Taastame Tartu rahulepingu järgse piiri Venemaa Föderatsiooniga.

Ants Jänes,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 3 allkirja

997 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 3 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

2. veebruar 1920 sõlmiti Tartu rahu Eesti ja Venemaa vahel ja pandi paika piir kahe riigi vahel. Praegusel ajal Venemaa Föderatsioon ei pea lugu Tartu rahu järgsest piirist. Meie lootus aga ei kustu, et oma maa tagasi saada. Me ei soovi Venemaa maad, vaid oma maad tagasi. 

Alustame esimesel võimalusel läbirääkimisi Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel, et taastada Tartu rahu järgne piir. Meile pole vastuvõetav Eesti territooriumi ära andmine: Narva jõe tagune ala koos Jaanilinna ja mere alaga Soome lahes ning Petserimaa koos osaga Pihkva järvest. Seal on meie maad, metsad, veekogud, asulad. Õnneks pole kumbki riik praegust olukorda heaks kiitvat uut piirilepet ratifitseerinud. 

Uudisteportaal Delfi kirjutab 16.01.2020, et Eesti rahvastikuregistri andmetel elab Petserimaal Eesti kodanikke 3430. 

Sealsed ja ka siinsed Eesti elanikud peavad saama kogu Eestimaa piires vabalt liikuda. Inimestel on esivanemad teisele poole ajutist kontrolljoont  maetud. Praegune piir on nagu Berliini müür, mis teeb Setomaa, ehk Petserimaa katki. 

Meie esiisad võitlesid Vabadussõjas oma maa eest ja võitsid iseseisvuse kogu oma territoriaalses terviklikkuses etnilistel asualadel.  Seega soovime, et Riigikogu esimene eelistus oleks Tartu rahu järgne piir, kui et praegune olukord.
 

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Taastame Tartu rahulepingu järgse piiri Venemaa Föderatsiooniga." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri