Petitsioon põhiseadusliku korra tagamiseks. Ei mingeid eel- ega e- valimisi!

KOOS RAHU EEST EESTIS MTÜ, Stepan Romanov,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1132 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)Inglise keeles (tõlge)

Petitsioon põhiseadusliku korra tagamiseks. Ei mingeid eel- ega e- valimisi!

Meie riigi kõige tähtsamaks seaduseks on Põhiseadus. Kõik teised seadused, mis võetakse vastu Riigikogu poolt, peavad vastama Põhiseaduses väljendatud põhimõtetele. Põhiseadus on konkreetne ja absoluutne. Põhiseaduse suvaline tõlgendamine ja moonutamine, ükskõik millisel eesmärgil ja ükskõik kelle poolt, ei saa teenida eesti rahva huve.

Rahva tähtsamaks esinduskoguks riigis on Riigikogu, omades seadusandliku võimu.

Riigikogus vastu võetud seadused reguleerivad meie kõikide ühiskondlikke suhteid. Riigikogus vastu võetud seaduste järgi toimiv ühiskonnakorraldus kas toetab või pärsib riigi arengut tervikuna. Sellepärast ongi äärmisel oluline, et riigikogu liikmete valimise kord oleks selgelt ja üheselt määratletud.

See on sedavõrd oluline küsimus ja on äärmiselt täpselt fikseeritud Eesti Vabariigi Põhiseaduses.

Põhiseaduse §60 sätestab, et Riigikogu liikmed valitakse vabadel valimistel proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane.

Samuti on väga konkreetselt fikseeritud valimiste läbiviimise aeg.

Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale.

Põhiseaduses ei ole sõnagi ei eelvalimistest ega ka e- valimistest. Nii mitmedki IT valdkonna inimesed on väljendanud selgesõnaliselt, et praegune, Põhiseadust eirav valimiskord võib olla manipuleeritav nende poolt, kellel on juurdepääs infosüsteemidele. Manipulatsioonide tulemisena võivad meie seadusandlikusse esinduskogusse pääseda isikud, kelle isiklikud ambitsioonid ja poliitilised vaated ei teeni eesti rahva huve ega kindlusta Põhiseaduses fikseeritud riiklikke eesmärke. Sellise võimaliku olukorra tekkimiseks ja häältega manipuleerimise otseseks vältimiseks tuleks lähtuda konkreetsest valimiskorrast, mis on täpselt Põhiseaduses fikseeritud.

Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale. Ei mingeid eel- ega e- valimisi.

Rahuliikumine „Koos“ ja „Eesti patriootide erakond“ on otsustavalt vastu Eesti Vabariigi Põhiseaduse omavolilisele muutmisele riigi poliitilise eliidi poolt ja kutsuvad kõiki eestimaalasi ühinema petitsiooniga, et tagada Eesti Vabariigi Põhiseaduses fikseeritud Riigikogu liikmete valimiste kord.

Kutsume kõiki eestimaalasi väljendama oma meelsust põhiseadisliku korra suvalise tõlgendamise vastu ja andma oma allkirja Põhiseadusliku korra kindlustamiseks riigis.

KOOS liikumise delegaadid Eestis

MTÜ "KOOS RAHU EEST EESTIS"

rahueest@gmail.com 1.11.2022.a

Menetlusinfo

 1. Põhiseaduskomisjoni vastuskiri

  Väljavõte vastuskirjast:"Elektroonilise hääletamise turvalisuse tagab: - e-hääletamise toimimiseks vajalik infrastruktuur (kaardid, lugerid, tarkvara) ei ole spetsiaalselt valimiste ajaks üles seatav, vaid igapäevaselt kasutuses tööprotseduurides, panganduses jne. - kui valija ei saanud vabalt hääletada, on tal võimalik oma elektrooniliselt antud häält muuta, hääletades eelhääletamise ajal uuesti elektrooniliselt või minnes valimisjaoskonda kohapeale hääletama. Alates 2021 aastast on võimalik e-häält jaoskonnas paberil muuta ka pühapäevasel valimispäeval. - valijal on võimalik e- hääle kohalejõudmist nutiseadmesse laetava kontrollrakenduse abil kontrollida pärast e-hääletamist 30 minuti jooksul kuni 3 korda." - e-hääletamise süsteemi tööd jälgivad sõltumatud audiitorid ja e-hääletamist võib iga huviline vaadelda.

 2. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 3. Arutelu Põhiseaduskomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 4. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Põhiseaduskomisjon-ile.

