Tallinnale

Nõuame bussiliini nr. 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil

Mihkel Tüür,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
6693 allkirja kogutud

Tallinnale saatmiseks allkirjad koos! Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

6693 allkirja kogutud

Allkirjade kogumine on lõppenud. Järgmise sammuna saadavad algatuse loojad pöördumise koos kogutud allkirjadega kohalikule omavalitsusele. Kuna algatuse vastuvõtmine ja menetlemine võib kesta mõnda aega, soovitame tellida meiliteavituse selle algatuse järgmiste etappide kohta, klikkides nupul "Telli teavitus".

Pöördumine

Õiguskantsler Ülle Madise, Tallinna Linnavolikogu, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti, Tallinna aselinnapea Vladimir Sveti, Pirita Linnaosa Valitsuse, Pirita Linnaosa vanema Kaido Saarniidu, Pirita Linnaosa sotsiaalhoolekande spetsialisti Maarika Lillemäe, Tallinna Transpordiameti, Pirita Linnaosakogu, Tallinna Transpordiameti juhataja Andres Harjo, Tallinna Transpordiameti ühistranspordi osakonna, Tallinna Sotsiaalhoolekande osakonna, Tallinna Haridusameti, Tallinna Haridusameti juhataja Kaarel Rundu, Tallinna Strateegiakeskuse strateegilise planeerimise teenistuse, Tallinna Strateegiakeskuse linna strateegiadirektori Raido Roopi, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Martin Karro poole.

Selle avaldusega protesteerime Tallinna Linnavalitsuse väljapakutud lahenduse vastu muuta bussiliini nr 5 trajektoori ja nõuame bussiliini nr 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil. Samuti vaidlustame sellega seotud seni avalikustamata haldusaktid.

Sissejuhatus Bussiliin nr 5 on olnud Tallinnas ajalooliselt Nõmmet ja Pirita linnaosa ühendav bussiliin. See on Tallinna pikim bussiliin ja iga tallinlane teab seda bussi, kuna see on kulgenud oma rada vähemalt 60 aastat, ühendades omavahel Pirita-Kose asumit, kesklinna, Nõmme ja Männiku linnaosasid.

Hetkel on Tallinna Transpordiamet asunud muutma bussiliinide trajektoore eesmärgiga siduda omavahel paremini linnaosasid ja sünkroniseerida omavahel bussiliiklust, kasvatades ühistranspordi kasutajate arvu.

Bussiliini nr 5 muutmine aga seda eesmärki ei täida, kuna selle liini roll ühendada ainsa liinina Pirita-Kose asumit Tallinna kesklinna ja teiste linnaosadega lihtsalt likvideeritakse. See muudatus on tehtud ette teatamata ja kohalikku elanikkonda aruteludesse kaasamata. Samuti ei ole Tallinna Linnavalitsus avalikuks teinud ühtegi haldusakti ega alusuuringut, millele see otsus võiks tugineda.

Liin nr 5 toimib Pirita-Kose elanike ainukese linnaosade vahelise bussiliinina.

Bussiliin nr 5, mis on olnud viimased 60 aastat Pirita linnaosa ühendamiseks kesklinna, Nõmme ja Männikuga, peab jääma oma algset eesmärki täitma. See bussiliin toimis juba enne, kui Lasnamäe mikrorajooni hakati planeerima ja teenindab tänaseni nende linnaosade elanikke. Liini lõpp-peatus Metsakoolis loodi selleks, et erivajadustega lapsi muudest linnaosadest Pirita Vabaõhukooli transportida.

Bussiliin nr 5 teenindab likvideeritaval liiniosal Pirita-Kose asumi enam kui 3900 elanikku. See asum, mille ainukeseks ühistranspordi ühenduseks teiste linnaosadega on liin nr 5, koosneb enam kui 30 kortermajast, 10 ridaelamust ja enam kui 400 eramust. Otsus liini nr 5 muudatusest Pirita-Kose asumi territooriumil sunnib täiendavalt autostuma neid Tallinna elanikke, kes täna ainukese linnaosadevahelise transpordina Pirita-Kose asumisse seda liini kasutavad. Liin nr 5 on toonud erivajadustega lapsi Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli üle terve Tallinna juba viimased 60 aastat. Erivajadustega laste koolijõudmise ja 3900 Pirita Kose asumi elaniku arvelt naaberlinnaosa probleemide lahendamine ei ole kuidagi õiguspärane. Otsus riivab erivajadustega laste põhiõigust jõuda ohutult kooli olenemata elukohast. Tallinna linn ei saa nõuda, et kui peres on erivajadusega laps, siis peaks teda alates 1. septembrist 2023 kooli sõidutama autoga. See on vastuolus ka Tallinna arengustrateegia eesmärkidega.

Käesolevaga protesteerime otsuse vastu, millega likvideeritakse täielikult linnaosadevaheline ühistransport Pirita-Kose asumis, suunates selle teenindama juba varem ühistranspordi võrguga hästi kaetud naaberlinnaosa.

Bussiga nr 5 sõidavad Pirita-Kose asumi elanikud kesklinna suunas tööle, kooli ja asju ajama. Kuna Pirita-Kosel on suur puudus koolikohtadest, siis kasutavad seda bussi paljud lapsed, kes sõidavad kesklinna koolidesse. Pirita-Kose lasteaeda saab hetkel meie asumist vaid nr 5 ja nr 6 bussiga. Kui alles jääb ainult mõni kord tunnis liikuv buss nr 6, siis ei saa lasteaeda saabumist kellaajaliselt täpselt planeerida. Pirita-Kose asumist mööda Kelluka teed ülesminek, kus puudub kõnnitee, on arvestatav pingutus ka ilma talvise lumeta ja liiklusohtlik väikestele lastele, vanematele inimestele, liikumisraskustega inimestele ning lapsevankriga emadele. Äsja lõppes Rahvakooli tee remont, kuhu tehti kõnnitee ja lisati uus bussipeatus just mõeldes bussiliin nr 5 kasutajatele. Arvestades uusi plaane, osutus uue bussipeatuse rajamine asjatuks.

Pirita-Kose Vaba Aja Keskus ja avalikud spordiväljakud peavad olema endiselt kättesaadavad kõigile linlastele ühistranspordi kaudu ja need asuvad liini nr 5 lõpp-peatuses Pirita-Kosel. Hunditubaka teel asub Pirita Südamekodu (hooldekodu), mille töötajad ja külastajad vajavad ühistranspordi ühendust teistest linnaosadest.

Kuna Pirita-Kose asumis ei ole põhiteenused (sealhulgas toidupood, apteek, postkontor, pangaautomaat) elanikele kättesaadavad, siis on oluline tagada elementaarne ühendus teiste linnaosadega. Linnaosasisese bussi nr 6 abil, mis käib mõned korrad tunnis, seda lahendada ei ole võimalik.

Muudatuse kohta ei ole tehtud mõjuanalüüsi. Pirita-Kose asumi linnaosadevahelise ühistranspordi likvideerimine 2-nädalase etteteatamisega, on lubamatu. Otsuse kohta pole väljastatud Tallinna Linnavalitsuse poolt, hoolimata korduvatest kohalike elanike järelpärimistest, ühtegi haldusakti, millele see otsus tugineb. Pirita Linnaosa Valitsusega ei ole teinud Tallinna Transpordiamet otsuse kujundamisel mingit koostööd.

Bussiliini nr 5 muudatust on põhjendatud sellega, et Nurmiku ja Metsakooli tee peatusi kasutakse äärmiselt vähe või peaaegu ei kasutata, mis ei vasta tegelikkusele. Statistika on tehtud 2023. aasta esimese poolaasta kohta, kui olid ulatuslikud teetööd Pirita-Kosel Rahvakoooli teel ja ka kesklinnas, mis mõlemad mõjutasid liiklemist. Juba aprillis anti soovitusi kesklinna vältimise kohta (vt nt https://vikerraadio.err.ee/1608944075/vladimir-svet-palume-voimalusel-tallinna-kesklinna-transiidina-valtida).

Lasnamäe Piritaga ühendamise vajaduse lahendamine bussiga nr 5 ei ole võimalik.

Kui Lasnamäe ühistransport Pirita suunal vajaks parandamist, siis selle tarvis tuleks rajada uus bussiliin ja mitte teha seda Pirita elanike arvelt, niimoodi lõhkudes väga hästi toimiva ühistranspordi erinevate linnaosade vahel. Võimalikud lahendused tuleks läbi arutada kogukonnaga ja mitte teha otsuseid suvel suletud uste taga. Lasnamäed ühendab hästi Piritaga olemasolev liin nr 49. Samas võiks suunata Pirita teele ka liini nr 29.

Kui Priislest on vaja otse Piritale pääseda, siis on bussiliin nr 5 selleks kõige halvem valik. Teatavasti ei sõida see liin Pirita-Koselt mitte Pirita keskusesse, vaid peatub Saare peatusest / Kose teelt alla Pirita teele sõites korraks Lillepi pargi linnapoolsel nurgal ja liigub sealt kohe kesklinna poole. Pirita keskusse on sealt Lillepi pargi nurgast üle kilomeetri. Kui soovida otseühendust Priisle ja Pirita keskuse vahele tekitada, siis võiks see olla kas liini nr 6 pikendus, mis sõidaks Rummu teelt Merivälja suunas ja läbiks Pirita keskust või uus bussiliin.

Kui bussiliin 5 hakkaks peatuma Vana-Narva maanteel vaid Kelluka ja Kose tee peatustes, ei ole Pirita-Kose selle piirkonna elanikel, samuti ka lasnamäelastel mingit mõtet liini nr 5 kasutada, kuna alternatiivid - bussid nr 63 ja 29 - sõidavad nendest peatusest otse linna palju kiiremini. Samuti tähendab liini nr 5 pikendmine Priisleni täiendavat lisakoormust niigi ülimalt ülekoormatud Ussimäe ja Kärberi tänava ristmikule Lasnamäel Priisle lõpp-peatuse lähedal.

Liin nr 5 peab säilima olemasoleval marsruudil, kuna Metsakooli lõpp-peatuse viimine Priisle peatusesse halvendab oluliselt Pirita-Kose elanike ainust bussiühendust kesklinnaga. Hetkel liigub Priislest eri suundades juba kümmekond liini - liinid nr 12, 13, 30, 49, 54, 58, 60, 63, 65, 68. Priisle peatuse elanike liikuvusvajadus on oluliselt paremini kaetud juba täna kui vaid ühest bussiliinist sõltuva Pirita-Kose elanike liikuvusvajadus.

Liin nr 6 ei lahenda kuidagi linnaosadevahelise sidususe säilitamist Pirita-Kose elanike jaoks.

Kohalik bussiliin nr 6, mida kompensatsiooniks välja pakutakse, ei ole aktsepteeritav asendus bussile nr 5, kuna ei ühenda erinevaid linnaosasid, vaid on puhtalt linnaosasisene marginaalne bussiliin. Bussiliin nr 6 ei täida ühistranspordi võrgustikule püstitatud üldiseid eesmärke parandada ja sünkroniseerida linnaosadevahelist ühistransporti, kuna see liin ei kulge isegi mitte kesklinna, rääkimata siis veel teiste linnaosadega ühendamisest. Samuti ei taga liin nr 6 erivajadustega laste jõudmist Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli linna eri piirkondadest.

Kokkuvõte

Selle avaldusega protesteerime väljapakutud lahenduse vastu ja nõuame bussiliini nr 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil ja vaidlustame sellega seotud seni avalikustamata haldusaktid, sest:

1. Otsus likvideerida Pirita-Kose asumis linnaosadevaheline ühistransport tehti esmakordselt teatavaks 18.07.2023 Tallinna ühistransporti käsitleval pressikonverentsil. Otsus jõustub algusega 01.08.2023. Otsuse etteteatamise aeg elanikkonnale on seega vaid 2 nädalat ja täiesti ebapiisav linnakodanike teavitamiseks.

2. Peale korduvaid järelepärimisi ei ole Tallinna Linnavalitsus suutnud esitada haldusakti, millele otsus muuta nr 5 bussiliini trajektoori tugineb. Linnakodanikul puudub võimalus seda otsust isegi vaidlustada, kuna tekst ei ole Tallinna Linnavalitsuse poolt tänaseni avalikustatud. Samuti ei ole peale korduvaid järelepärimisi Tallinna Transpordiametist kättesaadavad alusuuringud, millele selline otsus tugineb. Seega ei ole kodanikel võimalik kontrollida selle otsuse õiguspärasust ja see eirab täielikult hea halduse tava.

3. Muudatus likvideerib täielikult 3900 elanikuga Pirita-Kose asumi ja kesklinna vahelise ühistranspordi ühenduse ja see ei saa olla kooskõlas parema linnaosade ühendamise eesmärkidega ja on täielikus vastuolus Tallinn 2035 Arengustrateegia ja Pirita Linnaosa üldplaneeringu ühistranspordi strateegiaga. Muudatus mõjutab eriti negatiivselt eakaid, lapsi ja liikumisraskustega elanikke.

4. Bussiliini nr 5 Pirita-Kose lõpp-peatuses asub kogu Tallinna erivajadustega lapsi teenindav Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool. Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool asutati riigivanema Konstantin Pätsi initsiatiivil 1938. aastal. Erivajadustega laste ühistranspordi likvideerimine vanimast tänaseni tegutsevast erivajadustega laste koolist, on lubamatu. Erivajadustega laste transporti ei saa hinnata ühistranspordi loenduri alusel, kuna ohutu koolitee tagamine erivajadustega laste kooli on linna põhikohustus, mida ei ole võimalik eirata. Ühistransporti vajavad ka kooli töötajad.

5. Bussiliini nr 5 Pirita-Kose lõpp-peatuses asuvad Pirita-Kose Vaba Aja Keskus, avalikud spordiväljakud, avalik park ja Pirita Südamekodu eakate kodu, mis kõik peavad olema kättesaadavad erinevate linnaosade inimestele. Töö noortega on sellise bussiliini muudatuse puhul häiritud, kuna Pirita-Kose Vaba Aja Keskus pole enam noortele ilma autota kättesaadav.

6. Antud otsus pakub avalikke teenuseid ühe linnaosa arvelt teisele linnaosale, mis ei ole kooskõlas sidusa linnaruumi loomise eesmärgiga. Samuti eiratakse selle otsusega võrdse kohtlemise ja hea halduse eesmärke.

7. Pirita-Kose asumis linnaosade vahelise ühistranspordi likvideerimine soodustab autostumist ja on vastuolus Tallinna Transpordiameti eesmärgiga suurendada ühistranspordi kasutatavust.

8. Suureneb oluliselt keskkonnakoormus, kuna ringidesse, trenni ja kooli hakkavad lapsevanemad viima lapsi ühistranspordi asemel autoga. See ei vasta Tallinna kui “rohelise pealinna“ eesmärkidele.

9. Pirita-Kose asumis kaob linnaosade vahelise ühistranspordi kättesaadavus. Asumi atraktiivsus väheneb, kinnisvara väärtus langeb ning sotsiaalne keskkond muutub ebaturvalisemaks ja keskkonnavaenulikumaks, sest varasemalt ühistranspordiga ühendatud asum muutub vaid autoga kättesaadavaks.

10. Muudatus on täiesti kohaliku elanikkonnaga läbi arutamata ja sellele ei ole tehtud mõjuanalüüsi. Muudatuse kohta puudub Tallinna Transpordiameti, Tallinna Strateegiakeskuse ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti sisuline analüüs. Vastavad seisukohad on vajalikud, kuna muudatus likvideerib täielikult 60 aastat hästi ja tõrgeteta töötanud ühistranspordi Pirita-Kose asumis. Selline kardinaalne muudatus peab olema linnaehituslikult põhjendatud otsus ja tuginema professionaalsel linnaehituslikul mõjuanalüüsil.

Menetlusinfo

 1. Nr. 5 bussiliin säilib olemasoleval marsruudil.

  Seoses Tallinna linnapea Mihhali Kälvarti otsusega 25.07.2023, säilitada bussi nr. 5 liiklus 1.08.2023 olemasoleval marsruudil, peatame allkirjade kogumise. Tänud kõigile algatuse osalistele ja toetajatele ! Pirita-Kose kogukond avaldab isiklikult tänu Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartile sisulise koostöö ja operatiivse otsuse eest antud küsimuses!

 2. Algatus kogus 4584 allkirja

 3. Algatus kogus 4389 allkirja

 4. Algatus kogus 3520 allkirja

 5. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Lisamiseks mõned argumendid veel

  1. Ühiskaardi valdeerimiste loendusandmete kohta.https://www.tallinn.ee/.../tallinna-uhistranspordi...Ühiskaarti ei pea omama: ... 65-aastane ja vanem isik, kelle rahavastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik 65-aastasel ja vanemal isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik: ... Valideerimine pole kohustus, kuid soovituslik. Valideerimisinfo ei ole usaldusväärne kriteerium piirkonnas, kus elab palju eakaid inimesi. 2. Juba praegu on eriti kooliaja tipptunnil liiklusprobleemid Narva mnt-l Kose t ristmiku piirkonnas, samuti aastaringselt busside vasakpöördel Ussimäe tee- Kärberi t ristmikul. Busside juurdesuunamine sellesse nõelasilma ei paranda liiklusregulaarsust ja võib pikendada reaalset sõiduaega ka teistel liinidel. Talvistes oludes on teeoludest tingituna paratamatult rohkem liiklustakistusi ja ummikuid ning sõiduplaanist kinnipidamine on veelgi küsitavam. Kui kõik bussiliinid on suunatud sõitma läbi Priisle peatuse, jäävad ka 5. liini bussid ummikusse, liini kulgemisel läbi Metsakooli tee on see risk väiksem - kui liiklus on rohkem hajutatud. ei ole usaldusväärne kriteerium piirkonnas, kus elab palju eakaid inimesi. 3. Planeeritud 6. liini intervallid on suuremad kui olemasoleval 5. liinil, eriti laupäval ja pühapäeval. Seega tuleb valida, kas oodata 6. liini bussi või minna kaugemale 5. liini peatusesse (olenevalt elukohast ca 0.7-1.5 km). Talvistes oludes on tee tihti libe, soolalume segu täis ja näiteks Kelluka teel pole ka kõnniteed, nii et liikuma peab sõidutee servas. Eriti eakate inimeste liikumisele on see kõik suureks täiendavaks piiranguks. 4. Priisle piirkonna otseühendus Piritaga - on juba olemas bussiliin 49, millega saab Priisle piirkonnast Pirita keskusesse. 5. liini kulgemine Lillepi peatuse kaudu jääb Pirita keskusest tublisti eemale ja vajab täiendavat ümberistumist sõitjatele.

  1. Vene keeles - Postimehes

   https://rus.postimees.ee/7817849/protest-otkrytoe-pismo-vice-meru-svetu-o-neozhidannom-izmenenii-avtobusnyh-marshrutov

   1. Väga põhjalik artikel.

  2. Toetan

   Buss nr.5 peab jääma nii nagu on!

   1. Raadio 4: Vladimir Svet püüab selgitada

    Siin räägib Vdadimir Svet teemal midagi ja vastab kuulajate küsimustele: https://r4.err.ee/1609028018/podrobnosti/3199d25ca1e14cf29c2ffa542c3a48a9 Minu arvamus, mis mult Raadio 4-s küsiti, oleks pidanud seal olema, aga olude sunnil mulle teadmata, seda arvamust selles langevarjus ei sisaldunud. Kuigi pärast saatejuhi ja stuudiokülalise kuulamist saan aru, et neil õnnestus portaalis "Postimees" minu arvamust arvesse võtta ja mind isegi Facebookis jälgida. Ainult seal kirjutasin "pitsutamisest, mille peaks korraldama vanem "))) Vaatame, mis saab tänaõhtusel arutelul Pirita linnaosavalitsuses. Tule kell 17.30!!!

    1. Abilinnapea Vladimir Svet tagandamine

     Abilinnapea ei ole aastaid hakkama saanud oma tööülesannetega. Tema tööülesanneteks on - Abilinnapea Vladimir Svet koordineerib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning Tallinna Transpordiameti tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi ning korraldab linna haldusterritooriumil raskete ilmastikutingimustega seotud tegevusi. Nii lume koristusega kui ka kogu Tallinbna liikluse korraldamisega ei ole sm Svet hakkama saanud.Tegeleb ja vastab ajakirjanikele ainult 1 Tallinna linnaosa piires, Tallinna Linnavolikogule teha ettepanek umbusaldada abilinnapea Vladimir Svet kuna ei ole oma tööülesannetega hakkama saanud.

     1. Pooldan 5. liini säilitamist endisel marsruudil

      Lasnamäel ei ole seda liini absoluutselt vaja (elan siin), Kasutan viit palju Reidi tee v Poska peatusest Männikule ja Kosele sõites, autot ei kasuta. Samas 5. liini pikendamine teiste liinidega ühendamiseks võib olla Kose rahvale kasulik - kanalist saab otse lennujaama, Õismäele, Mustamäele jne. Selge on, et olgu kasutajaid vähe või palju, kel autot ei ole, seda kodupeatusest ilma jätta ei tohi. Olen teiega,

      1. Mõned mõtted veel...

       Tere! Suur tänu algatuse eestvedajatele. Lugedes praegust versiooni jääb silma rõhuasetus liini ajaloolisele rollile ja erivajadustega lastele mõeldud koolile ja sellele juurdepääsule. Samas oleks oluline ka märkida, et asum on oluliselt kasvanud korrusmajade jt uusarenduste näol. Siin on palju vanemaid elanikke, kel ühistransport on eluliselt vajalik, ja samuti on ka palju noori peresid väikeste lastega (uusarendustes, mille valikul oli oluliseks argumendiks toimiv ühendus linnaga). Seega nõudlus ühistranspordi järele pigem kasvab järgmistel aastatel - koolid, huviringid jne. Ja selles valguses ei ole nr 6 bussiliin marginaalne, vaid täidab teist olulist vajadust, milleks on jõudmine kooli, turule, Pirita keskusse, jm. Samas ei ole nr 6 ilmselgelt alternatiiv kesklinnaühendusele. Mitte kuidagi ei ole põhjendatud toimiva ja eluliselt vajaliku ühenduse lõhkumine.

       1. Bussiliin nr 5

        Olime sunnitud siin lapsi terve talve kuni kevadeni autoga kooli vedama kuna bussiliin 5 sõitis teetööde tõttu vaid Metsakoolini. Ja nüüd tsiteerib Svet statistikat, et bussil 5 olnud 2023 veebruarist maini vähe sõitjaid? :-D Lootus oli, et uus peatus nng teetööd saavad selle aasta kooli alguseks valmis, et lapsed saavad tuleval talvel bussiga linnas koolis käima hakata. Aga ei, linnavalitusel uued plaanid. Kui Pirita Kose ringilt bussi linna ei lähe, tuleb lapsi autoga edasi sõidutada... Kui bussiliin 5 hakkaks peatuma ülal Vana Narva maanteel vaid Kelluka ja Kose tee peatustes, ei ole Pirita Kose selle piirkonna elanikel, samuti ka lasnamäelastel mingit mõtet liini 5 kasutada kuna alternativid, 63 ja 29 sõidavad nendest peatusest otse linna palju kiiremini. Kes hakkaks Priislest nr 5ga linna sõitma? Kui alternatiivid sõidavad otseteed linna, mitte ringiga mööda Pirita teed. Ehk teisisõnu, kehv olukord mis tekitati liini 5 kose ringi sulgemisega teetöödeks, see muutuks veelgi halvemaks. Ühisõidukite kasutamine muutuks niivõrd ebamugavaks, et mõttekam on autoga linnas käia. Kui olnuks soov parandada Lasnamäe-Pirita bussiühendust, olnuks loogiline pikendada liin 6t Priislini. Praegusel kujul ei oma linnavalituse plaan liin nr 5 osas mitte mingit loogilist seletust. Kui siis ehk, panna kose bussi-ring kinni pooleks aastaks. Ja siis väita, et kuna sellel ringil polnud sõitjaid antud ajavahemikus, järelikult polegi seda ringi enam vaja. Ehk saab lasnamäelt mõne sõitja peale meelitada? mõni lasnamäelane ehk eelistab merevaadet linna sõites, otsetee asemel, mida mitmed liinid Priislest kesklinna pakuvad.

        1. Sotsiaalselt oluline aspekt

         Kindlasti on oluline rõhuasetus see, et planeeritud muutus tooks kaasa erivajadustega laste olukorra halvenemise. Konstantin Pätsi Vabaõhukoolis õpivad psüühikahäiretega lapsed, kelle hulgas ka palju autismispektri häirega lapsi. Nende jaoks on väga oluline igapäevase rutiini stabiilsus ja juba ühe bussiga sõitmine on suur eneseületus. See, et need lapsed peavad hakkama busse vahetama, ümber kohanema, see oleks tõsine trauma neile. Erivajadustega laste arvelt kindlasti ei tohiks mingeid kokkuhoiukohti otsida. Kuna seal käivad lapsed teistest linnaosadest, siis ei pruugi lapsevanemad üldse teadlikud ollagi, et selline muudatus plaanis on. Tundub, et mitte mingil moel pole kaasatud olulist sihtgruppi.

         1. Oluliselt halvem bussiühendus kesklinnaga

          Leian, et bussiliinid nr 5 ja 8 peaksid ka edaspidi kindlasti sõitma Viru keskuse juurde, et linna sõites poleks vajalik ümberistumine.

          1. Buss nr 5 vana marsruut

           Nõus algatusega

           1. Bussid sõidavad jätkuvalt kesklinna, kuid Kose elanikest mööda

            Vabandust, kuid tundub, et te ei mõista probleemi olemust. Bussid nr. 5 ja nr. 8 jätkab jalgsi keskusesse. Nr. 5 läheb nagu ennegi läbi Viru Männikule ja nr. 8 läheb veel kaugemale kui Viru - Balti jaama pääseb nagu kunagi varem, palju aastaid tagasi. Probleem on selles, et buss nr. 5 plaanivad nüüd Lasnamäelt laskuda, minnes mööda "kaugemast" Kose piirkonnast, mis koosneb selliste tänavate nagu Vabaõhukooli, Karukella, Pune, Kelluka, Puhkekodu, Metsakooli, Helmiku ja paljude teiste naabrusest. Linnavõimud tahavad lihtsalt selle lõigu bussiliinist nr. 5, mis teenindab nüüd koguni viit peatust, jättes piirkonna elanikelt ilma keskuse kaudu linnaga otsesuhtlusest, ignoreerides paljusid sellega seotud sotsiaalseid probleeme.

            1. Buss No5 endine marsruut peab jääma!

             Selle bussi marsruudi muutmine ei tee kellelegi mitte midagi head. Pirita-Kose elanikud jäävad ilma AINSAST bussiühendusest kesklinnaga. Väidetavalt parandavat see Lasnamäe inimeste pääsu Piritale ja kesklinna. Ei paranda! No5 sõidab läbi Maarjamäe suure ringiga kesklinna, palju aeglasemini kui olemasolevad Lasnamäe bussid Narva maanteel ja Laagna teel. Pirita tõmbekeskustest sõidab see buss oma kilomeetri kauguselt mööda. Samuti tähendab lisaliin täiendavat lisakoormust niigi ülimalt ülekoormatud Ussimäe ja Kärberi tänava ristmikule Lasnamäel Priisle lõpp-peatuse lähedal.

             1. Ränk sõnum eakatele

              Olen ise kasutanud nr.5 bussi alates 1972, kuid minu ema, endise Metsakooli pedagoogina, juba aastast 1949! Täna, 94-aastasena Metsakooli lähistel elades, saab ta kõik oma asjad ise aetud ja valdavalt tänu olemasolevale nr.5 bussile. Sõidab bussiga linna poe ette ja tagasi, arsti juurde jm kuhu vaja. Hiljutine uudis, et peatselt seda enam teha ei saa, võttis temalt ööune ja nõudis rahusteid. Tema ei ole, muidugi, ainus eakas, keda eluliselt ähvardab peale niigi loomuliku üksinduse sõprade lahkumise tõttu teise ilma, ka reaalne eraldatuse oht ning tänaseni tervise osas mittevajatav hooldusvajadus. Tean, et linnaosakogu (valitud organ) ei oma piisavat mõjujõudu linnavalitsuses otsuste tegemisel, sama kehtib ka linnaosa vanema kohta. Loodan, et rahvaalgatust ei saa linnavalitsus ignoreerida, mis annab tuge ka linnaosakogule, kes kindlasti on elanike poolel ja linnaosa vanemale sirge seljaga oma inimeste eest seismisel. Lugupidamisega, Tiit Vapper

              1. Palume mitte muuta liini nr 5 marsruuti

               Otseühendus kesklinnaga on hädavajalik ka Pirita-Kose elanikele.

               1. Mitte muuta bussiliini nr 5 marsruuti

                . See on lausa kuritegelik aktsioon Pirita-Kose elanike suhtes. Mööda Kelluka teed ules mäele minek lumesegust puhastamata teed, kus puudub ka könnitee on eluohtlik. 16.07 löpetati Rahvakoolitee remont, kuhu ehitati uus bussipeatuse koht on ajuvaba.

                1. Nõuame bussiliini nr. 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil

                 Nõuame bussiliini nr. 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil

                 1. Ebamôistlik otsus!

                  Olles elanud 23 a Pirita - Kosel julgen vàita, et tegu on vàga hàsti toiminud bussi liiniga mida kasutavad pea kôik lapsed, vanurid ja inimesed kes igapàevaselt linna tööle sôidavad. Ei pea kuidagi pôhjendatuks hetke otsust muuta 01.08 seisuga nr 5 bussi liikumis graafikut. See tekitab palju segadust ja pingeid kogukonnas. Ei usu , et siit midagi kokku hoitakse rahaliselt. Palun àrge lôhkuge sûsteemi mis tegelikult toimib vàga hàsti!

                  1. Toetan bussiliini nr.5 säilimist

                   Nõustun algatusega. Otseühendus kesklinnaga on tõesti hädavajalik ja see peaks jääma samaks.

                   1. Bussi peatus number 5.

                    Bussi peatus number 5 peaks jääma nii nagu ta on!

                    1. Täiendusettepanek

                     Teen ettepaneku lisada ka järgmine mõte: Muudatust on põhjendatud sellega, et Nurmiku ja Metsakooli tee peatusi kasutakse äärmiselt vähe või peaaegu ei kasutata, mis ei vasta tegelikkusele. Statistika on tehtud esimese poolaasta kohta, mil olid ulatuslikud teetööd Pirita-Kosel Rahvakoooli teel ja ka kesklinnas, mis mõlemad on mõjutanud liiklemist. Juba aprillis anti soovitusi kesklinna vältimise kohta (https://vikerraadio.err.ee/1608944075/vladimir-svet-palume-voimalusel-tallinna-kesklinna-transiidina-valtida).

                     1. Kellele veel lisaks adresseerida pöördumine

                      Pirita Linnaosa Valitsusel puudub õigus midagi otsustada ja mõjutada, tegelikke otsuseid teeb Tallinna Linnavalitsus selliselt, nagu paremaks peab. Ja seda otsust me juba teame. Tuleks pöörduda lisaks ka valitsuse poole, nt õiguskantsleri poole laste ja vanurite liikumisvõimaluste halvenemise osas jms..

                      1. Hoolimatus

                       Pooldan algatust! Kohalike elanike vajaduste ja arvamustega mittearvestav bussiliinide vahetus, on häbiks linnapeadele. See on ilmselgelt populistlik lahendus kellegi huvide nimel.

                       1. Uus redaktsioon

                        Parandasime teksti vastavalt laekunud kommentaaridele. Suur tänu Piret Viiresele teksti redigeerimise ja õigekeelsuskontrolli eest!!!!!

                        1. Tekstis puuduvad veel liinid mis sõidavad Priislest: 9; 29; 31; 51.

                        2. 13 liin on üleliigne, see Priislest ei sõida.

                       2. Juhend

                        See e-hääletus vajaks vist juhendit. See ei pruugi praegu kõigile srusaadav olla.

                        1. Muudatuste tagajärjed

                         Asumite Pirita-Kose, Mähe elanikud on sõltuvad südalinnast. Ümberistumised või keskusest kõrvalejuhtimine ei ole head lahendused kuna lastele ja vanuritele on liiklemine keerulisem. Logistiline planeering on vildakalt tehtud, mis suurendab autode voogu südalinna ja asumite segregatsiooni efekti.

                         1. Alternatiiv.

                          Viimastel aastatel on Uussimäe tee ja Kärberi ristmik niigi ülekoormatud. Pikendage 63 liini Männikule. See liin kattub suures osas 29 liiniga. Ja seda loenduse juttu on väga raske uskuda. Pigem sõidab nr. 6 buss Pirita-Kosel tühjalt.

                          1. Asumi nimi

                           Ametlikus petitsioonis oleks võinud kasutada meie asumi nime: Kose. Tallinnas ei ole Pirita-Kose asumite. Petitsiooni teksti on sisse sattunud ka vähemalt 1 faktiviga ("Kose asumis likvideeritakse bussiühendus kesklinnaga" ei ole tõene, sest jääb ju nr 6-lt ümberistumise võimalus). Sellise veaga muudetakse petitsioon kergesti rünnatavaks. Eesmärki toetan, teksti sisu osas jään pisut kriitiliseks. Kahjuks ei olnud aega teksti koostamise ajal panustada.

                           1. Ei ole võimalik täiuslikku teksti koostada otsusele. Millest on teavitatud vaid kuulujutu tasemel pressikonverentsil ja mille kohta pole väljastatud , peale korduvat järelpärimist, ühtegi haldusakti.Me isegi ei tea, kes seda otsustas miks seda otsustas, teame vaid et aselinnapea Svet kasutas sõna OTSUSTATI. Ilma analüüsi ja haldusakti avalikustamata. Meil puudub isegi korrektne kirjalik tekst Transpordiametilt, et mida otsustati ;)))

                          2. meie võit!!

                           Tänud ka siitpoolt kõigile toetuse eest. https://www.err.ee/1609043387/bussiliin-nr-5-jatkab-tallinnas-endisel-marsruudil

                           Olen lugenud läbi algatuse "Nõuame bussiliini nr. 5 säilimist Pirita-Kose asumis endisel marsruudil" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
                           NimiIsikukoodAllkiri