Alutaguse vallale

Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi.

Ivo Väljaotsa,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
313 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi! 2018. aastal otsustas Alutaguse vallavolikogu luua Iisaku Gümnaasiumisse Reinar Halliku Korvpalliakadeemia. Tänu gümnaasiumi ja korvpallikooli edukale koostööle on kooli õpilaste arv nelja aasta jooksul kasvanud 140-lt õpilaselt 196-ni. Gümnaasiumiosa õpilaste arv on kasvanud 50%. Tänu tublidele sportlastele, kes on tulnud meile õppima üle vabariigi, jääb ka aina rohkem meie oma valla noori õppima Iisaku Gümnaasiumisse. Iisaku Gümnaasium on tänu julgele haridusreformile tuntud üle Eesti. Lisaks on koolis taastunud töörahu ja nii õpilased, kui õpetajad on rahul kooli arenguga. Valla suurimas asulas Iisakus on elanike arv olnud stabiilne ning pigem viimastel aastatel kasvutrendis, asulasse kolivad noored pered ja rajavad siia oma kodud. Gümnaasiumiosa sulgemine vähendab kindlasti ka jõudsalt valla elanike arvu ning mõjub nii Iisaku kui kogu valla arengule laastavalt. Iisaku Gümnaasium peab jätkama! Lugege lisaks Iisaku Gümnaasiumi hoolekogu pöördumist Facebookis. https://www.facebook.com/groups/alutagusevald/permalink/5051045748288125/

Menetlusinfo

 1. Alutaguse Vallavolikogu seisukoht

  Väljavõtted vallavolikogu vastuskirjast: "Alutaguse Vallavolikogu arutas nimetatud algatusi 26.mai 2022. a istungil, kuna koolide tegevuse ümberkorraldamine kuulub volikogu pädevusse. Alutaguse Vallavolikogu koosseis ei ole vastu võtnud ühtegi otsust eelpoolnimetatud kooli tegevuse ümberkorraldamise kohta." "KOKS-i § 32 lõike 3 alusel oli algatuste esitajate esindajatele antud võimalus osaleda algatuse arutelus volikogus. Algatuste esindaja, Janar Priks, kasutas seda võimalust." "Volikogu võttis 26.mai 2022 istungil informatsiooni mõlema algatuse puhul teadmiseks." "„Alutaguse valla arengukava 2021-2030“ alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja –tegevuse osas esitati volikogule lugemiseks I tööversioon" "Avalik arutelu toimub ainult kirjalike ettepanekute laekumiste korral 4.augustil 2022.a (aeg ja koht avalikustatakse valla kodulehel ja valla Facebooki lehel), mille järel kujundab vallavalitsus omapoolse seisukoha ettepanekute osas ning esitab eelnõu volikogule vastuvõtmiseks."

 2. Allkirjade kontroll ja volikogu istungi info

  Alutaguse vallasekretär: "Anname teada, et Alutaguse Vallavalitsuse volitatud registripidaja on kontrollinud algatuse "Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi" allkirja andnud isikute hääleõiguslikkust. Tulemus: 1. algatusele antud allkirju kokku 313 2. alutagusel Alutaguse valla hääleõiguslike isikute kehtivaid allkirju 188 3. Kehtetuid allkirju 125. Mitte Alutaguse valla elanikud. Alutaguse vallavolikogu 26.05.2022 volikogu istungil antakse algatuse "Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi" kohta infot ja seisukoha võtab volikogu oma juunikuu istungil."

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 100 allkirja

 5. Algatus kogus 48 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Ärge sulgege arenevat Iisaku Gümnaasiumi." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri