Lõpetame toiduraiskamise!

Veronica Paju,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 62 allkirja

938 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 62 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Meie eesmärk on tõsta teadlikkust ja kutsuda üles muutustele seoses toiduraiskamisega Eestis. Statistikaameti andmete põhjal meie riigis visatakse ära 84 000 tonni toitu, hinnanguliselt on see rahas 164 miljonit eurot , samal ajal kui paljud inimesed kannatavad toidupuuduse käes. Toiduraiskamine avaldab negatiivset mõju nii keskkonnale kui ka ühiskonnale tervikuna. Me nõuame sammude astumist selle olukorra parandamiseks ja vastutustundlikuma suhtumise kujundamist toidu tarbimisse.

Toit, mis visatakse ära, moodustab olulise osa Eestis tekkivatest jäätmetest, mida tuleb töödelda prügilates või põletada. See raiskab ressursse ja suurendab jäätmete kogust. Põletamise käigus paisatakse suur kogus CO2 atmosfääri, mis põhjustab kliima soojenemist.

See on vastuvõetamatu ja nõuab kiireid lahendusi.

Palume järgmisi samme:

 • Eestis on oluline suurendada teadlikkust toiduraiskamise mõjust keskkonnale ja majandusele. Haridusprogrammid ja teavituskampaaniad võivad aidata inimestel mõista, kuidas nende valikud mõjutavad toiduraiskamist.
 • Kaupluste ja toiduettevõtete koostöö heategevusega: Julgustada kauplusi ja toiduettevõtteid annetama ülejäävat söödavat toitu heategevusorganisatsioonidele ja kohalikele heategevusprojektidele.
 • Tarbijate harimine toidu säilitamise ja kasutamise kohta: Korraldada tasuta toiduvalmistamise töötubasid ja seminare, mis õpetavad inimestele, kuidas paremini ära kasutada olemasolevat toitu ja vähendada toiduraiskamist oma kodus.
 • Toidupankade toetamine: Toetada olemasolevaid toidupanku ja luua uusi, et tagada toiduabi vajavatele inimestele parem juurdepääs toidule.

Eesti valitsus võib kehtestada seadusandlikke meetmeid ja maksusoodustusi, et soodustada ettevõtteid ja üksikisikuid toiduraiskamise vähendamisel.

Me loodame, et meie petitsioon kutsub esile muutusi ja aitab luua jätkusuutlikuma tuleviku, kus toit on kõigile kättesaadav ning kus toiduraiskamine on minimeeritud.

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Lõpetame toiduraiskamise!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri