Lendorava ja metsade kaitseks

Züleyxa Izmailova,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
2052 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Vabariigi Valitsus
Riigikogu
Keskkonnaministeerium
Keskkonnakomisjon

Lendorav saab elada vaid vanades metsades, kus leidub talle pesitsemiseks ja varjumiseks piisavalt õõnsustega haabasid. Kahjuks on vanade haavikute intensiivne raie killustanud lendorava pesitsusalad.
Eesti lendoravauurijate hinnangul ootab  tänase olukorra jätkumisel lendoravat väljasuremine, sest killustunud elupaigad ei võimalda loomadel omavahel kohtuda ja järglasi saada, eriti aga leida paarilist, kes poleks lähisugulane.

Tänaseks vastu võetud lendorava kaitse tegevuskava on vajalik, kuid pelgalt kava olemasolu ei taga lendorava säilimist: vaja on koheselt rakendada lendorava kaitse tegevuskavas toodut. Keskkonnaministeeriumi esindajad pole siiani suutnud kaasata erametsaomanikke lendorava tõhusasse kaitsesse. Ministeeriumi passiivsus on lõhestanud ühiskonda ja põhjustanud paljude metsaomanike negatiivse suhtumise lendoravasse.  Maaomanikele on vaja kiiresti välja pakkuda looduskaitseliste piirangute hüvitamise võimalused ja lühendada oluliselt riigi poolt looduskaitseliste maade tagasiostu järjekorda.

Uueks ohuks lendoravale on valitsuse otsus hakata AS Eesti Energia Narva elektrijaamades põletama suures koguses puitu. Uus Auvere elektrijaam ei ole koostootmisjaam, s.t. et puidu põletamise kasutegur oleks sama väike, kui on põlevkivi põletamisel ehk alla  40%. See on raiskav ja jätkusuutmatu. Sellise tegevuse võimalikku mõju lendorava elupaikadele ei ole hinnatud ja täiendavaid kaitsemeetmeid ei ole kavandatud. Kuivõrd lendorava asualaks on just Virumaa metsad, võib selline otsus veelgi kiirendada lendorava väljasuremist Eestis. 

Kutsume üles:
- mitte lubama lendorava elupaigaks sobilike metsade lageraiet Ida-Virumaal, kui pole hinnatud selle mõju lendoravale ega kavandatud täiendavast ohutegurist tulenevaid tegevusi;
- rakendama kiirendatud korras kõiki äsja kinnitatud lendorava kaitsetegevuskavas kavandatud meetmeid selle liigi kaitseks, sh. kinnitama kaitsekorra uutes lendorava püsielupaikades;
- kaasama tõhusalt ja pidevalt lendorava kaitsesse erametsaomanikke ja kompenseerima neile looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulud ning lageraie vältimisest tingitud kulud;
- teavitama avalikkust lendorava kaitseks ellu viidavatest meetmetest ja nende tulemuslikkusest;
- hindama kriitilise pilguga Eesti metsandus- ja looduskaitsepoliitika senist tõhusust: ehkki  ohustatud ja Eestile omaste liikide hea seisundi säilitamiseks on range kaitse alla võetud kümnendik metsamaa pindalast (227 200 ha) ja parandatud kaitstavate metsade esinduslikkust, pole see ära hoidnud lendorava ja veel paljude teiste liikide (metsis, kanakull, laanepüü jt) arvukuse mitmekordset vähenemist.
 - läbi viima uue potentsiaalsete vääriselupaikade inventuuri Ida-Virumaa metsades ja mujal.

Aleksei Lotman
Henry Laks
Indrek Sell
Rainer Kuuba
Liis Kuresoo
Rainar Kurbel
MTÜ Noored Rohelised 
Erakond Eestimaa Rohelised
Eesti Loomakaitse Liit
Eesti Taastuvenergia Koda
Estonian Nature Tours
Natourest OÜ

Viiteid juurde lugemiseks:

Lendorava kaitseks FB-leht: https://www.facebook.com/kaitselendoravat    

Erinevad autorid, ELFi metsablogi, 23. veebruar 2016
http://www.elfond.ee/metsablogi/ (8 artiklit, 1 video ja 1 raadiosaade)

Raul Rosenvald, Maaülikooli vanemteadur, Postimees, 19. veebruar 2016
http://arvamus.postimees.ee/3588743/raul-rosenvald-silmakirjalikkusest-puidupoletamise-ja-metsaraie-poliitikas 

Hendrik Kuusk, Eesti Päevaleht, 15. veebruar 2016
http://epl.delfi.ee/news/eesti/lendorav-reinu-meeletud-kosjaskaigud?id=73681203

Garri Raagmaa, TÜ regionaalplaneerimise dotsent, Eesti Päevaleht, 10. veebruar 2016
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/puit-on-kohalik-kutus-mida-kaugele-vedada-ei-tasu?id=73640309 

Aleksander Laane, Erakond Eestimaa Rohelised esimees, Postimees, 4. veebruar 2016
http://arvamus.postimees.ee/3563157/aleksander-laane-jagame-eesti-energia-kaheks 

The Ecologist, Large-scale bioenergy must be excluded from the EU's renewable energy definition, 10. veebruar 2016
http://www.theecologist.org/blogs_and_comments/commentators/2987102/largescale_bioenergy_must_be_excluded_from_the_eus_renewable_energy_definition.html 

Aleksei Lotman, Eestimaa Looduse Fond, Õhtuleht, 28. jaanuar 2016
http://www.ohtuleht.ee/715265/aleksei-lotman-lendorava-kodu-katlasse

Valdur Lahtvee, SEI Tallinna Keskus vanemteadur, Rääk, veebruar 2012
http://www.roheline.ee/userfiles/Raak_nr25_veebruar_2012.pdf

Menetlusinfo

 1. Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruse nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

  Vastu võetud 20.12.2016 nr 72 https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016031

  Teavitus algatuse jälgijatele saadetud .

 2. Menetlus lõpetati 07.06.2016

  Menetlus lõpetati keskkonnakomisjoni 07.06.2016. a istungi protokolliga. Otsus: Komisjon leidis, et tagada tuleb lendoravate püsielupaikades liigile kohane kaitse, millega on võimalik pidurdada elupaikade hävimine ja arvukuse langus. Komisjon otsustas, et sügisel tuleb arutelu jätkata Keskkonnaministeeriumiga.

 3. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 4. Keskkonnakomisjoni istung

  Lendorava ja metsade kaitse teemalise petitsiooni avalik arutelu, kutsutud petitsiooni esitajate esindajad ning keskkonnaministeeriumi esindaja. Istung on avalik, toimub veebiülekanne. Istungi protokoll: http://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/56f72e95-b002-4b5f-8adb-bd0900057c81/

 5. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 6. Riigikogu juhatus võttis pöördumise menetlusse

  Pöördumine on edastatud menetlemiseks keskkonnakomisjonile 03.05.2016.

 7. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Keskkonnakomisjon-ile.

 8. Algatus jõudis Riigikokku

 9. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 10. Algatus kogus 1000 allkirja

 11. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Hea mõte!

  Toetan omalt poolt ja võiks mõelda mis on muud meetmed millega liigirikast metsa alles hoida nii lendorava kui teiste loodusrikaste kohtade kaitseks ...

  1. Loodus on kõige parem kokk...

   Alla kirjutatud. Alutaguse on iidne ürgmetsa kant. Mind huvitaks mida need kes Rõivas nn "väheväärtusliku" metsa maha raiuvad, sinna asemele isutavad, ja kuidas. Olen liiga tihti autoaknast näinud (sh Rannapungerja ja Kiviõli vahel) postpunklikku joonlauaga mõõdetud uusistutatud biometsa, mida looduliku metsaga kõrvutada on lihtsalt meelevaldne.

   1. Iga liigil on olemas oma koht maailmas. Inimene ei saa arvata, et saab kõige olendite olekut kontrollida.

    Kõik juba ammu teavad, et sellised otustused juba ammu hävitavad meie elu. Kui midagi on tehtud, seda tihti ei saa enam tagasi pöörata. Loodusesse ebaloomulik sekkumine alati jätab jäljed. Mõelda sellest, kuidas sekkuda nii, et teha vähem halba on ikka sekkumine. Loodus nõuab meist ausust, ka iseenda kohta. See on maailma seadus. Ma olen Lendorava ja metsade kaitse eest; Olen Lendorava loomulikku elukeskkonna säilitamise eest.

    1. Mõte õige, aga kuhu ma allkirja saan jätta???

     Ei näe kusagil sellist kohta. ID'ga sisse loginud ja puha.

     1. Seoses tehnilise apsakaga oli hääletamine ajutiselt suletud. Nüüdseks peaks olema võimalus taastatud.

    2. Soovite rohkem allkirju?

     Siis soovitan lendorava teemal üleskutse teha näiteks Perekooli, Delfi naisteka, Hinnavaatluse ja teistesse taolistesse populaarsetesse foorumitesse. Sain kunagi Perekoolist küsimustikule sadu vastuseid, rohkem kui eikusagilt mujalt. Pealegi uurimusküsimustiku on tüütum täita kui allkirja anda üldiselt. Ise sattusin siia tänu Aleksei Turovski kihutustööle 17.apr. Kukuraadio saatest "Loomult loom". Elagu lendoravad ja muud metsaloomad! Edu!

     1. tahaks allkirja anda, aga

      ei saa ka allkirjastada millegipärast

      1. Hääletamise tähtaeg on möödunud ja Algatuse looja pole tähtaega pikendanud, seetõttu ei saa hetkel ka häält anda. Kahjuks ei tule kasutajaliidesest see väga selgelt välja. Ainuke vihje sellele on ülal ajajoonel olev "hääletamise tähtaeg".

     2. Riigikogu juhatus võttis pöördumise menetlusse.

      Pöördumine on edastatud menetlemiseks keskkonnakomisjonile 03.05.2016 Jooksvad teated Rahvaalgatus.ee Twitteri voos: https://twitter.com/Rahvaalgatus Keskkonnakomisjon: http://www.riigikogu.ee/riigikogu/komisjonid/keskkonnakomisjon/ Kollektiivsed pöördumised: http://www.riigikogu.ee/tutvustus-ja-ajalugu/raakige-kaasa/esitage-kollektiivne-poordumine/riigikogule-esitatud-kollektiivsed-poordumised/

      1. Keskkonnakomisjoni 07.06.2016. a istungi protokoll

       Link Riigikogu Dokumendiregistrisse: http://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/56f72e95-b002-4b5f-8adb-bd0900057c81/

       Olen lugenud läbi algatuse "Lendorava ja metsade kaitseks" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
       NimiIsikukoodAllkiri