 5. Algatus jõudis Riigikokku

 6. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 7. Algatus kogus 1000 allkirja

 8. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Lõpetagem see enesepettus

  🤝 On aeg eelkõige enesele öelda, et digivalimine oli ja on siiani pettus, petukaup. Ja niikaua pead sa petetud saama kui sa ei viitsi ise omaenese mugavusmullist välja kaugemale vaadata. Niikaua pead sa viletsust tunda saama kui sa ise oma jalgu diivanilt all ei võta ega lähe jaoskonda valima. Illusioonid jäägu illusionistidele, täna oled just sina kes otsustab kas reeta oma lapsed ja tulevik või koondud meie seljataha ühendusse KOOS, kes võtab enesele kohustuse olla üheskoos Teiega Eesti Vabariigi Põhiseaduse GARANTII ❗

  1. Täna on Eesti valitsust täis silmakirjalikkus ja põlgus kõigi Eesti kodanike suhtes. Elektroonilist hääletamist peaks iga Eesti elanik võtma isikliku solvanguna. Meid peetakse lollideks!

 2. E-valimine pettus

  Электронное голосование на выборах - это обман, мы проверяли в прошлый раз официально нам ответили, что они не могут подтвердить куда ушёл твой голос. При голосовании электронно ваши голоса не идут за кого, вы хотите, а перераспределяются по выгодным людям. Также как и голоса, живущих за границей, и тех, кто даже не голосует. Е-голосование противоречит Эстонской конституции !!! Это противозаконно!параграф 60

  1. Eto tak....🤝

  2. ...что они не могут подтвердить куда ушёл твой голос. The voting software anonymise the voting since voting is a secret. It can not be traced back to a specific person. Even if you vote on paper, there is NOT your name on it and the vote on the paper can not be traced back to you. Voting is anonym! При голосовании электронно ваши голоса не идут за кого, вы хотите, а перераспределяются по выгодным людям. Также как и голоса, живущих за границей, и тех, кто даже не голосует. This is a heavy accusation, and I hope you have any proofs for it. Stepan Romanov is a master in disinformation

 3. Ei mingeid eel- ega e- valimisi!

  E-valimised Ei Ole Ausad Ega Avatud!!!

  1. Nõus☝️

  2. Полностью согласна, никаких электронных голосований, это обман народа!

 4. for constitutional order

  Доверия нет, что электронное голосование честное. США и многие страны у себя не ввели электронное голосование. Каждый человек должен быть уверен, что его не обманывают, не используют голоса не правильно. Выборы должны быть максимально прозрачными и честными.

  1. Абсолютно согласен с Вами! Все мы видели что происходило на выборах в США! И эти люди учат всех демократии! Что говорить про нашу эстонскую деревню если даже их хозяева ведут не честную игру. Это просто позор!

 5. Игорь

  Электронное голодание можно корректировать под свои нужны, тут нет ни какой честности.

  1. Поддерживаю петицию!

   Порядок проведения электронного голосования противоречит Конституции ЭР. ⠀ А значит нарушает наши гражданские права и свободы!!

   1. Нас просто не уважают!

   2. Oleme sinug nõus❗

   3. поддерживаю петицию

  2. Против э- голования

   Я против электронного голосования! Иначе концов не найти.

   1. Soglassen na vsjo 💯

  3. Ei mingit usaldust.

   Ei usalda põhjendatud põhjustel, elektroonilist hääletamist!

   1. Голосуют и те, у кого нет компьютера и смартфона

    Странным образом собираются электронные голоса по деревням пожилых людей, которые никогда не имели ни компьютера, ни смартфона, ни интернета. Зато в период электронного голосования в деревнях появляются чужаки на хороших машинах.

    1. Eto tak🤔

   2. Лохотрон

    Э- голосование должно быть отменено!!!

    1. Голосуют и те, у кого нет компьютера и смартфона

     Странным образом собираются по деревням электронные голоса пожилых людей, которые никогда не имели ни компьютера, ни смартфона, ни интернета. Зато в период электронного голосования в деревнях появляются чужаки на хороших машинах.

     1. Электронное голосование в Эстонии - это обман!

      Я не доверяю электронному голосованию по одной простой причине. Потому что я не доверяю Эстонскому правительству! Тем, кто сделал электронное голосование максимально не прозрачным для общества. Те кто утаивает результаты любых голосований способен манипулировать их результатами исключительно в своих целях. Если Эстонское правительство заинтересовано в том, чтобы повысить к себе доверие своих граждан оно обязано или отменить электронное голосование или сделать его максимально открытым с возможностью контроля и проверки вне зависимости от срока давности.

      1. Täiesti õige. Valijad tahavad ausat valitsust.

     2. Elektrooniline hääletamine on Eestis pettus!

      Ma ei usalda e-hääletamist ühel lihtsal põhjusel. Sest ma ei usalda Eesti valitsust! Neile, kes muutsid elektroonilise hääletamise ühiskonna jaoks võimalikult läbipaistmatuks. Need, kes varjavad mis tahes hääletustulemusi, saavad oma tulemustega manipuleerida ainult oma eesmärkidel. Kui Eesti valitsus on huvitatud oma kodanike usalduse suurendamisest, peab ta kas kaotama elektroonilise hääletamise või muutma selle võimalikult avatuks kontrolli- ja kontrollivõimalusega, sõltumata aegumistähtaega.

      1. Mastaapne pettus....

     3. Ei mingit usaldust!

      Kõige ebakindlam hääletamise viis on "elektrooniline hääletamine". Ka Riigikohus on leidnud, et esineb EV Põhiseaduslik riive. Aga ikkagi astutakse EV Põhiseadusest üle! Usaldus puudub e-valimiste vastu!

      1. Aitab petta valijäid!!! Хватит обманывать избирателей!!!

       Olen täielikult nõus! Enne, kui ID kaardid alles viidi ellu, kasutaja foto oli ühel poolel, pärast viidi see foto teisele poolele…. Milleks? Aga ainult selleks, et ei näeks kes hääletab!!! Elektrooniline hääletamine annab võimaluse petta valijäid!!! Ainult hääletamine vastavalt Eesti Põhiseadusele!!! Mingeid electron – või eelhääletamist!!! Совершенно согласна! Ранее, когда только ввели электронное голосование фото владельца ИД карты была на одной стороне, затем это фото переместили на другую сторону… Зачем? Только для того, чтобы не было видно, кто голосует на самом деле! Электронное голосование дает возможность обмынуть избираптелей!!! Голосование должно проводиться согласно Конституции Эстонии!!! Никаких электронных и предварительных голосований!!!

       1. Olen Teiega nõus👏

      2. Хватит обманывать избирателей!

       Совершенно согласна! Ранее, когда только ввели электронное голосование фото владельца ИД карты была на одной стороне, затем это фото переместили на другую сторону… Зачем? Только для того, чтобы не было видно, кто голосует на самом деле! Электронное голосование дает возможность обмануть избирателей!!! Голосование должно проводиться согласно Конституции Эстонии!!! Никаких электронных и предварительных голосований!!!

       1. Pettus

        Ei mingeid eel- ega e- valimisi, kuna Põhiseaduses ei ole sõnagi ei eelvalimistest ega ka e- valimistest.

        1. Нет беззаконию и обману избирателей!

         До тех пор, пока не разработана безопасная, открытая и контролируемая избирателем электронная система голосования и не проведена соответствующая поправка Конституции, не может быть и речи об электронном голосовании.

         1. Valitsus peab austama oma valijaid

          ja tegutsema vastavalt põhiseadusele

          1. Против электронного голосованич

           Я за голосование напрямую, электронное голосование абсурд, я против!

           1. Татьяна

            Голосование лично даёт больше гарантии в правдивости , а электронное можно при желании изменить. Системы создаёт и управляет же кто-то .

            1. Tatjana

             Isiklik hääletamine paberkandjal annab rohkem tõe kehtivusgarantiid, samas kui elektroonilist hääletamist saab soovi korral muuta. Elektroonilisi süsteeme juhib keegi, kes saab hääli ilma kontrollimata muuta.

             1. Leila Eerits

              Niikaua, kui püsib e-hääletamine, puudub sõltumatu analüüs, puudub läbipaistvus, puudub ausus. Kes seda kontrollib? Täpselt nii, nagu meil puudub tänasel päeval sõltumatu kohtuvõim. Ei ole mõtet fraasidel, „rahvas ei tea täpselt, kuidas see käib ja sellepärast umbusaldab süsteemi“. See ei ole nii! Rahvas on küllalt palju valet ja vassimist oma nahal tunda saanud. See peab nüüd lõppema!

              1. Irina

               Isiku tuvastamine peab toimuma koha peal valimiste jaoskonnas, kus toimuvad valimised. Ainult sellised valimised annavad objektiivsed andmed ja vältivad vassimist.

               1. Toetan 100%

                Toetan 100%, vaja piirata nende pättidele viimane võimalus tulla võimule.

                1. Aleksei

                 Категорически против электронного голосования!!

                 1. Отменить э-голосование!

                  Поддерживаю!

                  1. Ei e-valimistele

                   Lõpetada petu digivalimised

                   1. Olen nõus!

                  2. Oluline teema

                   Olen nõus sellega!

                   1. 👏👏👏

                  3. Oluline teema

                   Olen nõus sellega! Lõpetada petu digivalimised

                   1. Loomulikult 😁

                  4. Ei e-valimistele

                   Lopetada eel-ega e-valimisel

                   1. Nõus❗

                  5. почти согласен

                   Согласен с тем что э-выборы открывают большие возможности к махинациям и манипуляция. Однако, тогда необходимо придумать другие варианты для тех, кто не может посетить места голосования по состоянию здоровья или возраста. Так же возможно нету смысла учитывать голоса тех кто уже длительное время живет полной жизнью за границей и по сути не учувствует в судьбе страны, кроме тех кто за границей в момент выборов находится по работе.

                   1. E-valimised Ei Ole Ausad Ega Avatud!!!

                    Голосование должно проводиться согласно Конституции Эстонии! Никаких электронных и предварительных голосований! Хватит пугать и наказывать за то, что есть истина. Закон почему-то работает разными сторонами медали для правительства и народа. Это как называется??? Помоему- это манипуляция...в угоду правителям, депутатам, алигархам, чиновникам...А как же народ? Как народу живётся и жить дальше в такой системе, где с ним не считаются? Ответить

                    1. Против Э-голосования

                     Категорически против электронного голосования!!

                     1. Salajane?

                      Hääletamine ei peaks olema salajane. Mida sa ikka kardad?

                      1. Против электронного мошенничества!

                       Если бы от выборов хоть что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать. Пора прекратить этот балаган под названием "Электронные выборы".

                       1. Против такого голосования

                        Электронное голосование это полный контроль и манипуляция голосами. Против, против и ещё раз против.

                        1. Светлана

                         Я против электронного голосования. Всё должно быть на бумаге, где можно проверить.

                         1. Дмитрий Цветков

                          Я родился в ЭССР , так что я стал иностранцем. По закону мой голос не учитывается . Где нарушение конституции, если её принимали , когда я был ребёнком ?

                          1. Против э-голосования

                           Я против электронного голосования!

                           1. Против э-голосования

                            Я против электронного голосования!

                            1. Hädavajlik samm

                             Tagasi põhiseaduslik kord

                             1. 100%

                              Toeten täiesti.

                              1. Jah!

                               Oluline !

                               1. Olen e-valimisi vsatu.

                                Я, бенифицар физического лица Роман Особливец, против электронного голосования. Это моя воля, мой выбор.

                                1. 100%

                                 Потдерживаю полностью

                                 1. Ei mingeid eel- ega e- valimisi!

                                  Usaldus puudub e-valimiste vastu!

                                  1. 100%

                                   Väga oluline initsiatiiv! Tänan Teid!

                                   1. Нет электронному голосованию

                                    В таком виде не может быть электронного голосования. Если программа не обеспечивает полную проверяемость на всех этапах голосования, то как можно гарантировать, что голоса пошли именно тем, за кого голосуют? Насколько она независима, непрозрачна для вмешательства извне? Не говоря уже о том, что для внедрения электронного голосования надо было менять конституцию, причем через референдум.

                                    1. See on usalduse küsimus

                                     Ma ei usalda valitsust! Sellepärast ma elektroonilist hääletamist ei usalda!

                                     1. Поддерживаю петицию

                                      Выражаю недоверие электронному голосованию. То, что невозможно проверить открыто, не может быть использовано на честных выборах, особенно с развитием IT и количеством мошенничества в этой сфере.

                                      1. Inimestelt valimisõiguse ära võtmine

                                       Petitsiooni eesmärk on teatud inimestelt valimisõiguse ära võtmine. Piirates valimisvõimalust paari päevaga ja ainult kindlatest kohtatdes kohale minemisega võetakse ära valimisvõimalus inimestelt, kes ei ole antud ajal Eestis või on Eesti piires väljaspool oma valimisringkonda. Samuti inimestelt, kes ei saa hästi liikuda või ei oma muudel põhjustel võimalust koha peale minekuks. Siin ei ole aususega midagi tegemist vaid piiratakse inimeste õigust valida.

                                       1. Nõus

                                      Olen lugenud läbi algatuse "Petitsioon põhiseadusliku korra tagamiseks. Ei mingeid eel- ega e- valimisi!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
                                      NimiIsikukoodAllkiri