Haljala vallale

Vergi kogukonnakeskus ja raamatukogu peavad jääma!

MTÜ Vergiranna Selts, Merilin Tamm,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
511 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Pöördumine Haljala vallavalitsusele ja volikogule

Aastate jooksul on Vergi ja ümbritsevate külade arengusse tehtud investeeringuid minimaalselt, kuigi meie ühisvara on müüdud varasemaltki (Vergi sadam ja rahvamaja). Valdade liitmiste käigus kohalikule kogukonnale antud lubadused unustatakse ja on jäänud katteta. Uue Haljala valla arengukava koostamisel oleme jälle jäänud vaeslapse ossa.

Oleme kategooriliselt vastu saja-aastase ajalooga Vergi raamatukogu sulgemisele ja Vergi külaseltsi kasutuses oleva kinnistu ja hoonete müügile, sest see viib kogu kohaliku seltsielu ja kogukonna hääbumisele. Külaplats ja sellel asuvad hooned on tervikuna kasutuses aastaringselt, pidevalt toimuvad üritused, Vergi külaselts ja raamatukogu teevad väga tihedat koostööd kaasates kohalikke elanikke ja suvitajaid ka ümberkaudsetest küladest.

Nõuame, et kohalike külade kogukonnakeskus ja raamatukogu säiliksid meile ja meie lastele!

Menetlusinfo

 1. Vallavalitsuse vastus EKK teabepäringule

  Haljala vald arutas algatust "Vergi kogukonnakeskus ja raamatukogu peavad jääma!" 22.11.2022, millest on videosalvestus: https://www.youtube.com/watch?v=UjCFJVTr6W8 Väljavõte protokollist: "Istungi juhataja annab volikogule teada, et esitatud on kaks rahvaalgatus.ee keskkonna kaudu tulnud algatust ja annab nende tutvustamiseks sõna vallasekretärile. Kristi Tomingas – esimene on „Ei lubjakivi karjäärile Lahemaa rahvuspargi kõrval Haljala vallas" ning teine „Vergi kogukonnakeskus ja raamatukogu peavad jääma!“ . Esimene on esitatud Haljala vallavalitsusele ja Keskkonnaametile protsessi peatamiseks. Algatus on volikogu liikmetele teadmiseks, protsess on pooleli. Ja volikogu praegu seisukohta kujundada ei saa. Teisega on pöördutud Haljala Vallavalitsusele ja volikogule. Kristi Tomingas loeb algatused volikogu liikmetele ette (Algatused on lisatud protokollile.) Annes Naan lisab, et antud algatused võtab volikogu informatsioonina teadmiseks, kuna need ei ole esitatud eelnõuna.""

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 100 allkirja

 4. Algatus kogus 44 allkirja

Kommentaarid

 1. Vallapoolne pakutav "BOONUS“ raamatukogu sulgemisele

  Tegin huvipärast päringu raamatukogu uude tellimussüsteemi. Raamatu tellimine VÕSU automaati maksis 6 eurot. Seega pakutakse külaelanikule võimalust minna tasut teenusest üle tasulisele. Eile jäi kõlama veel mõte, et tulevikus käiks raamatukogu tööline rotatsiooni korras nädalas 1-2 korda nädalas kohal, siis ka elanikud saaks ajalehtedest VÄRSKEID uudiseid lugeda. No küll neid häid pakkumisi ikka tuleb vallalt🤭 Samas on ka raamatukogus avatud avalik interneti punkt, kus elanikud saavad käija tegemas oma makseid. Raamatukogu sulgemisega tekkis kohustus osta enesele arvuti, mis tähendaks lisaväljaminekut alates 500 eurost + interneti teenusepakkuja tasu jne. RAAMATUKOGU PEAB JÄÄMA!!! ÕNNEKS NÜÜD ON VALLAVALITSUS REEDETI SULETUD-SELLE KOKKUHOITUD ELEKTRI JA AMETNIKE PALKADE PEALT HAKKAB LÕPUKS VALLAKASSA PAISUMA. ✌️

  1. Kohaliku omavalitsuse ülessane ja eesmärk OSA 1/3

   Kohaliku omavalitsuse plaanid on vergilasele (Vergi küla elanikule) arusaamatud ja tekitavad neis küsimusi. Kohaliku omavalitsuse ülessanne on kohaliku elu edendamine. Paranev elukeskond meelitab uusi elanikke ja kasvav elanikkond suurendab valla võimekust. Ehk siis kohalikuomavalitsuse eesmärk on luua elukeskkond, mis soosib seal elamist. Elukeskonda ei loo ainult elamud. Elukeskkond on palju laiem mõiste. Siia alla mahuvad ka nii kohalikuomavalitsuse teenused (sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu), kui ka turvalisus ning vabaaja veetmise ja sotsiaalse läbikäimise võimalus. Vergi on olnud kolhoosikeskus ja uue idenditeedi ja nišši leidmine vabas maailmas ei ole olnud lihtne. Vergis on säilinud tootmine ja sadam, aga ka väikse küla kohta vägagi mitmed spordirajatised ja külakeskus oma külamaja, raamatukogu, jalgpalliplatsi ja rannaga. Kaugemalt tulijale võivad need märkamatuks jääda, aga vergilane tutvustab neid vaatamisväärsusi uhkusega igale külalisele. Töökohad ja vabaaja veetmise võimalused on need faktorid, mis on võimaldanud Vergi külal säilida, areneda ja kasvada.

   1. Kohaliku omavalitsuse ülessane ja eesmärk OSA 2/3

    Plaan Vergi küla keskus muuta elamumaaks on vergilasele sama absurdne, kui Rakvere keskplatsi muutmine magalarajooniks rakverelasele. Sellesse asukohta ei meelita elamumaad ostma mitte vergilaseks hakkavat noort peret, kes saaks kogukonna osaks vaid tõenäoliselt ainult suvitaja, kes oma maksutulu valda ei tooks. Eriti kurb oleks, kui Vergit tabaks sama saatus, nagu Võsut, kus asula südamesse on rajatud keskkonda sobimatu uus hoonestus. Võsu randa kerkinud klaasmajasid võib võrrelda Tallinnas Toompeal asunud parki tsaaririigi poolt rajatud Nevski katedraliga, mis sümboliseerib võimu ülekut kohalikest elanikest ning riivab silma ja kohalike elanike õiglustunnet veel sajand hiljemgi. Kohaliku omavalitsuse huvi on loomulikult luua uusi elamumaid arenevas külas, aga seda peaks tegema jälgides küla dünaamikat ja mitte kahjustades olemasolevat struktuuri. Vergi külakeskus on ajalooliselt kujunenud. Uue keskuse loomine ei ole lihtne ja võtab taas inimpõlvede jagu aega. Külakeskuseks ei ole kujunenud ettevõtete pinnad, sest ettevõtjad vahelduvad ja kiiremini, kui traditsiooni tekkimine aega võtb. Ei ole vist vaja seletada, et haritus ja selle seemnena ka raamatukogu on olnud kogu eestluse tekkimise ja säilimise alus. Külamaja jällegi kohalike elanike kooskäimise ja arutelu tekkimise koht ning seega demokraatia, kui rahvavõimu juur. Aga jalgpalliplats võib vajada rohkem selgitust. Jalgpalliplatsi tähendus Vergi ja vergilase jaoks on palju sügavam, kui lihtsalt spordirajatis. Sellega on seotud näiteks Vergi idenditeedi juurde käiv “Kaluritepäeva jalgpalliturniir”, mis on kogunud tuntust üleriigiliselt. Kuigi mastaabilt tagasihoidlikum, siis siiski võrreldav selliste kohalike üritustega nagu näiteks Võhandu maraton või Karakatisa Kallastel. Või mõelge milline roll on Orisaare staadionil kogukonna identideedile - Orisaare ei oleks üle Euroopa kuulus, kui keset staadioni ei kasvaks Euroopa aasta puu. Kohalik elanik ei taha alati uut ja sirgjoonelist vaid hindab oma kodu just sellisena nagu see on - oma eripära ja ajalooga. Aga loomulikult on jalgpalliplats ka lihtsalt koht kus küla lastel on võimalik kokku saada ja palli mängida. Seega on see palju mitmekihilisem, kui pealtnäha paistab.

    1. Kohaliku omavalitsuse ülessane ja eesmärk OSA 3/3

     Majanduslikust aspektist tundub praegune plaan lühinägelik. Nagu eelnevalt juttu oli ei meelita jagpalliplatsi ja raamatukogu kaotamine Verki rohkem elanikke (maksumaksjaid). Samuti on hiljem vastava taristu uuesti loomine kordades kallim. Praegune staadion on loodud ammu ja keegi ei eelda, et see peaks olema tasane ja sirge, aga kui vald hakkaks looma uut staadionit, siis ei rahulduks enam keegi vähemaga, kui kaasaegsed nõuded eeldavad. Samuti ei ole raamatukogu korvamine raamatukogubussiga tasuta lahendus ja raamatukogu kaotamine ka praeguses inetenetiseeritud maailmas siiski märk dekadentsist. Palju olulisem on leida raamatukogule uusi funktsioone ja väljundeid, millest mitmed toetavad kohaliku omavalitsuse eesmärke, millest oli alguses juttu. Praegu on nii randa kui jalgpalliplatsi hooldanud kohalikud elanikud ja valla kulud on olnud minimaalsed. Ühekordet maa müügist saadavat tulu ei saa hinnata kõrgemaks püsivatest ja pikaajalistest väärtustest.

     Olen lugenud läbi algatuse "Vergi kogukonnakeskus ja raamatukogu peavad jääma!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
     NimiIsikukoodAllkiri