Tõrva vallale

Helme Vallamaja Tõrva Kogukonnakeskuseks!

Virgo Kosemets,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
67 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Toetame algatust võtta Tõrvas, Tartu tn.20 asuv endine Helme Vallamaja kasutusse Tõrva Kogukonnakeskusena.

Menetlusinfo

 1. Vallavolikogu vastuskiri

  Väljavõte vastuskirjast: "Vallavalitsus suhtles omaltpoolt pöördumises mainitud huvigruppidega ning sai kinnituse, et vastavatel huvigruppidel olulisi probleeme ruumide puudusega ei esine. Vallavalitsus näeb võimaliku ruumipuuduse esinemise korral lahendust olemasolevate omavalitsusele kuuluvate hoonete paremas ristkasutuses. Teie Pöördumine oli arutusel 20.12.2023 toimunud Tõrva Vallavolikogu planeeringu vallavara komisjonis ning 21.12.2023 Tõrva Vallavolikogu majandus-eelarvekomisjonis. Kumbki komisjon ei toetanud pöördumist lõpetada kinnistu müügiprotsess. Pöördumine oli 28.12.2023 Tõrva Vallavolikogu istungi päevakorras, kus toimus hääletus nii EKRE fraktsiooni esitatud pöördumise kui ka rahvaalgatuselt laekunud ettepaneku üle. Kumbki neist ei leidnud volikogu poolt toetust. Ettepaneku/algatuse poolt oli 7 volikogu liiget, vastu 9 ja erapooletu 1."

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 49 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Helme Vallamaja Tõrva Kogukonnakeskuseks!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri