Rõuge vallale

Toetan Mõniste Kooli jätkamist lasteaia ja 9-klassilise põhikoolina Kuutsi külas

Mõniste Kool, Maarika Niidumaa,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
1341 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Mõniste Koolis antakse kvaliteetset haridust. Seda tõendavad kooli erinevad tulemusnäitajad. Kool kuulub Ettevõtlike Koolide, Rohelise Kooli, Tervist Edendavate Koolide võrgustikku. Mõniste Koolis õpib 78 last, neist 30 lasteaias. Kooli juures töötab, ainukesena Eestis, huvikooli põhimõttel muusikapesa, kus õpib 22 õpilast. Piirkonna laste arvu prognoos on kasvutrendis. Kool on olnud Eesti koolide sisehindamise lipulaevaks ja omab läbimõeldud arengustrateegiat. 2022 aasta detsembris võeti vastu esimesed õpilased distantsõppe pilootprojektina. Selle õppesuuna avamine täismahus on planeeritud septembris 2023. Kool on silma paistnud omakultuuri õppe, innovatiivsete arenduste ja õpitulemuste poolest. Õpetamisel püütakse igale õppijale leida talle sobivaim õpitee. Koolis on kvalifitseeritud ja koostöine meeskond. Kooli suhtes tehtavad muudatused toovad kaasa elu hääbumise Mõniste kandis ja süvendavad ääremaastumist. Vallavalitsus peab leidma muid võimalusi raha kokkuhoiuks ja kodulähedase hariduse tagamiseks. Laste ja kogukonna huvidega peab arvestama!

Lisainfo (sh pöörumine Vallavalitsuse poole, Õpilasesinduse pöördumine): https://monistekool.wixsite.com/monistekool

Menetlusinfo

 1. Rõuge valla vastuskiri

  Vallasekretäri abi: "Rõuge Vallavalitsus võttis haridusvõrgu ümberkorraldamise eelnõu menetlusest tagasi ja algatuse esitajate esindajatele saadeti 11.04.2023 vastused esitatud algatustele." Väljavõte vastuskirjast: "Rõuge valla haridusasutuste ümberkorraldamise plaaniga minnakse siiski edasi ning erinevatele huvigruppidele antakse võimalus kaasa rääkida ja otsustusprotsessides osaleda. Eesmärgiks on leida kõiki osapooli rahuldav lahendus, järgides avatud valitsemise põhimõtteid."

 2. Digiallkirjade kontroll on teostatud

  Rõuge Vallavalitsuse kantselei spetsialist: "Rahvaalgatus "Toetan Mõniste Kooli jätkamist lasteaia ja 9-klassilise põhikoolina Kuutsi külas" nii digiallkirjad kui ka hiljem saadetud petitsioonis olevad paberkandjal allkirjad on kontrollitud. Digiallkirjastanud 1344 isikust oli 210 Rõuge valla elanikku ja 285 paberkandjal allkirjastanutest oli Rõuge valla elanikke 238."

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 100 allkirja

 5. Algatus kogus 55 allkirja

Kommentaarid

 1. Elu peab edenema Eestimaa igas nurgas

  Elu peab jätkuma ka väikeses kohas. Elujõulised külad ja väikesed koolid on meie riigi kestmiseks üliolulised. Minu sõbranna lapsepõlvemaad on Mõnistes.

  1. Esivanemate kant

   Toetan, sest mu esivanemad on siit Mõniste mailt pärit.

   Olen lugenud läbi algatuse "Toetan Mõniste Kooli jätkamist lasteaia ja 9-klassilise põhikoolina Kuutsi külas" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri