Tartu vallale

Kruusatee kõvakatte alla, Teelõigul: Pilka-Tähemaa

Evely Lumi, Eve Kallas,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
142 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Menetlusinfo

 1. Vallavalitsuse vastuskiri

  "Esitasite rahvaalgatuse korras ettepaneku kruusakattega tee kõvakatte alla viimiseks Pilka-Tähemaa lõigus. Vabandame, et inimliku eksituse tõttu on menetlus veninud. Täname ettepaneku tegijaid ja kontrollisime allkirjastanud isikuid ning 37 nendest on Tartu valla elanikud. Seega on täidetud KOKS § 32 lg 1 esitajate arvu nõue. Samas ei ole täidetud nõue eelnõu osas. KOKS § 32 alusel esitatavad ettepanekud peavad olema eelnõu vormis. Saaksime aidata eelnõud koostada aga antud juhul ei too see soovitud tulemust, sest nimetatud tee on riigi omandis ja kohalikul omavalitsusel ei ole pädevust võtta vastu otsuseid riigile kuuluva tee osas. Tartu vallavalitsus arutas rahvaalgatust ja jõudis otsusele, et kuna Tartu Vallavolikogu ei saa seda ettepanekut menetleda, sest ei ole pädevust otsuse tegemiseks, siis edastame rahva ettepaneku Transpordiametile. Transpordiameti pädevuses on kõik otsused seoses riigile kuuluvate teede hooldamise või kõvakatte alla viimisega."

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 108 allkirja

 4. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Kruusatee kõvakatte alla, Teelõigul: Pilka-Tähemaa " ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri