Töötukassa suurem roll inimestele sobivate eneseteostusvõimaluste leidmisel [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Aimar Altosaar

Idee sisu
Töötukassa tegevus ümberkujundada Tööametiks, mille üheks ülesandeks on pidada arvet kõigi ametis registreerunud tööhuviliste inimeste võimete, oskuste ja motivatsiooniprofiilide üle. Igal inimesel on kordumatu komplekt oskuseid ja võimeid, mis võivad olla väga erinevad sõltuvalt vanusest, soost, väljaõppest, elutingimustest ja varasemast töökogemusest. Vanematel inimestel on vähem füüsilisi võimeid, kuid võivad olla kõrgemad vaimsed võimed ja paremad sotsiaalsed oskused. Motiiv on aga kindlasti igaühel, kes on ennast Tööametisse üles andnud. Tööametisse võivad end tööotsingute või uute ettevõtlusega seotud väljakutsete keskkonda registreerida kõik Eesti residendid, kes tahavad oma tööelus muutusi. Selle suuremahulise töö tegemisel tuleb kaasata vabatahtlikke tööandjate ja töövõtjate hulgast, eriti neid, kes on juba saanud Tööametilt kas head nõu, sobiliku töötaja või sobiliku ameti. Võiks luua eraldi analüüsi ja otsingukeskkonnad kuni 30-aastastele ja üle 55-aastastele inimestele, kelle võimete- ja motivatsiooniprofiilid erinevad „keskmisest“ kõige enam. Põhimõte – turul nõutavate tööoskuste ja isikuomaduse ning soovitavate töökohtade vahel tuleks pidevalt taotleda tasakaalu. Seda ei tohi aga teha tööotsijatele nende õppesuundi dikteerides, vaid püüdes hoida kõiki asjaosalisi samal infoväljal. Kõigile huvilistele tuleb hoida uks lahti ettevõtluskoolitusteks ning esimeste sammude toetamiseks, kui inimene juba on otsustanud hakata vähemalt iseendale tööandjaks.

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Eesmärk tundub olevat vanemaealiste tööjõuoskuste ja motivatsiooni suurem väärtustamine. 

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Ei eelda seadusemuudatusi

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Idee on juba suures osas rakendatud.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Ettepanek on suuresti juba rakendatud.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
-

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
Töötukassa nimemuutus ei ole uue eakuse rahvakogu mõttes asjakohane idee.
Ka praegu on võimalik kõigil pöörduda Töötukassasse abi saamiseks, ka neil, kes töötud ei ole. Alates maist 2017 on võimalik ka töötavatel inimestel saada teenuseid, mis tõstavad nende kvalifikatsiooni või siis tööandjatel katet koolituskuludele.
Et parandada tööturul osalejate nõudluse ja pakkumise tasakaalu, tuleks jätkata OSKA teostavate analüüsidega ning osaliselt neid täpsustada. Täpsem ülevaade töövõtjate vajadustest ja nõudlusest töötajatele annab ka paremad võimalused töötajate leidmiseks.

Eksperdid: Liisi Uder; Mart Vain, Raina Loom

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Töötukassa suurem roll inimestele sobivate eneseteostusvõimaluste leidmisel [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri