Erakonnaseadus ja põhiseadus kooskõlla!

Andres Laiapea,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
20 allkirja
ALLKIRJASTA

980 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Meie, allakirjutanud, teeme Riigikogule ettepaneku kõrvaldada otsene vastuolu, mis esineb hetkel Eesti Vabariigi põhiseaduse § 48 ja erakonnaseaduse § 5 vahel.

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 48 ütleb täiesti selgelt ja ühemõtteliselt, et "erakondadesse võivad kuuluda ainult Eesti kodanikud", kuid erakonnaseaduse § 5 sätestab, et "erakonna liikmeks võib olla ka vähemalt 18-aastane teovõimeline Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis." Seega valitseb nimetatud kahe seaduse vahel kõnealuses punktis otsene vastuolu, mis tuleks õigusselguse huvides kõrvaldada.

Juba enam kui viie aasta eest pöörduti selles küsimuses selguse saamiseks Riigikogu põhiseaduskomisjoni poole. Põhiseaduskomisjoni toonane esimees Marko Pomerants (erakond Isamaa) vastas, et Eesti Vabariigi põhiseaduses leiduv punkt ei ole ühitatav Euroopa Liidu õigusega, mistõttu "on PS § 48 lõike 1 teise lause toime peatunud."

Paraku ei sobi selline olukord, kus põhiseadus ütleb selgelt üht, aga erakonnaseadus hoopis teist, kuidagi kokku hea õigusloome tavadega. Kui põhiseaduskomisjon on seisukohal, et vastav punkt ei ole Euroopa Liidu õigusega ühitatav, siis tuleb see põhiseaduses ära muuta. Kui ollakse teadlikud sellest, et seaduste tekstid on omavahel vastuolus, aga seda vastuolu ei kõrvaldata, siis on sisuliselt tegemist õigusliku nihilismiga, mis ei tohiks jätkuda.

Ühtlasi soovitame viia Riigikogul läbi ulatuslikuma auditi, et selgitada välja, kui palju on Eesti Vabariigi põhiseaduses veel selliseid sätteid, mille toime on peatunud Eesti kuulumise tõttu Euroopa Liitu. Oleks mitte üksnes huvitav, vaid ka oluline teada, kui suures osas meie põhiseadus praegu veel üldse kehtib.

20 allkirja

980 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Allkirjastada saab vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik.
🚫Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta.🚫

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Erakonnaseadus ja põhiseadus kooskõlla!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri