Anija vallale

Kehra linna, Mulla tn 6 metsatuka säilitamine

Katre Mäeorg, Liina Veerbaum,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
57+ allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Anija Vallavalitsuse 02.03.2021 korraldusega nr 2-3/106 algatati Kehra linna Mulla tn 6 maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga lahendatakse ligikaudu 15 elamukrunti, üldkasutatav maa ja nende teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud ja juurdepääsud, samuti muud planeerimisseadusest tulenevad ülesanded.

Planeeringu seletuskirjast võime lugeda: „Kehra linnas on vajadus tehnovõrkude ja juurdepääsuteedega varustatud kvaliteetsete elamukruntide järele, kuhu saaks rajada elamuid ja seeläbi aidata kaasa elanikearvu kasvule“.

2018 oktoobris toiminud enampakkumise tulemusena sõlmisid Lille Arendus OÜ ja Anija Vallavalitsus Kehra linnas asuva 7 ha suuruse kinnistute ostu-müügi- ja arendustegevuse lepingu, mis pani aluse Lille elamurajooni arendusele. Tuginedes Lille elamurajooni kodulehel olevale müügiinfole ei ole tänaseks antud elamurajooni 28-st krundist müüdud ühtegi. Broneeritud on vaid 3 krunti.

Tekib küsimus kui suur on vajadus Kehra linnas uute elamukruntide järele?

Mulla tn 6 maaüksus on Kehra elanikele armsaks saanud metsatukk. Kevadeti käib seal vilgas lindude tegevus, sügisel aga poevad siilid talvituma. Metsatukas on nähtud toimetamas nii kitsi kui rebaseid.

Meile, allakirjutanutele on antud metsatukk väga väärtuslik elukeskkonna osa. Me ei ole nõus, et meile armas metsatukk muudetakse kinnisvaraarenduseks. Koostöös Anija Vallavalitsusega oleme valmis maaüksust korrastama ja säilitama parkmetsana, kus kogu ökosüsteemil oleks hea elutseda ja Kehra linna elanikel jalutada. Kui toetad meie mõtet, anna algatusele oma allkiri.

Menetlusinfo

 1. Algatuse "Kehra linna, Mulla tn 6 metsatuka säilitamine" menetluskäik

  Rahvaalgatus.ee teabepäringule Anija valla vastus algatuse menetlusinfo osas: Ametlikku väljakuulutatud arutelu ei ole toimunud. Vallavanem kohtus huvilistega, mille järgselt saavutati kokkulepped ala planeerimiseks. Ametlikult oli valla poolt Vastus petitsioonile (manuses), milles selgitati, et koostatakse kompromisslahendus. Kompromisslahendus on näha eelnõu/eskiisis. Selle arvamuste küsimiseks saadeti teated nii meediasse, petitsiooni eestvedajatele ja ka kõikidele naaberkinnistute omanikele. Petitsiooni eestvedajatelt kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid ei ole laekunud. Detailplaneeringu esitamine arvamuse andmiseks on avalikult avanev: https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=291237 Sellele järgnevaid avalikke dokumente ei ole, kuna detailplaneering on kooskõlastamise etapis ja ei ole veel vastu võetud.

 2. Algatus saadeti menetlusse

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Kehra linna, Mulla tn 6 metsatuka säilitamine" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri