[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Puudulike oskuste ja vananenud teadmiste kõrval on enneaegselt tööturult lahkumise põhjuseks halb tervis. Tervist mõjutab nii isiklik tervisekäitumine kui ka töökeskkond. Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 käsitleb põhjalikult tervisealaseid eesmärke ja nende saavutamise meetodeid. Uue eakuse visioonis neid ei korrata, kuid sellest hoolimata on oluline, et pensioniea kasvades saaksid ja tahaksid inimesed kauem töötada. 

Mõtete kogumiseks loe uue eakuse visiooni tervise-osa http://pension2050.kogu.ee/visioon/#tervis
 
///////// 

Idee esitamiseks logi kõigepealt sisse. Esitatud ideid saab kommenteerida samamoodi sisse logides. 

Pea meeles, et hea idee 
-          on tulevikkuvaatav; 
-          avab lühidalt probleemi, pakub lahenduse ja selgitab lahenduse positiivset mõju;  
-          on suunatud riigi tasandil katsetamisele või juurutamisele. 

Kommentaarid

 1. Toetada tervislikku toitumist, liikumisharjumist ja piisavat puhkamist

  Sotsiaalmaksu võiks vähendada või pensioni suurendada neil, kes tõendavad päeviku, regulaarse meditsiinilise läbivaatuse vm abil, et nad toituvad, liiguvad ja puhkavad tervislikult ning ei tarbi alkoholi ja ei suitseta.

  1. Ideed ei ole mõistlik Eestis rakendada. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/65014dcd-bc7d-45cc-8943-c50fc1febdf5

 2. Rahvaliikumine "Kilomeeter, tere ja vesi".

  Vabatahtliku liikumisega võiks ühineda inimesed alates 55. eluaastast. Näide: endised tuttavad (aga ka sõbrad, klassikaaslased, kooriliikmed, kolleegid, MTÜ-de liikmed jne.) külastavad hommikuti üksteist, teretavad ja neile pakutakse vastutasuks klaas puhast vett. Piirkond oleks linnaosa, kvartal, endine sovhoosikeskuse ümbrus jne, mis tagaks umbes kilomeetrise kõnni. Riigilt ootaks abi mobiilirakendusest, mis teatud algoritmide ja andmestruktuuride jõustumisel annaks sõpruskonnale võimaluse üksteist turvaliselt külastada. Mobiil oleks meeldetuletaja ja nädala-sõbrale osundaja, tagatud oleks ka liikmesusest loobumine või teatud isikute vältimine. Vanadus on ju kapseldumine, vähene liikuvus ja minimaalne vee joomine. Positiivse kampaania jõustumisel rakenduksid kõik need tasuta asjad ja inimesed saaksid kauem aktiivset elukaart nautida. KM:-)H2O!

  1. Omavalitsuse ja/või kogukonna ellurakendatav idee. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/b1393e3a-ec1a-4348-b5b7-411e3d8c3224

 3. Neljapäevane tõõnädal aitab olla edukas tööjõuturul ka 70 aastasena

  Tänapäeva kiire elutempo juures inimene ei taastu enam kahe puhkepäeva jooksul, tulemuseks on see, et tullakse tööle esmaspäeval taastumata, stressis, mis mõjub halvasti tööviljakusele, põhjustab haigestumist ja enneaegset väljalangemist tööjõuturult. Eesti 400000 pesionärist moodustab 10000 ehk 25% töövõimetus pensionärid. Riigi poolt kehtestatud neli töö ja kolm puhkepäeva parandaksid olulised elanikonna tervist, mis omakorda vähendaks kulutusi haiglaravile ja haiguspäevade eest tasumisele. Kuna see on kõikide Euroopa riikide probleem oleks mõistlik kui Eesti tõstataks selle kui tähtsa küsimuse oma eesistumise aja programmi.

  1. Idee vajab oluliselt täpsemat mõjuanalüüsi, kui rahvakogu raames seda teha saab. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/0dfd980e-f747-4ada-8c85-4786ee5fc1b0

 4. Luua geriaatrite väljaõpe

  Perearstidel on suur töökoormus ja vanemaealiste patsientide osakaal suureneb. Samal ajal ei ole perearstid saanud ettevalmistust tegelemiseks vanema ea spetsiifiliste haiguste ja probleemide. Seega tuleks kehtestada nõue luua tervisekeskustesse geriaatri vastuvõtt. Vanemaealistele spetsialiseerunud arstidele töökohtade loomine toob kaasa ka geriaatriate väljaõppe riikliku tellimuse. Spetsialistide kasutamine tõstab tervishoiusektori efektiivsust ning teenuse kvaliteeti, paraneb hooldusvaldkonna ja meditsiinivaldkonna vaheline koostöö. Vähenevad vanuse alusel diskrimineerimise juhtumite esinemine.

  1. Ideed arutatakse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/c69ba46f-12ae-4d07-8555-8b673c920145

 5. Tervislik ja aktiivne vananemine füüsilise aktiivsuse läbi

  Üks võimalus püsida kõrge eani vitaalne ja terve on olla füüsiliselt aktiivne. Euroopas ning mujal maailmas on aktuaalne rääkida tervislikust ja aktiivsest vananemist (active and healthy ageing). Ehk võiks uurida ja õppida, mida mujal on juba selles vallas tehtud ning võtta eeskuju teiste riikide kogemustest (vastavaid suuniseid ja juhiseid pakuvad nt WHO, OSCE, Euroopa Komisjon jne). Üheks võimaluseks on riigi tasandil töötada välja vastav poliitika, meetmed jmt - nt terviseedenduse kampaaniad tervisliku vananemise teemal, soovitused tervislikuks ja aktiivseks vananemiseks, aga näiteks ka pensionäride toetamine treeningutel osalemiseks, treeningvõimaluste loomiseks vanemaealistele jmt. Teisalt saab siin tulla riigile ja avalikule sektorile partneriks erasektor (spordi- ja fitnessklubid), pakkudes spetsiaalseid treeninguid ja teenuseid vanemaealistele. Samuti olles partneriks riigi poolt korraldatavates tervisekampaaniates (nt loengud-seminarid vanemaealistele). Et pensionärid on väga hinnatundlikud, siis riigi ja/või kohaliku omavalitsuse tasand võiks toetada pensionäride treeningutel osalemist rahaliselt (toetus treeningutel osalemiseks); samas toetada ka spordi- ja fitnessklubisid spetsiaalselt vanemealistele mõeldud treeningute ja teenuste disainimisel ning läbiviimisel (esialgu katsetada kasvõi näiteks projektipõhiselt). Ehk, tegu oleks ühe avaliku ja erasektori koostöökohaga (riigi poolt aktiivse ja tervisliku vananemise kontseptsiooni propageerimine, terviseedenduse kampaaniad jmt; erasektori poolt spetsiaalsed teenused ja pakkumised vanemaealistele). Treeningutes osalemine pakub vanemaealiste lisaks füüsilisele aktiivsusele ka võimaluse olla sotsiaalselt aktiivsem (suhtlemine ja ühised ettevõtmised eakaaslastega, kuuluvustunne) ning hoiab vaimu värske (vajalik töötamiseks ja õppimiseks). Tervisliku vananemise kontseptsiooni propageerimine võib olla võimalus nii riigile (tervelt elatud eluaastate kasv; inimesed on kauem terved ja töövõimelised) kui ka erasektorile (nt uus sihtgrupp spordiklubidele).

  1. Ideed arutatakse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit:https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/6c353b46-4aea-48a0-8ca4-c8636e8948bd

 6. Soodustused tervisehädasid ennetavatele teenustele ja tööeeskirjad

  Soomes saavad erinevate ametiühingute liikmed aastas paki erinevaid sooduskuponge spaades, spordiklubides jne kasutamiseks. Me võiks aga edasi mõelda mingi innovaatilisema süsteemi suunas, et tööinimesel (olenemata hetkevanusest) oleks esiteks aega ja teiseks positiivset tõuget oma tervise peale mõtlemiseks. Näiteks võiks igale töötajale anda võimaluse võtta kord kuue kuu jooksul välja tervisepäev, mis veedetakse spaas, tervisekeskuses, spordiklubis, loodusmatkal vms. See oleks mõistagi koostöökoht eraettevõtjatega, kellele esitataks n.ö riiklik tellimus tervisepäeva teenustele. Eestis on juba omajagu ettevõtteid, kes pakuvad niisugust võimalust omadest vahenditest ja initisiatiivist, aga mõned töötaja tervisele pühendatud tunnid aastas võiks meie miljoniriigis luksuse asemel normaalsus olla. Tervisehädasid ennetavaid teenuseid võiks osaliselt või täielikult doteerida ka ametipõhiselt, näiteks sundasendis töötajad võiks pääseda soodsamalt massaaži. Või miks mitte ka sissetulekupõhiselt? Näiteks kui keskastme juht saab endale tõenäoliselt trenni lubada, siis hooldekodu töötaja, kes teeb iga päev füüsiliselt rasket tööd, ei lähe tihti just raha pärast tervisekeskusesse. Kogu jutu iva on siis n.ö populariseerida tervisehädade ENNETAMISE võimalusi ning neisse ka investeerida. Arvatavasti oleks juba see suureks abiks, kui need teenused oleks töötajatele kättesaadavamad, mitte isegi täitsa tasuta. Teine idee on riiklikult mõjutada erinevaid tervistkahjustavaid ja aegunud "tööeeskirju". Näiteks miks on paljudes Eesti ettevõtetes jätkuvalt norm, et klienditeenindaja (kelle palgaga on samuti terviseteenuste juurde raske pääseda) peab 8-... tundi seisma konstantselt püsti? Istuva ameti inimesi julgustatakse rohkem liikuma ja seisvat kontorit katsetama, aga inimeste seisma sundimine on samuti nende füüsisele suur koormus, mõttetu pealekauba. Kas ettevõtted tõesti kaotaks raha, kui näiteks tankla või kaupluse müüjal oleks leti taga tool, kus ta võiks ka kliendiga suhtlemise ajal istuda (nagu nt pangas)?

  1. Mõlemad ideed on Eestis juba osaliselt või täielikult rakendunud : Loe mõjuanalüüse siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/ea6cd3e2-69a6-4d02-9320-7425def1dac8 ja siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/b132931b-55ec-49e4-b649-01f0cf7c5cdc

 7. Tervislikkus

  Inimesed sageli ei mõista tervislikkuse suurt pilti. Alkohol ja suitsetamine, ehk isetekitatud probleemid kannavad endas tagajärgi, millega on kimpus tervis, tervisesüsteem kui ka järgnevad põlvkonnad. Selleks, et inimesed nii haiged poleks, tuleb teha ära suur töö ennekõike harjumuste osas, ka liikumise ja toitumise osas. Et inimesed kauem töötada saaks ja suudaks, tuleb neid tervislikkusele suunata aastaid ja aastakümneid varem. Kuna seda ei saa sundida, ega peakski, on oluline teha korralikku teavitustööd pannes inimest mõistma, et hea tervis on puhas kasu inimesele endale. See on investeering. Võib-olla peaks töökohti käima pidevalt kontrollimas vastava fookusega asjatundjad, kes vaatavad üle töökohti, töötajate harjumusi ja annavad nõuandeid probleemide ennetuseks (vale tööasend, rohkem silmapause, venitused pärast füüsilise tööpäeva lõppu, sobiv tööriietus vms), sest probleemid kuhjuvad ajapikku ja kindlasti saaks nii mõndagi ennetada.

  1. Ideele ei koostatud mõjuhinnangut, kuna see ei olnud piisavalt konkreetne.

 8. Töö ja puhkuse tasakaal

  Selleks, et kaua tervena elada ja et jaksaks osakoormusega ka eakana edasi töötada, peab töö ja puhkus tasakaalus olema ja seda peaks alustama kohe, mitte tulevikus. Inimesed, kes tegelevad lisaks karjäärile pere ja hobidega ning võtavad puhkust, on vähem stressis ja tervemad. Seni on levinud pigem selline mudel, kus pensionini töötatakse suure koormusega, sageli läbipõlemise piiril, mille tulemuseks on kehva tervisega eakad, kes välja teenitud puhkust enam täielikult nautida ei jaksa, rääkimata osakoormusega edasi töötamisest. Mis oleks, kui alustaks tasakaalus elu juba varem, töötades osaajaga ja puhates regulaarselt? Näiteks: - Neljapäevane töönädal, mis jätaks rohkem vaba aega spordi, hobide ja laste jaoks. - Pikemale perioodile jaotatud vanemahüvitis, mis laseks väikeste laste vanematel osakoormusega edasi töötada ning pikendada seda aega, kus laps ei pea täiskoormusega lasteaias käima. - Väikeettevõtete maksusoodustused, et lihtsustada ise töökohti loovate ettevõtjate elu, kes alles alustavad oma äriga. - Osakoormusega töötamise toetamine, mis teeks võimalikuks selle, et näiteks noored lapsevanemad või ka pensionärid töötavad osaajaga. Kokkuvõtlikult on idee mõte selles, et mustvalge töö ja pensioni (või ka töö ja lapsehoolduspuhkuse) asemel võiks tuleviku Eestis olla süsteem, mis soosib töö ja puhkuse tasakaalu terve elu jooksul. Nii saaks kogu aeg natuke tööd teha ja ka natuke puhata, lapsi kasvatada ja tervisepordiks jääks ka aega. Tulemuseks oleks tervemad ja õnnelikumad inimesed ja mitte ainult vanas eas, vaid juba täna.

  1. Lisaks eeltoodule võiks valitsus ikkagi ratifitseerida EUROOPA sotsiaalhartas sisalduvate nõuete elluviimist.

  2. Ettevõtete maksusoodustuse ideed arutatakse kindlustatuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/2caa9bd1-14dd-4a16-9bc8-0228edc91441

  3. Idee neljapäevasest töönädalast vajab oluliselt täpsemat mõjuanalüüsi, kui rahvakogu raames seda teha saab. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/0dfd980e-f747-4ada-8c85-4786ee5fc1b0

  4. Jagatud töökohtade ideed arutatakse eneseteostuse teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/b47faf06-c763-4f3c-93a4-02c969496d89

  5. Mõjuhinnangut vanemahüvitise kasutamise osas pikema perioodi vältel ei koostatud, sest see ei ole uue eakuse rahvakogu prioriteet ning Vabariigi Valitsus on juba seda probleemi lahendamas.

 9. Дайте людям базовую медицинскую информацию, проверенную и отобранную государством

  1. Дополните и расширьте ежегодный справочник от Хайгекассы базовой медицинской информацией. Объясните людям, что плохого в повышенном давлении, пока им 30, а не когда им 50, и все последствия уже случились. Объясните, на какие симптомы нужно обращать внимание, с какой частотой и на что проверяться в разном возрасте. Как и почему нужно принимать антибиотики, даже если улучшение уже настало. Как хранить таблетки и почему не стоит запивать их горячим чаем. Те вещи, которые медикам кажутся настолько очевидными, что их никогда не объясняют. 2. Превратите ту же информацию в социальную рекламу. Если человек в 30 лет увидит в трамвае объяснение, почему давление нужно снижать, возможно, он обратится за терапией раньше, чем потеряет трудоспособность. 3. Дайте людям возможность интегрироваться в медицинскую систему в качестве волонтеров. Это решит как проблему информированности населения о вопросах здоровья и последствиях пренебрежения им, так и недавно освещаемую проблему с ложными вызовами на скорой. Посмотрите на опыт Израиля с волонтерством на скорой, на опыт больничных волонтеров в разных странах. Если ты лично помогал выбраться на прогулку человеку с ХОБЛ, возможно, ты засомневаешься, стоит ли закурить лишнюю сигарету. 4. Придите с той же базовой информацией о здоровье в школы. Я сделала бы так: собрала статистику по основным причинам обращения к семейным врачам, составила на основе этой статистики анкету ("Ты узнал, что у тебя повышенное давление, но чувствуешь себя хорошо – что ты будешь делать?", "Нужно ли сбивать температуру при простуде?") и посмотрела на уровень информированности. Подозреваю, он будет ужасен. После чего на основании полученных данных составила бы курс лекций и централизованно предлагала его в школах. Биология и анатомия – это прекрасно, но это абстрактные знания, которые трудно приложить к себе лично. Нужны алгоритмы, нужны сценарии, нужна информационная поддержка на ДОВРАЧЕБНОМ этапе, которого неизбежно становится все больше по мере увеличения очередей к врачу, и начинать лучше с детства.

  1. Andke inimestele meditsiinilist baasteavet, mis on riigi poolt kontrollitud ja valitud 1. Täiendage ja laiendage Haigekassa iga-aastast teatmikku meditsiiniinfoga. Selgitage inimestele, mida halba toob kaasa kõrgenenud vererõhk, kui nad on alles kolmekümnesed, mitte viiekümnesed ehk vanuses, mil kõrge vererõhu tagajärjed on juba saabunud. Selgitage, millistele sümptomitele tuleb pöörata tähelepanu, millise sagedusega ja mida tuleb millises eas kontrollida. Kuidas ja miks on tarvis võtta antibiootikume, isegi kui tervis on juba paranenud. Kuidas säilitada tablette ja miks ei tasu neid võtta kuuma teega. Need tõsiasjad, mis tunduvad meedikutele iseenesest mõistetavatena, jäävad mõnikord selgitamata. 2. Muutke see teave sotsiaalseks reklaamiks. Kui inimene näeb 30-aastaselt trammis selgitust, miks on vererõhku tarvis alandada, siis on võimalik, et ta otsib ravi enne töövõime kaotamist.

  2. 3. Andke inimestele võimalus osaleda meditsiinisüsteemis vabatahtlikena. See lahendab nii elanikkonna teavitamise probleemi tervisega seotud küsimuste ja nende teemaliste soovituste eiramise alal kui ka hiljuti esile tõstetud probleemi seoses kiirabi põhjuseta väljakutsetega. Pöörakem tähelepanu Iisraeli kogemusele kiirabi vabatahtlikega, haigla vabatahtlike kogemusele mitmetes riikides. Kui sa oled isiklikult aidanud jalutuskäigul kroonilise kopsupuudulikkusega inimest, siis sa tõenäoliselt kõhkled, kas tasub ikka veel ühte sigaretti tõmmata. 4. Viige seesama tervise kohta käiv põhiteave ka koolidesse. Mina teeksin nii: koguksin kokku statistika peamiste perearsti poole pöördumiste põhjuste kohta, koostaksin selle statistika alusel ankeedi ("Sa said teada, et sul on kõrgenenud vererõhk, kuid sa tunned ennast hästi – mida sa teed?", "Kas on tarvis külmetushaiguse korral temperatuuri alla võtta?") ja vaataksin, kuivõrd informeeritud ollakse. Kahtlustan, et tulemus on õudne. Seejärel koostaksin ma saadud andmete põhjal loengukursuse ja pakuksin seda kõigis koolides. Bioloogia ja anatoomia on suurepärased ained, kuid need on abstraktsed teadmised, mida on raske isiklikult iseendaga seostada. Tarvis on algoritme, stsenaariume, teabealast tuge ARSTI POOLE PÖÖRDUMISE EELSEL etapil, seda on paratamatult aina rohkem tarvis ajal, mil arstide järjekorrad järjest kasvavad, ja sellega on otstarbekas alustada juba lapsepõlvest.

  3. Ideed suurendada vabatahtliku töö osakaalu tervishoiusektoris arutatakse tervise teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/c99cde6f-7ac9-441b-877a-2aa312b36212

  4. Ideed terviseteadlikkuse tõstmisest onlEesti Haigekassa lahendatavad. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/b620863d-0aac-4ff7-81c2-c0ea6906818d

 10. Vähendame keskealiste inimeste omastehoolduskoormust.

  Küllalt sageli on keskealised inimesed sunnitud tööst loobuma seetõttu, et nende vanemad vajavad igapäevast abi toimetulekul. Hooldus- ja õendusabiteenused on eakatele, kellel on lapsed, tasulised ning paljudele peredele ülejõukäivad. Nii ongi tihti ainsaks väljapääsuks ühe pereliikme tööst loobumine, kuigi ta suudaks ja sooviks edasi töötada. Lahendusena on juba ammu arutatud võimalust koondada pikaajaliste hooldus(ravi)teenuste rahastamine ühte süsteemi (nimetame seda Hoolduskassaks), mis pakuks abivajajatele vajalikke teenuseid vastavalt objektiivselt hinnatud vajadustele, sõltumata sellest, kas tegemist on tervishoiu- või hoolekandeteenusega. Teenuste eest tasumine sõltuks hinnatud vajadustest, mitte laste või lapselaste olemasolust. Ühisest allikast rahastatud pikaajaline hooldus(ravi) süsteem võimaldab ka paremini valida sobivaimad teenused ning vältida kalliste tervishoiuteenuste asjatut kasutamist vaid seetõttu, et need on inimesele/tema perele tasuta või odavamad kui hoolekandeteenused. Aeg on kaua arutatud mõtted teoks teha!

  1. Ideed arutatakse tervise teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/38d26a15-e8db-42ec-933c-a0399aa88671

 11. Puhas toit kogukonna aiandis

  Probleemiks on pensionile jäänud korteris elavate inimeste sageli väga tubaseks ja väheliikuvaks jäämine, mille tulemusena võib tekkida suhtelmisvaegus ning esineda erinevad tervisemured. Samas võib inimestel olla tahtmist ja jõudu aiatööd teha. Ettepanek on rajada kogukonna aiad/aiandid, kus inimesed saaksid toimetada aedniku abilistena. Aiandis võiks olla ka (väli)köök inimestevahelise suhtlemise soodustamiseks. Võiks toimuda ka aiasaaduste müük linnarahvale. Aiandi asukoht peaks olema ühistranspordiga hästi ligipääsetavas kohas ning koordinaatoriks peaks olema kohalik omavalitsus. Tulemuseks on liikuv, kaaslastega suhtlev, puhast toitu kasvatav ja tarbiv eluga rahulolev inimene.

  1. Omavalitsuse ja/või kogukonna ellurakendatav idee. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/b7c604a5-73a4-41b0-91ba-1c814cc960b6

 12. Vanemaealiste vabatahtliku töö/tegevuse soodustamine

  Ettepanek: Riiklikul tasandil tuleks luua nägemus ja süsteem (koos selge ülesannetejaotusega riigi, KOV ja vabaühenduste vahel), kuidas tegeleda vanemaealiste vabatahtliku töö/tegevuse soodustamisega. Probleem: Hetkel puudub vanemaealiste vabatahtliku tegevuse valdkond täiesti nt riiklikust Heaolu arengukavast. Samas toovad uuringud välja, et vanemaealised, kes säilitavad sotsiaalse aktiivsuse, on tervemad, iseseisvamad ja õnnelikumad ehk siis vajavad oma elu korraldamisel ka vähem riigi sekkumist ning abi. Eestis on vanemaealiste vabatahtliku tegevuse näitajad samas võrreldes teiste EL riikidega ühed madalaimad. Vanemate inimeste ühiskondlikul initsiatiivil on risk kaduda juba esimese taksituse ilmnemisel. Siiani on vanemate vabatahtlike kaasamine olnud projekti- või initsiatiivipõhine, puudub stabiilsus ja regulaarsus. Mõju: Sotsiaalne aktiivsus vanemas eas parandab inimese vaimset ja füüsilist tervist; aitab säilitada ja isegi parandada kognitiivseid võimeid, võib pidurdada haiguste sümptomite ilmnemist. Paraneb põlvkondade vaheline sidusus.

  1. Ideed arutatakse tervise teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/6ec97e6e-e785-4bbd-a51a-a865e0ac5388

  2. Kuigi üleval toodud link on õige, siis arvestades idee iseloomu arutatakse seda ka eneseteostuse teemaseminaril.

 13. Hammaste tervis

  Lagunevad hambad kahjustavad mürkide eritamisega kogu organismi. Hambaravi on niivõrd kallis, et enamus eestlasi saab omale lubada ainult väljatõmbamist. Samuti puudub ka inimeste teadlikkus rikkis hammaste seosest ja mõjust kogu organismile. Riik peaks toteerima hambaravi, mis tagab inimese elementaarse tervise ja esteetilise väljanägemise. See täiesti konkreetselt hoiab kokku tuleviku haigekassa ning töötukassa raha. Tõepoolest, ka esteetilise välimuse puudumine on tööturult väljalangemisel olulise osakaaluga, rääkimata madalast enesehinnangust mis järgneb hammasgte kaotusele. Abiks oleks ka lihtne teavitustöö lihtsatest hammaste tervishoiumeetmetest. Olen lugenud hambaarstide sulest, et suu loputamine veega peale sööki vähendab märgatavalt kaariese teket. Lihtne ja täiesti tasuta. Aga kuidas sa seda massidele ütled ja mis kontekstis? Minu ettepanek info edastamiseks on SOTSIAALREKLAAM. Suure tänavaplakati ja pideva raadio-telereklaami mõju on võimas. Oleme tänu sotsiaalreklaamile meie riigis saanud inimesed kinnitama turvavööd, laskma teisi inimesi üle tee ning ehk jääme ka vähem rongi alla. Olgu, kaks esimest on koostöös politsei trahvidega ilmselt toiminud. Hammaste tervise teema võiks toimida koostöös riikliku hambaravi toteerimise süsteemiga.

  1. Idee on Eestis juba rakendunud. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/e95658de-274a-4203-8ff2-9b1e813133a9

 14. Jalgrattarajad linnadesse ja asulatesse

  Aktiivne transport on töölkäivate inimeste jaoks ideaalne treeninguvõimalus, paraku on see jalgrattaradade puudumise tõttu maanteedel või kõnniteede osana tehtud väga raskeks, kui mitte eluohtlikuks. Taani ja Hollandi näitel - kui on olemas teed, siis neid kasutatakse ja massiliselt. Eestis on kliimatingimused muidugi teised, kuid märtsist novembrini saaks karastunud inimene rattaga tööl käia. Kuhu pole võimalik rajada eraldi rattateid, on võimalik ümber joonida sõiduteid ning lisada sõiduteedele piisava laiusega ja selgelt märgistatud jalgrattariba.

  1. Omavalitsuse ja/või kogukonna ellurakendatav idee. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/515590b1-1026-4450-8157-79f3e0020ee0

 15. Enam töövõimetust põhjustavate terviseprobleemide tõhusam ravi (lihas-liigeshaigused, kardiovaskulaarhaigused, depressioon)

  Üks suurimaid töövõimetuse põhjustajaid on alaseljavalu. Eestis läheb pea iga alaseljavalu patsient neuroloogi või neurokirurgi juurde, mis ei ole enamasti vajalik. Elan hetkel Inglismaal, kus on kulude ja ravijärjekordade vähendamiseks välja töötatud eraldi seljavalu triaažisüsteem ja vastuvõtuüksus (spinal assessment service) - tõsisemate patoloogiate puhul (5-10%) on tagatud kiire spetsialisti vastuvõtt, diagnostika jne, ülejäänud 90% esmajuhtudega, mis invasiivset ravi ei vaja, tegelevad koolitatud ja sellele patsiendigrupile spetsialiseerunud füsioterapeudid. Kiire ja adekvaatne ravi aitab ennetada krooniliseks muutumist. Edaspidi tegeleb kroonilise alaseljavalu kannatajaga multidistsiplinaarne kroonilise valu meeskond (anestesioloog, farmatseut, füsioterapeut, psühholoog, tegevusterapeut, õde). Psühhiaatria ravijärjekorrad on Eestis lisadepressiooni tekitavad. Depressioon üks põhiline töövõimetuse põhjustaja. Inglismaal on nt loodud internetipõhine kognitiiv-käitumuslik teraapia. Samuti tehakse telefoni teel hindamisi ja triaaže - raskemate häirete puhul sekkutakse ja võimaldatakse vastuvõtt psühhiaatrile kiirendatud korras, kergema ärevuse puhul nt suunatakse otse internetiteraapiasse, mida hindab ja monitoorib psühholoog. See on lihtsalt üks näide ravijärjekordade lühendamisest ja triaažist. Kokkuvõttes, enim töövõimetust põhjustavate terviseprobleemidele tuleb osutada kõrgendatud tähelepanu ja keskenduda teenuste efektiivsemaks muutmisele ravijärjekordade vähendamiseks. Lahendused, mis toetuvad rohkem tugispetsialistidele lühendavad ravijärjekordi, tagavad kiirema abi ja seeläbi vähendavad töövõimetust.

  1. Ettepanek on lahendatav isiku, tööandja või organisatsiooni tasemel. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/f56eb7cf-a4c0-4e21-bf39-b16765625d9d

 16. 6-tunnised tööpäevad / 4 päeva nädalas

  Võimaldada teatud vanusest (nt 55), nooremate puhul aga kindla arstliku diagnoosiga, osalise töövõimetusega inimestele, omaste ametlikele hooldajatele, paljulapseliste perede vanematele jt raskemas olukorras inimestele 4-päevaseid töönädalaid või 6-tunniseid tööpäevi - kuidagi nii, et neile täistöötasu kätte jääks...

  1. Idee neljapäevasest töönädalast vajab oluliselt täpsemat mõjuanalüüsi, kui rahvakogu raames seda teha saab. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/0dfd980e-f747-4ada-8c85-4786ee5fc1b0

 17. 3 terviseedenduslikku ideed

  1. Tervisliku eluviisi nõustamise teenus (tugispetsialistide (dieediõed, füsioterapeudid jt) konsultatsioonid, grupitöö, interaktiivne internetipõhine harimine, üldtreeningrühmad terviseprobleemidega inimestele, ülekaalulistele) 2. Odava ligipääsu tagamine tervisekeskustesse, jõusaalidesse - nt kindlatel kellaaegadel ja piiratud perioodiks (3 kuud, 1 aasta vms) - taotlemine võimalik perearsti või eriarsti saatekirjaga 3. Ühiskondlike spordihoonete, ujulate ehitamine ning tagada väga odav sissepääsutasu - mitte ainult pensionäridele ja alaealistele, vaid ka just tööealistele.

  1. 1. idee on Eestis juba rakendunud. Loe mõjuanalüüsi siit:https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/de1d0c99-2bd7-483a-a4b4-3e4c8fdcce28 2. idee on Eestis juba rakendunud. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/982d08b9-b46d-4b19-a455-3b9115e61268 3. idee on omavalitsuse/kogukonna ellurakendatav. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/37d57367-22d6-40e4-88c0-0ece1ba29fbe

 18. liikumispuudega inimeste töölkäimise toetamine

  Liikumispuudega inimese jaoks on Eestis suurimaks kodust lahkumise barjääriks transpordi ja ratastooli ligipääsetavuse puudumine. Teiseks barjääriks on ratastooli ligipääsuta eluase. Tööealine liikumispuudega inimene on ja oleks vägagi potentne tööjõud mittefüüsilistel aladel. Eesti linnatänavatel jääb ratastooliga liikleja tänaval lihtsalt äärekivide taha lõksu - puuduvad elementaarsed sujuvad üleminekud kõnniteedelt sõiduteedele. Madalad bussid käivad harva ning on abiks vaid peatustes, kus äärekivi on samal tasandil bussi- või trammipõhjaga. Väljaspool Tallinnat ja Tartut ei pruugi madalaid busse ollagi. Ratastooliligipääsuga taksod puuduvad. Invatransport käib pika ettetellimisega ja on reeglina tasuline. Tööealise ratastooliga liikleja ainus transpordivahend on tõstukiga ja tihtilugu ka käsijuhtimissüsteemiga kaubik. See on ainus viis, kuidas saab sügava liikumispuudega inimene punktist A punkti B iseseisvalt - näiteks tööle ja tagasi koju. Oleks tore, kui riik saaks sellise sõiduki soetamist, sõidukite modifitseerimist või laenamist mingil määral toetada. Oleks tore näha ka invasõbralikke tänavaid ja ühistransporti, sest autode peale ei saa alati loota. Osa sügava liikumispuudega inimesi on oma kodudes lihtsalt lõksus, kuna nad ei ela esimesel korrusel või kohandatud eramajas. Sügava liikumispuudega inimestele tuleb võimaldada ratastooliga ligipääsetav kommunaalmajutus prioriteedina osalise liikumispuudega või liikumispuudeta inimeste ees.

  1. Ideed arutatakse tervise teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/cfa634c4-9139-498b-b8d0-003c47405791

 19. Tervisetoodete soodsamad maksumäärad, isikustatum ravikindlustus

  Oliver Kadaku Facebookis esitatud ideed - maksustada lihtsustatult kõike, mis teaduslikult tõendatult on tervisele kahjulik tarbimine (liigsed/ebavajalikud suhkrud, E-ained, fabrikaattooted jm). Peab olema kallis süüa kehva toitu. - vabastada käibemaksust (või vähendatud käibemaksu läbi) teaduslikult tõendatud tervisele kasulikud tooted alates astelpajumarjadest kuni vabapidamisel kanamunadeni. - siduda isiku tervisekindlustuse summad tema enda panusega nii tervise kahjustamise kui ka säästmisega. Panustada tervisega seotud pidevasse teavitusse. Kahjustad ise teadlikult tervist, maksad ise ka tulevikus;

  1. KAhte esimest ideed arutatakse tervise teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/a11b619c-55e6-48fb-b64b-52e9770713d0 Kolmandat ideed ei ole mõistlik Eestis rakendada. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/65014dcd-bc7d-45cc-8943-c50fc1febdf5

 20. Maksame omastehooldajatele õiglast palka, loome päevahoidusid, toetame omakseid hooldekodude tasumisel

  Praegu saavad omastehooldajad osades valdades hooldustasu 15-40 eurot KUUS. Mõni vald maksab hooldaja sotsiaalmaksu ära, teised ei maksa. Viimastes peavad hooldajad käima tööl, kus makstakse sots.maks nende eest ära ja siis saad valla poolt need mõned eurod. Kui aga hoolduskoormus ei luba tööl käia, siis jääd ka valla poolt makstavast hooldustoetusest ilma. Seega ettepanek tuleviku tarbeks oleks: omastehooldajatele maksta palka. Tihti vajab hooldatav järelvalvet, hooldust 24/7/365, kus polegi võimalik tööl käia. Teine ettepanek oleks: luua päevahoidusid igasse valda, kuhu oleks võimalik vanur viia nagu lasteaeda, ise saaks tööl käia päeval ja õhtul vanur sealt ära tuua (kõik hooldatavad pole voodihaiged). Eakas oleks seal hooldatud, söödetud, saanud ka omavanustega suhelda, sest paljutel vanuritel on suhtlemispuudus. Kolmas ettepanek oleks: võimaldada omastel panna vanur vanadekodusse, mis laseks omastel tööl käia. Hooldekodu eest tasub vanur näiteks 90% oma pensionist (10% jääb taskurahaks) pluss omaksed mingi osa (see ei tohi olla üle mõistuse suur) ja riigi poolt ülejäänud. Või teine variant tasumiseks oleks: 90% vanuri pension, puuduva osa maksavad omaksed, millest riik kannab tagasi tulumaksu (nagu praegu pensioni kolmanda samba puhul). Ka see viimane variant oleks veidikenegi abiks. Olen hooldanud dementset ema 6 aastat ja antud hetkel on ta hooldekodus, seega tean, millest räägin.

  1. Ideed arutatakse tervise teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/c0c00606-35a9-41ce-a63f-121d9211ab9c

 21. Liikumine muuta elunormiks

  Katta Eesti tiheda kergliiklusvõrgustikuga. Ühendada asulate jalg- ja jalgrattateed maanteede-äärsete kergliiklusteedega, need omakorda RMK radade ja teedega ning rajada massiliselt juurde metsa- ja rannaradu. Igale poole peavad inimesed aastaringselt pääsema jalgsi või kergliiklusvahendiga, autode kasutamine peaks jääma erandiks, sest inimesed peavad igale poole saama ise liikudes. Kui inimesed liiguvad, püsivad nad kõrge eani tervena ja kõrge töövõimega. Vanematele ja vaegliikujatele luuakse massiliselt peatuskohti ja kergema läbitavusega teedelõike. Suurte automagistraalide väljaehitamine väiksematena annaks tiheda liikumisteede võrgustiku jaoks piisavalt ressursse.

  1. Idee esitati nii hilja, et sellele mõjuanalüüsi ei koostatud, kuid sarnaste ideede kohta võidb mõjuanalüüse lugeda siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/515590b1-1026-4450-8157-79f3e0020ee0 ja siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/396f0f95-e5ca-41ca-af33-460963ce6ba3

Olen lugenud läbi algatuse "[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri