Lääne-Harju vallale

Toetame koorilaulu jätkumist Laulasmaal, toetame Mall Türki.

Kairi Õunapuu,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
239 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Laulasmaa on muusikakodu. Me ei taha jääda orvuks! Nüüd on tõsine oht, et lahkub ka kooride süda ning hing Mall.

Meie, Laulasmaa kooli laste lapsevanemad, oleme aastast aastasse pidanud vastas seisma muutuste ja muudatustega. Suur jälg ja tühjus on jäänud kohta, mis peaks olema paigatud soojade mälestustega. Oleme oodanud ja mõistnud. Liiga palju! Nüüd aitab! Mitme hea õpetaja lahkumine ning direktorite pidev vahetus viimase 2 aasta jooksul, on tekitanud palju küsimusi. See kahjustab laste turvatunnet ja stabiilset õpikeskkonda. Meie nõuame, et Laulasmaa Kooli juht ja Lääne-Harju valla vastavad juhid leiaks lahenduse õpetajate töö jätkamiseks ja väärtustamiseks. Meie ei luba loobuda kokkuhoiuarvelt pärandist, kultuurist, kodutundest, ühtsusest ja mälestustest, mis on ühtviisi olulised nii lastele kui ka kogukonnale üldiselt. Õpetajate väärtustamine peab algama ühtviisi nii kodust kui ka juhtidest. On lubamatu, et meie kooli põhiväärtuseks ning uhkuseks olnud kooritegevust ähvardab hääbumine. Ja seda pelgalt seetõttu, et juhid on otsustanud kokkuhoiu eemärgil kombata õpetajate ja lapsevanemate taluvuspiire. Seekord läks asi liiga kaugele ja koorijuhist loobumine on meie, lapsevanemate, punane joon, mille ületamist me ei luba

Koorijuhi töötasu ei saa olla vastavuses ringitunni tasuga, sest antud töö koormus on võrreldav vähemalt ainetunni tasuga. Oluline on maksta selle töö eest väärilist tasu ja pakkuda häid töötingimusi. Nõuame, et Laulasmaa Kooli juht ja Lääne-Harju valla vastavad juhid leiaks lahenduse ​Mall Türki koorijuhina töö jätkamiseks ja​ tema töö väärtustamiseks.

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. Laulasmaa kool

  Kindlasti peavad kooris alles jääma. Ja eriti Mall Türk. Ilma koorita pole ka enam õige kool. Lastele väga meeldib oleme ju käinud ka laulupeol ja mina kindlasti ei poolda, et see ära jäetaks.

  1. Koor peab jääma ja Mall peab jääma

   Just koorid, rahvatants ja pärandkultuuri õpe juba algklassidet peale teeb Laulasmaa kooli eriliseks. Praegune plaan kaotada koorid senisel kujul ja asendada need huvitegevusega ei sobi mulle ega mu lastele. Tahan edaspidigi, et minu lapsed osalevad laulupeol. Ilma Mallita pole erilist lootust, et lapsed laulmisega jätkavad. Koorilaulu huvitegevuse alla liigutamine seab ohtu sellegi, et laulma ei pääse kõik soovijad vaid need kelle vanemad suudavad huvitegevuse eest maksta.

   1. Toetan koorilaulu jätkumist Laulasmaal, toetan Mall Türki.

    Kindlasti peab koorilaul jätkuma Laulasmaal ja toetan Mall Türki, et Ta saaks jätkata väärikalt.

    1. Muusika on tähtis

     Kuskil on kokkuhoiu piirid, koorilaul ei ole huviharidus vaid midagi enamat. Kõikide heade õpetajate väljavool koolist tuleb peatada ja leida see juurpõhjus, miks ei suudeta häid inimesi hoida.

     1. kultuuri peab jätkuma

      Kindlasti peavad kooris alles jääma. Ja eriti Mall Türk. kuskil on piirid. Ilma koorita pole ka enam õige kool. Lastele väga meeldib oleme ju käinud ka laulupeol , lähme sinna aina uuesti ja mina kindlasti ei poolda, et see traditsioon ära jääb. vahetagem pigem juhte kes ei oska hoida meie inimesi ja kultuuri. lahkugu need juhid siit täna ja kohe

      1. Koorilaul Laulasmaal

       Toetan rahvuskultuuri hoidmist Laulasmaa Koolis läbi koorilaulu ja toetan entusiastlikke koorilaulu eestvedajaid, kes väärivad austust ja väärilist tasu. Tsiteerides muusikapsühholoog Dali Kaske, kes soovitab muusikat eneseväljenduseks, koostöö harjutamiseks, koolipinge maandamiseks, hea meeleolu loomiseks ja teadmiste kinnistamiseks.

       1. Minu arvamus

        Loodan väga, et koolijuht ja koolipidaja suudavad leida lahenduse tekkinud olukorrale. Näib, et seekord kogukond, lapsevanemad ja lapsed ei andestaks. Koor on meile oluline. Õpetaja töö väärikas tasustamine on oluline! Koormus ja tasu peab olema tasakaalus! Ainult seda lahendust leides on valitsejatel kõndida neie Laulasmaa Kooli rongkäigu ees, kui lapsed ja õpetajad esindavad laulu-ja tantsupidudel meie kooli!

        1. Koorilaul Laulasmaal peab jätkuma

         Laulasmaa kooli ja lasteaia entusiastlikud, väsimatud muusikaõpetajatest dirigendid on maasool, meie pärimuskultuuri kandjad ja edendajad. Nende koht on Laulasmaa laulukooride ees ja seda palume mõista nii kooli juhtkonna kui KOV- i tasandil. Toetan Mall Türki ja loodetavasti leitakse kõiki pooli rahuldav ja koorilaulu traditsiooni toetav lahendus.

         1. Särainimene

          Mall on särav, tegus, aktiivne ja rõõmus koorijuht. Kooriproovid on täis nalja ja naeru. Teda armastavad lapsed ja hindavad täiskasvanud koorilauljad. On lubamatu, et Eesti koorilaulu traditsioone mittemõistev, teisest kultuuriruumist pärit koolijuht püüab välja suretada meie laulukultuuri. Soovin, et Mall Türk jätkaks Laulasmaa koolis koorilaulu õpetamust ja saaks selle ees inimväärilist tasu.

          Olen lugenud läbi algatuse "Toetame koorilaulu jätkumist Laulasmaal, toetame Mall Türki." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
          NimiIsikukoodAllkiri