Tapa vallale

Toeta oma häälega Tamsalu lauluväljaku rajamist Tammeparki!

Üllar Neeme,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
201 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Anname Tapa vallavalitsusele teada, et meie soovime Tamsalu lauluväljaku ehitust. See on Tamsalu kogukonna ja ka külaliste jaoks oluline objekt. Tahame, et lauluväljak saaks valla arengukavasse ja eelarvestrateegiasse, mille koostamine on hetkel käsil ning samuti, et lauluväljaku maksumus jõuaks lähiaastatel valla eelarvesse. Hetkel on valmimas laululava eskiisprojekt, soovime, et sellega tegeletakse aktiivselt edasi kuni Tamsalu lauluväljaku valmimiseni. Teeme rahva sõna kuuldavamaks ja loodame, et Tapa vallavalitsus võtab meid kuulda!

Menetlusinfo

 1. Algataja: Laululava sai valla arengukavasse ja eelarvestrateegiasse

  Algataja: "Volikogu kinnitas 29.12 istungil arengukava ja eelarvestrateegia ning laululava on seal ilusti 2024 .aastal olemas."

 2. Vallasekretär: edasine teema arutelu toimub volikogus arengukava ja eelarvestrateegia menetluse käigus

  Vallasekretär: "Rahvaalgatuse algatajate esindajale on edastatud väljavõte vallavalitsuse istungi protokollist (toodud allpool). Edasine teema arutelu toimub juba volikogus arengukava ja eelarvestrateegia menetluse käigus. Vastav menetlus ei ole veel lõpetatud. Hetke seisuga on ettepanek kaasatud arengukava menetlusse. Väljavõtte Tapa vallavalitsuse 19.10.2022 istungi protokollist nr 42 17. Rahvaalgatus "Toeta oma häälega Tamsalu lauluväljaku rajamist Tammeparki!" Vallasekretär Piret Treial andis ülevaate rahvaalgatuse "Toeta oma häälega Tamsalu lauluväljaku rajamist Tammeparki!" (registreeritud EDHS-s nr 11-10/22/1998-2 all) menetlusest. Valla kantselei kontrollis 201 digitaalselt allkirja andnud isiku andmed. Neist 39 ettepaneku poolt hääletajat ei olnud Tapa valla hääleõiguslikud isikud. Arvesse läks 162 elektroonselt antud häält. Paberil toetushääle andnud inimeste andmeid kantselei ei kontrollinud, kuna puudusid isikukoodid ja paljudel ka eesnimed. Kontrolliks puudub ka otsene vajadus. Vallavalitsus jõudis seisukohale, et esitatud rahvaalgatuse osas ei ole tegemist KOKS § 32 lõike 1 mõistes ettepanekuga õigusakti vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks, vaid rahvaalgatuse korras on esitatud ettepanek Tamsalu lauluväljaku ehituse toetuseks. Algatusega soovitakse, et lauluväljaku rajamine saaks Tapa valla arengukavasse ja eelarvestrateegiasse. Rahvaalgatuse korras esitatud ettepaneku lisamine menetluses olevasse valla arengukavasse on volikogu pädevuses. Vallavalitsus edastab rahvaalgatuse "Toeta oma häälega Tamsalu lauluväljaku rajamist Tammeparki!" menetlemiseks vallavolikogule."

 3. Digiallkirjade kontroll on teostatud

  Volikogu sekretär: "Oleme lõpetanud isikuallkirjade kontrolli."

 4. Algatus saadeti menetlusse

 5. Algatus kogus 109 allkirja

 6. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Toeta oma häälega Tamsalu lauluväljaku rajamist Tammeparki!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri