Vanemaealiste start-upide riiklik toetamine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Aimar Altosaar

Idee sisu
Riiklikult toetaud startup'i keskkonna loomine 55+ inimestele, kellel võib olla väga häid ettevõtlusideid, kuid nad vajavad kvalifitseeritud nõuandeid ja kontakte investoritega. Nad võivad olla ka eluaegsed palgatöötajad, kes tahavad elulaadi vahetust ning on valmis hakkama ise endile tööandjateks.

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Vanemaealiste ettevõtlikkuse toetamine

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Ei eelda seaduste muutmist

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Ettevõtlustoetused on osa Eesti majanduspoliitikast, kuid spetsiaalselt idufirmade toetusmeetmeid seni loodud ei ole. Küll aga on riik läbi erinevate organisatsioonide ja projektide toetanud ettevõtlusteadlikkust: nt Ajujahi konkurss; maakondlike arenduskeskuste ettevõtlusnõustamise pakkumine koos äriplaani koolitusega alustavale ettevõtjale, ettevõtlusinkubatsiooniteenus, kiirendid.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?
Ettevõtlusega alustamise toetusi jagavad nii Töötukassa kui ka EAS, kuid nende puhul ei ole oluline vanus ega ka see, et tegemist peaks ilmtingimata olema idufirma (start-up) tüüpi ettevõtlusega. Küll aga mõjuks ettepaneku rakendamine idufirmade maastikku avardavalt.
Vanemaealiste julgustamine ja suunamine alustamaks ettevõtlusega on vajalik, kuid piirdumine idufirmadega on ehk siiski liiga kitsendav. Pole ju vahet, mis vormis ja valdkonnas ettevõtlusega alustada või tegutseda. Pigem siis juba mõelda üle 55-aastaste oma äri loomist toetava ja teenuseid pakkuva süsteemse üle-eestilise keskkonna loomisele, milles idufirmad on üks paljudest võimalustest. Sellist füüsilist ja digitaalset keskkonda peaks riiklikult koordineerima ja ka finantseerima, et see oleks efektiivne meede. 
Kiiremini teostatavana oleks mõeldav olemasolevate kompetentsikeskuste (Kredex, EAS jt) tegevuses eraldi eakatele fokusseerimine. 

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?
Teema on paljudes riikides aktuaalne, et vanemad inimesed alustaksid oma äridega. Selleks on loodud toetusi ja nõustamiskeskusi ning avatud vastavaid õppesuundi nt Ühendkuningriigis.

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
-

Eksperdid: Liisi Uder, Jaano Vink 

Kommentaarid

 1. Väga hea idee!

  Olen oma karjäärinõustamises tihti kohanud 55+ inimesi, kellel vägevaid ideid, aga teostuseks jääb puudu julgusest või meeskonnast või ka mõningatest oskustest. Selline tugisüsteem annaks kindlasti võimalusi juurde.

  1. Idee ei leidnud teemaseminaril heakskiitu

   Idee ei ole lahendatav seadusandlikul tasemel. Teemaseminaril leiti, et lahendus peitub praeguste süsteemide paremas ärakasutamises ning vanemaealiste sellesse suunamisel.

   Olen lugenud läbi algatuse "Vanemaealiste start-upide riiklik toetamine [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri