TEEME ÄRA! Anname EHITUSES ja kõikides valdkondades Soomes töötavatele Eesti inimestele võimaluse täita oma tööülesandeid ja tulla kasvõi korraks koju.

Viktoria Solomina,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1002 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keelesVene keeles (tõlge)

Anname EHITUSES ja kõikides valdkondades Soomes töötavatele Eesti inimestele võimaluse täita oma tööülesandeid ja tulla kasvõi korraks koju. Soome tagasi naastes esitab igaüks COVID-19 NEGATIIVSE TESTI sertifikaadi.

Alates 27.01.2021 hakkas kehtima piirang siseneda Soome. Sätestatud piirang siiski ei hakanud kehtima kõigile. Soome said siseneda ainult valitud kriteeriumitele vastavad inimesed: https://reisitargalt.vm.ee/riigid/soome/.

EESTI EHITAJAD ning kõik teised töötajad Soomes, kes kriteeriumile ei vastanud, pandi seega valiku ette - kas jääda kodumaale teadmata ajaks või minna Soome tööle ja loota, et piirangut ei pikendata. Paljud pered otsustasid ühiselt, et leib peab laual olema ning võeti vastu raske otsus saata pereliige perele sissetulekut teenima. Tööliste ja perede lootus jälle kohtuda purustati hetkega, kui tuli piirangu pikendamine. Piirangut pikendati 18. märtsini 2021. Alates 8.märtsist hakkavad kehtima uuemad piirangud ka Soome riigi sees. Olukord on ebameeldiv ning EBAÕIGLANE. On ebaõiglane jaotus töötajate vahel, kes võib üle piiri minna või mitte.

Palun ole hea ja anna allkiri kui usud, et kõik töötajad peavad saama samad õigused rändel. Palun anna allkiri kui loodad, et pereliige saab tulla koju ning naasta Soome ilma probleemideta. Meie eesmärk on, et see jõuaks Riigikoguni. Selleks on vaja miinimum 1000 allkirja. Soovime, et Riigikogu pakuks välja Soomele meiepoolse järgneva lahenduse:

 • Ükskõik mis ala töötaja, kes viibib praegu Soomes, saaks tulla kasvõi korraks koju Eestisse ja Soome tööle tagasi naastes peab ta esitama Covid-19 negatiivse testi sertifikaadi.
 • Negatiivne test peab olema tehtud maksimaalselt 72 tundi enne. Testimise eest maksab Eesti töötaja ise.

Menetlusinfo

 1. Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Soome Vabariigi Eduskunna poole (22.04.2021)

  "Eesti ja Soome majandused on paljudes valdkondades tihedalt seotud ja see sünergia on olnud kasuks mõlemale riigile. Alates 27. jaanuarist 2021 on Soome Vabariik otsustanud sulgeda töörände, välja arvatud mõnede kitsaste elualade esindajatele. See mõjutab otseselt ja oluliselt ka tavapärast töörännet Eesti ja Soome vahel. Keerulisse seisu on sattunud paljud Soomes töölepingu alusel töötavad Eesti elanikud. Need tuhanded inimesed jagavad tööd ja kodu kahe riigi vahel ning selline piirang toob kaasa suuri raskusi nende inimeste ja perede elus. Riigikogu on saanud 1002 allkirjaga mureliku pöördumise inimestelt, keda see teema isiklikult puudutab. Loodame Eduskunna toetusele, et leida riikidevahelises koostöös sellised usaldusmeetmed, mis vähendaksid viiruse levikut piiriülesel liikumisel, kuid võimaldaksid taastada piiriüleste töötajate liikumise meie riikide vahel. Kui hargmaiste töötajate piiriülene liikumine pole lähiajal täies mahus võimlik, siis tuleks leida koostöös Eestiga ajutine režiim, mis võimaldaks visiite perekondade juurde ja tagasisõitu töökohta." Pöördumine on täismahus kättesaadav siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/327042021010

 2. Arutelu Väliskomisjonis

 3. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

 4. Arutelu täiskogul

 5. Arutelu Väliskomisjonis

  Otsustati algatada eelnõu või olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu.

 6. Arutelu Väliskomisjonis

  Otsustati lahendada pöördumises püstitatud probleem muul viisil.

 7. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Väliskomisjon-ile.

 8. Algatus jõudis Riigikokku

 9. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 10. Algatus kogus 1000 allkirja

 11. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "TEEME ÄRA! Anname EHITUSES ja kõikides valdkondades Soomes töötavatele Eesti inimestele võimaluse täita oma tööülesandeid ja tulla kasvõi korraks koju." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri