Toila vallale

Toetame Toila Vallavolikogu liikmeid Toila vallavalitsuse liikmete ja vallavanema umbusaldamisel.

Maria Ronk,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
164 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Toetame Toila Vallavolikogu liikmeid Toila vallavalitsuse liikmete ja vallavanema umbusaldamisel ning väljendame rahulolematust Toila vallavalitsuse ja vallavanema töö suhtes.

Põhjused:

- kogukonna arvamusega mittearvestav ebamõistlik Toila Gümnaasiumi gümnaasiumiastme sulgemisprotsess vigaste andmete põhjal,

- lasteaiateenuse lõppemine Toilas vastutustundetu töö ja läbirääkimisvõimetuse tõttu,

- ühinemisläbirääkimiste käik Jõhvi vallaga,

- Järve küla arendamise puudulikkus,

- suutmatus toetada Kohtla-Nõmme arengut,

- paindumatus valla elanike soovidega arvestamisel,

- kaasamise näilisus on viinud osa kogukonnast nii kaugele, et igasugune usaldus valda üle kümne aasta juhtinud valitsuse vastu on kadunud,

- Vallavalitsusel ja -poliitikutel puudub tahe - vallavalitsus on tugevalt politiseeritud ja seetõttu on häiritud valla toimimine, mis on viinud elanikkonna järsule vähenemisele ning seetõttu ka kooli sulgemiseni ja kiirkorras naabervallaga liitumiseni arvestamata kogukonna huve.

Kuidas me teame, et kogukonna huvidega pole arvestatud?

Sest vallavalitsus ei tunne huvi kogukonna tegelike arvamuste kohta. Teostatud kaasamised ei ole toonud mitte ühtegi muutust valla plaanidesse. Kaasamine on näiline, ühtegi küsitlust ei ole kogukonnas tehtud. Lähtutud vaid ühe poliitilise kildkonna huvidest. Vallavalitsus ei ole suutnud põhjendada kogukonnale otsuste vajalikkust, ei ole teinud piisavalt eeltööd kogukonna kaasamiseks ja laiapõhjaliste otsuste kujundamiseks.

Meie - allakirjutanud, arvame käesolevaga, et umbusaldus on viis teatada vallajuhtidele, et nende töö ei ole piisava kvaliteediga ja valla juhtimine vajab sisulist muutust ning valla juhtkonna väljavahetamist.

Menetlusinfo

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Toetame Toila Vallavolikogu liikmeid Toila vallavalitsuse liikmete ja vallavanema umbusaldamisel." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri