Luua geriaatria väljaõpeUus Eakus

Gerli Paat-Ahi,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 48 allkirja

952 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 48 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Perearstidel on suur töökoormus ja vanemaealiste patsientide osakaal  suureneb. Samal ajal ei ole perearstid saanud ettevalmistust tegelemiseks  vanema ea spetsiifiliste haiguste ja probleemide. Seega tuleks luua tervisekeskustesse eraldi geriaatri vastuvõtt

Ettepanek

Vanemaealiste (sh ka vanemaealiste patsientide) osakaal suureneb iga aastaga ning sellega seoses suureneb ka surve tervishoiusüsteemile. Kõige suurema surve all on perearstid, kellele tihti langeb kõige suurem koormus eakate tervisega tegelemisel, samas ei ole nad saanud piisavat ettevalmistust tegelemaks vanema ea spetsiifiliste haiguste ja probleemidega. Seega tuleks kehtestada nõue luua tervisekeskustesse geriaatri vastuvõtt. Vanemaealistele  spetsialiseerunud arstidele töökohtade loomine toob kaasa ka geriaatriate  väljaõppe riikliku tellimuse. Spetsialistide kasutamine tõstab  tervishoiusektori efektiivsust ning teenuse kvaliteeti, paraneb  hooldusvaldkonna ja meditsiinivaldkonna vaheline koostöö. Vähenevad vanuse  alusel diskrimineerimise juhtumite esinemine.

Põhjendus

Geriaatrite olemasolul aitaks tagada vanemaealiste tervise parem jälgimine. Paljude krooniliste haiguste  koosesinemine, haiguste eripärad, ravimite ohtlikud kõrval- ja koostoimed  vanemaealistel vajavad arstilt eriettevalmistust ning kogemust. Lisaks  diagnostikale ja ravile on olulisel kohal rehabilitatsioon ja ennetus. Paljud  geriaatrilised haiged ringlevad ühest raviasutusest teise, kuid vajalik  abi jääb sageli saamata, sest aktiivravi  sihiks on ägeda haiguse ravi ning hooldusravis on arstliku diagnostika  võimalused äärmiselt piiratud.  

Ettepaneku rakendamisel paraneks  vanemaealiste tervise kompleksne käsitlus, mille puudulikkusele on tähelepanu  juhtinud nii maailmapank kui ka WHO. Spetsialiseeritud geriaatrilise abi  rakendamise põhieesmärgiks oleks geriaatriliste haigete ja nende perede  tervise, toimetuleku ja heaolu parandamine ning lisaks ka sotsiaalsete  kulutuste optimeerimine.  Geriaatrite  rolliks oleks lisaks eriala arendamisele ka geriaatriakoolituse ja -teadustöö  arendamine.
 
Geriaatrilist eriarstiabi on Eestis erialaseltsi eestvõttel hakatud  juurutama alates 1997. Geriaatria on praegu sisehaiguste eriala üks  lisapädevustest. Geriaatria eriala iseseisvaks erialaks kujundamine ei ole  seni piisavat toetust leidnud. Perearstiõppes läbitakse ka sisehaiguste  moodul ning perearstid on ettevalmistatud vanemaealiste patsientide  ravimiseks, kuid nad ei pea seda piisavaks.
 
Euroopa arstlike erialade ühendus (UEMS) määratleb geriaatriat 2008. aastast kui meditsiini eriala, mille sihtrühmaks on ägedate ja krooniliste haigustega ning elulõpu hooldust vajavad vanemaealised inimesed. Riigiti on vanemaealiste ravi korraldatud erinevalt, mitmes riigis on geriaatria eriala.
EL-s on geriaatria eriala olemas Austrias, Belgias, Taanis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalia, Hollandis, Hispaanias, Rootsis ja Ühendkuningriikides.

Krooniliste haigete tervise parandamine peab olema läbimõeldud,  integreeritud süsteemi saab korralda ka  spetsiaalselt ühe uue arstliku eriala loomiseta. Oluline on,  et arendataks krooniliste (multi)haigustega patsientide süsteemset käsitlust.  Üks võimalus on krooniliste seisundite teenuste  mudeli arendamine (Chronic Care Model),  mis kirjeldab tervishoiuteenuste struktuuri, mille eesmärgiks on parandada  kroonilise haigustega patsientide tervisetulemit. Samas ei lahendaks see perearstide suurt töökoormust (pigem tooks juurde) ning kiire abi kättesaadavus oleks suureks väljakutseks. Pealegi ei arvesta erinevad mudelid piisavalt just kõrge ea spetsiifika ja sellest tulenevate piirangutega. 

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Luua geriaatria väljaõpe" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri