Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustestUus Eakus

Tiina Tambaum,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 50 allkirja

950 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 50 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Tööandjad võimaldavad osavõtu pensionieelikute kursusest.

Ettepanek -

Muuta töölepinguseadust selliselt, et tööandja kohustub tagama töötajale võimaluse osa võtta mitmepäevasest kursusest normaalse vananemise ja pensionile jäämise muutuste teemal. Töötajal säilib palk ja tal kaetakse lähetuskulud. Kursuse kava ja koolituse pakkujad on kinnitanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Põhjendus -

Inimesed ei saa kohustusliku koolihariduse käigus teadmisi normaalse vanamemise muutustest. Pensioniea lähenedes puuduvad inimesel usaldusväärsed teadmised eesootavatest rollimuutustest ja isikliku vastutuse osast selles. Tööinimesena pole huvi ega vajadust hoida ennast kursis vanuse kasvamisega seotud õiguste, kohustuste, võimaluste ja vajaduste küsimustega. Samas on väga palju teemasid, mille teadvustamine enne pensionile jäämist parandab oluliselt pensionile jäänud inimese elukvaliteeti, sh tervist ja iseseisva toimetuleku võimet. 
 
Mitmetes Euroopa riikides, nt Suurbritannias ja Saksamaal on olemas nn pensionieelikute kursuse (pre-retirement course) läbiviimise edukas kogemus. 
 
Töötaja koolitusel osalemine mõjub positiivselt tööefektiivsusele, sest väheneb teadmatus ja selginevad eesmärgid. Tööandjal on lihtsam rakendada oma organisatsioonis vanusjuhtimise põhimõtteid. 

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri