Tervislikku elustiili toetavad meetmed [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Janika Kilgi

Idee sisu
Tervisliku eluviisi nõustamise teenus (tugispetsialistide (dieediõed,  füsioterapeudid jt) konsultatsioonid, grupitöö, interaktiivne internetipõhine  harimine, üldtreeningrühmad terviseprobleemidega inimestele, ülekaalulistele)  

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?
Parema tervise tagamine, pikema töövõime tagamine.

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?     
Ei nõua otseselt seaduste muutmist, kuid idee rakendamisel võiks olla  sätestatud rahvatervise seaduses ja/ või tervishoiuteenuste korraldamise  seaduses.

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?     
Põhimõtteliselt sobib Eesti süsteemi, kuid ettepanekust ei selgu, kes  peaks teenuseid finantseerima ning kas see on mõeldud eelkõige eakatele või  ka tööealisele elanikkonnale. Kui see on mõeldud ravikindlustuse rahast  kasutamiseks, siis perearstide nn teraapiafondist on võimalik juba praegu osa  kulusid katta. Nõustamine toitumise, töö ja elukorralduse osas kuulub aga pereõe  tööülesannete hulka.
Treeningrühmade tegemine terviseprobleemidega ja/või ülekaalulistele  inimestele on pigem omavalitsuse pädevuses, kuid füsioteraapiateenust  rühmades finantseeritakse ka ravikindlustuse eelarvest.
On juba väljaarendatud interaktiivne nõustamis- ja kaasamisteenus,  mida pakub Sentab, kuid see eeldab interneti püsiühendust ning maksab u 135 eurot  (ühekordne tasu).

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?     
Kasvavad ravikindlustuse ja/või omavalitsuse ning ka inimese enda või  lähedaste kulud, kui teenusel on omaosalustasu. 

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?     
Järjest enam minnakse üle interaktiivsetele veebipõhistele  lahendustele.

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?     
Osa ideest on juba rakendatud ning teine osa ei ole riiklikult  lahendatav.
Tööealise elanikkonna puhul on võimalik rakendada töötervishoiu  teenust laiendades. 

Eksperdid: Liisi Uder; Gerli Paat-Ahi, Ülla-Karin Nurm

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Tervislikku elustiili toetavad meetmed [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri