetada koolitatud eestvedajate tööd kogukondades. Võimlemine ennetab ja ennistab.

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Ei eelda seaduste muutmist

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Sobib, kuid uuringud on näidanud, et vanemad inimesed eelistavad, kui võimlemine ja muud füüsilised tegevused oleksid mitteformaalselt organiseeritud.
Miinuseks ainult see, et meie kliimas peab palju ilmaga arvestama.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Kuigi paljud omavalitsused pakuvad juba soodsaid võimalusi ka vanemaealiste võimlemiseks või muuks kehaliseks aktiivsuseks, on selle täiendav kasutuselvõtt kulu omavalitsustele.
Kultuuriministeerium on loonud toetuse liikumisharrastuse jaoks ning ka ettepanekus kirjeldatud eesmärkidel on võimalik seda toetust taotleda. Seega idee rakendamiseks ei ole vaja seadusemuudatusi. 
Ettepaneku rakendudes paraneks vanemaealiste kehalise aktiivsuse suurendamisel nende tervis ja sotsiaalne läbikäimine.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
Nt Austraalis Viktoria osariigis on loodud organisatsioon, mis toetab eakate inimeste väärtuslikku elu. Palju vabatahtlikke on loonud huviklube, kus eakad saavad spordiga tegeleda.

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
Idee on lahendatav omavalitsuse/kogukonna tasemel, kuna huviharidus on omavalitsuste valitsemisalas.
Alternatiivne võimalus on kaasata spordiklubisid, et pakkuda vanemaealistele liikumise rühmatunde vabatahtlikke juhendajate abil. 
Teiseks alternatiivseks võimaluseks oleks ka näiteks interaktiivsed lahendused nagu nt teleka kaudu võimlemine (Sentab). Ei ole väga kulukas ja saab kasutada ka palju muid suhtlemist- ja tervist soodustavaid rakendusi.
Omavalitsus saab suunata avalike parkide ja muude haljasalade kasutamist tervisekäitumise kasuks.  
Samamoodi saavad juba tegutsevad võimlemisringid, olgu eraalgatuslikud või kogukondlikud, panustada senisest rohkem eakaid endaga liituma. 

Eksperdid: Liisi Uder; Gerli Paat-Ahi, Üla-Karin Nurm, Maria Filina-Kossatšova

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Edendada täiskasvanute võimlemist [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri