Mustvee vallale

Haridusvõrgu tuleviku analüüs tühistada ning koostada uus ja korrektne

Anatoli Golts,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
94 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

23.11.2023 oli avalikult esitatud MTÜ Hea Hariduskorraldus-e poolt koostatud Haridusvõrgu tuleviku analüüs. Kodanikel tekkis kahtlus, et antud analüüs ei olnud sõltumatu ja aus, ning oli puudulik ja oli koostatud vanade ja valede andmete põhjal (k.a. matemaatiline arvutus, lisa Eelarve kajastamata jätmine analüüsis jne.). Olid esitatud juba välja kujunenud ettepanekud valmis vormis, kuid ei olnud välja toodud põhjendused mille alusel neid tehti. Täielikult puudus rida kokkuhoid. Kodanikele ei olnud näidatud mis ulatuses me säästame rahalisi vahendeid antud analüüsi põhjal tehtud otsuse vastu võtmise puhul. Jäi ebaselgeks millise valemi järgi oli tehtud ettepanek sulgeda Peipsi Gümnaasium ja säilitada gümnaasiumi õppe Avinurmes olukorras kus Peipsi Gümnaasiumi näitajad on oluliselt paremad kõikides aspektides (Kulud õppilase kohta, asukoht valla keskuses mis tagab võrdseid liigipääsu võimalusi kõikidele kodanikele, Põhikoolid läheduses, Ülikooli edasi läinud õppilaste arv jne.) Iseseisev analüüs pakkuks hoopis Mustvee kooli liitmist Peipsi Gümnaasiumiga ja vajadusel Avinurme Gümnaasiumi astme sulgemise. Lohusuu kooli kohta analüüsis räägiti 1-6 klassi rakendamisest, kuid paberilt selgus, et seda ei toimi ja aruteluks oli hoopis laste teise kooli üleviimisest ja sellest mida võib pakkuda Lohusuu kooli asemel. Lasteaia osas pakutud lahendus tooks ainult lisa kulu. Üleminekust Eesti keele õppele ei olnud ühtegi sõna, räägiti ainult Koolide sulgemisest. Antud olukord viitab sellele, et siin on tegemist tellitud tulemusega analüüsiga mille tegelik eesmärk ei omanud midagi ühtset Haridusvõrgu optimeerimisega vaid oli pühendatud kellegi isiklike soovide täitmiseks.

Eeltoodust lähtuvalt leiame, et maksumaksjate rahast tehtud analüüs ei ole objektiivne ega sõltumatu. Analüüsis kasutatud andmed on vanad, arvutused ei klappi, pakutud lahendused ei kajasta kokkuhoidu. Ei ole kajastatud üleminek Eesti keelsele õppele.

Eeltoodu alusel palume:

1. Kõnealune analüüs tühistada, ning seda mitte kasutada Haridusvõrguga seotud otsuste vastu võtmisel.

2. Koostada uus ja korrektne analüüs mis selgelt näitaks mida ja kus me säästame kui teeme muudatusi Haridusvõrgus.

3. Kui uue analüüsi koostajaks saab olema MTÜ Hea Hariduskorraldus siis ebapädeva analüüsi korrastamine peab olema tasuta.

Menetlusinfo

 1. Vallavalitsuse vastus EKK teabepäringule

  Valla haridusspetsialist: "Raport on koostatud koostöös haridusvõrgu töörühmaga lähtudes sellest, et leida muudatuste vajadusest lähtuvalt mõistlikud lahendused. Alati on võimalus tellida veelgi analüüse, aga raportis toodud analüüs on piisav, et põhjendada aastakümneid tegemata otsuseid. Volikogu teeb otsuseid eelnõu ja seletuskirja, mitte raporti põhjal. Raport toetab haridusvõrgu töörühma ja vallavalitsuse otsuseid."

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 45 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Haridusvõrgu tuleviku analüüs tühistada ning koostada uus ja korrektne" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri