Lääneranna vallale

“Nõuame 9-klassilise põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis!“

Koonga Kooli toetajaskond, Eve Lember,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
298 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Armsad inimesed!

Vallal kui külakoolide omanikul on selle sulgemiseks või haridusastmete arvu vähendamiseks tavaliselt kolm argumenti - vähe lapsi, kallis pidada ja võimetus tagada kvaliteetset haridust. See on pigem poliitiline väide, aga parem tulevik ja haritum inimene ongi kallis!

Nende sõnadega alustasime 2020. aastal Koonga Kooli 6-klassiliseks muutmise vastu allkirjade kogumist. Möödunud on vaevalt kaks aastat, kui Koonga Kool on taaskord pandud fakti ette sulgeda kooli kolmas kooliaste ehk 7.-9. klass.

Koonga piirkond asub väga omapärases ning harukordses kohas Pärnumaal soo- ja rabamassiivide vahel, mida ilmestavad rohked kultuuriväärtused ning pärandmaastikud. Sellele lisaks iseloomustavad meie kanti pikad vahemaad teistesse keskustesse.

Pikkade vahemaade läbimine on vastuvõetamatu põhikooliealistele lastele, kes peaksid kodulähedase põhihariduse kaotamise tõttu hakkama koolis käima vähemalt 30 km kaugemal kodust ning seda igapäevaselt. Lapsel ei jäägi rohkemaks aega kui ainult õppimiseks ja liiklemiseks.

Kooliastme(te) vähendamisega saab alguse koolis õppivate laste arvu langus ja piirkonna elujõulisuse väljasuretamine. Lapsevanemad ei soovi oma lapsele pidevat koolivahetust ning ei pea seetõttu enam oluliseks maale elama jäämist. See loob järjekordse põhjuse väljarändeks suurematesse asulatesse/linnadesse, kus on põhikool olemas. Samuti kahaneb piirkonna atraktiivsus uute elanike jaoks, sest milline lastega pere kaalub kolimist Koongasse, kui seal põhiharidust võimalik omandada ei ole?

Lapsevanemad soovivad oma lapsed igal hommikul kooli saata rahuliku südamega. Lühike ja turvaline koolitee koos heal tasemel hariduse ja ümbritseva keskkonnaga on need alusväärtused. Väike, ent tubli Koonga Kool suudab seda tagada! Lastele pakutav haridus ja ümbritsev keskkond on koolis heal tasemel, mida tõestavad ka tähelepanuväärsed tulemused olümpiaadidel. Kooli hea tase paistab välja ka vilistlaste haridusteest ja elukäigust.

Lapsed on õnnelikud, et saavad veeta suure osa oma lapsepõlvest turvalises koolikeskkonnas, kus kõik on sõbrad ja õpetajad märkavad ning tunnevad iga last. Selles mõttes lausa eliitkool!

Koonga Koolil on perspektiiv õpilaste arvu kasvuks, seda näitab meile ka täna lapsi täis olev lasteaed.

Meie koolimaja siseõuel seisab üks mälestuskivi tahvliga, kuhu on raiutud esimese koolijuhi Jaan Martsoni 103 aastat tagasi kirjutatud kuldsed sõnad, mis peavad alati paika: “Kaduma peab rahvas, kel ei ole oma kooli!“

AVALDA OMA ALLKIRJAGA TOETUST KVALITEETSE 9-KLASSILISE PÕHIHARIDUSE ANDMISE JÄTKAMISEKS AUDITOORSE KONTAKTÕPPE VORMIS ÕPPEKOHAGA KOONGA KOOLIS VEEL PALJUDEKS AASTATEKS.

Lugupidamisega Koonga Kooli toetajaskond

Menetlusinfo

 1. Vastus EKK teabepäringule algatuse edasise menetluse osas

  "Algatus “Varbla kool 9 Klassiliseks” esitati Lääneranna Vallavalitsusele 01. märtsil 2022. a ja algatus “Nõuame 9-klassilise põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis!“ esitati Lääneranna Vallavalitsusele 7. märtsil 2022.a. Lääneranna Vallavalitsus arutas nimetatud algatusi 16. märtsi 2022. a istungil ja kuna koolide tegevuse ümberkorraldamine kuulub volikogu pädevusse, edastas vallavalitsus need volikogule 07. aprillil 2022.a koos Lääneranna Vallavalitsuse 16. märtsi 2022. a protokolli väljavõttega. Arutelu volikogus toimus Lääneranna Vallavolikogu 14. aprilli 2022 istungil. KOKS-i § 32 lõike 3 alusel on algatuste esitajate esindajatele antud võimalus osaleda algatuse arutelus volikogus. Kummagi algatuste esindajad seda võimalust ei kasutanud. Samuti pole meile algatuste esitajad esitanud kummagi rahvaalgatuse puhul vastavat eelnõud. Seetõttu ei saanud volikogu võtta vastu mitte mingisugust otsustust ega hääletada. Volikogu võttis 14. aprilli 2022. a istungil informatsiooni mõlema algatuse puhul teadmiseks."

 2. Algatus tuleb homme arutlusele Vallavolikogu istungil

  Lääneranna Vallavalitsus otsustas 16.03.2022. aasta istungil saata algatus Vallavolikogule. "OTSUSTATI: rahvaalgatus ei vasta KOKS § 32 lõikele 2, kuna algatus ei ole esitatud vallavalitsusele vastava eelnõuna. Viie poolthäälega edastada rahvaalgatus vallavolikogule lahendmiseks." Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. aprillil 2022. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tänav 1, Lihula linn). Algatuse arutelu on päevakorra neljas punkt.

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 100 allkirja

 5. Algatus kogus 54 allkirja

Kommentaarid

 1. Küsimustik, palun täitke ka seda kui allkirja annate.

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpk5ukjH0rrlrAA4XUbkfmVHi3Qb6fy5JfER5nzi77YgCTkw/viewform?usp=sf_link

  Olen lugenud läbi algatuse "“Nõuame 9-klassilise põhihariduse andmise jätkamist Koonga Koolis!“" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri