Loksa linnale

LOKSA - kaotame LASTEAIA kohatasu

Kenno Põltsam,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
6 allkirja
ALLKIRJASTA

14 allkirja puudu Loksa linnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Loksa linnavolikogu kehtiv määrus nägi 2023. aasta lõpuni ette eelkooliealise lapse ema/isa poolt kaetavad järgmised kulud:

§ 2. (2) Lasteaia kohamaks on 28 € kuus, millest 5 € on õppevahendite kulude (edaspidi õppevahendite kulu) katteks ja 23 € on lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu (edaspidi osalustasu) katteks. §2 (3) Kui perest käib korraga lasteaias enam kui üks laps, tasub lapsevanem osalustasu vaid ühe lapse eest. Õppevahendite kulu tasutakse kõikide lasteaias käivate laste eest.

§ 3. (1) Lasteaia kohamaksu makstakse olenemata lasteaiast puudutud päevade arvust alati täiskuu eest. (3) Osalustasu makstakse 11 kuu eest aastas.

Alates 2024. aastast kehtib Loksa linnas lasteaia kohamaks summas 45 eurot. Väljaanne "Loksa elu" põhjendab muudatust järgmiselt: "Kui vanemal tekib raskusi lapsehoiu eest tasumisel, on majanduslikult vähekindlustaud peredel võimalik taotleda Loksa linnalt kohamaksutoetust." Lasteaia kohamaks pole linna nn sünnipärane omadus, vaid kehtib alates 2015. aastast; varem säärast maksu ei kogutud! 2024. aasta linnaeelarve avalik projekt näitab et teatud mõistlikud-sotsiaalsed kulutused suurenevad või jäävad samaks sh väheneb väljaande "Loksa elu" eelarve, kuid suurenevad personalikulud 58 tuhande euro võrra, samal ajal kui majandamiskulud vähenevad.

Võrdluseks tuleb tuua Loksa linna ümbritsev Kuusalu vald. 2022. aasta sügisel on need lapsevanemad kes on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud ning kelle laps käib valla lasteaias, vabastatud lasteaia tasu maksmise kohustusest ehk rahvakeeli, Kuusalu vald kaotas lasteaia kohamaksu. Kehtima jäi maks õppevahenditele eest summas 13 eurot, mida vald pidi hiljem tõstma 20 euro peale, põhjendusega et üldine elukallidus tõuseb ning eelarve mitte lõhki ajamiseks ei saadud hetkel tagurpidist käiku anda. Kuid noorte perede ja laste heaolu eest enam hoolitsemine on see suund, mille Loksa naabervald võtnud on.

Keegi ei süüdista Loksa linna selles et Eesti Vabariigis elustandard langeb ning elukallidus tõuseb. Erinevaid makse mis tõusevad on 500 ringis, kuid vähenevad ka toetused: nt 3 kuni 6 lapseline pere hakkab senise 650 euro asemel saama tulevikus 450 eurot ning 7 ja enam lapseline pere hakkab senise 850 euro asemel saama tulevikus 650 eurot. Kui palju on Loksa linnas 3 kuni 6 ning enam kui 7 lapselisi peresid? Loksa linnas ei ela vaid pätid, kindlasti elab Loksa linnas ka normaalseid inimesi, kelle 1 või 2 ja enam last käivad lasteaias. Miks karistab linn neid maksutõusuga?

Kõige parem hoolitsemise viis on hoida ära elukalliduse tõus ja parandada selle läbi elustandardit. Maksu kogumine peab olema teisejärguline tegevus, maksudest sünnib raha ümber jagamine rikastelt vaestele ning massiline maksustamine või järk-järguline tõstmine sünnitab kuritegevust, nii üldiselt rääkides. Loksa linn ei saa ära hoida riikliku elu halvenemist, küll aga saab linn tulla elanikele vastu sellega, et kaotab lasteaia kohamaksu. Et valib poole, kas talitab nõnda nagu tänane vabariigi valitsuskoalitsioon või jääb noorte perede ja laste sõbralikuks.

Hea Loksa linnavolikogu! Petitsioonile allakirjutanud ütlevad et Loksa linn peab leidma vahendid lasteaia kohatasu kaotamiseks. Et lapsevanem kes on rahvastikuregistri andmetel Loksa linna elanik ja kelle laps käib Loksa lasteaias, saab rõõmustada lisa 45 euro üle mis talle tulevikus kätte jääb.

6 allkirja

14 allkirja puudu Loksa linnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

Anna sellele algatusele oma allkiri!

Arvesse läheb ainult üks vähemalt 16-aastase Loksa linna alalise elaniku poolt antud allkiri.

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "LOKSA - kaotame LASTEAIA kohatasu " ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri