Narva linnale

АЛЕКСЕЙ ЕВГРАФОВ – НАШ НАРОДНЫЙ МЭР!

Alla Delovaja,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
289+ allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Eesti keeles (tõlge)Vene keeles

Мы, нижеподписавшиеся жители города Нарва, в порядке гражданской инициативы, руководствуясь § 32 Закона о местном самоуправлении, представляем проект решения об избрании Алексея Евграфова мэром города Нарва. Мы требуем, чтобы при избрании мэра города депутаты Нарвского городского собрания обязательно учитывали волю нарвитян!

АЛЕКСЕЙ ЕВГРАФОВ – НАШ НАРОДНЫЙ МЭР!

Eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva _____._____.2020 nr ____

Narva linnapea valimine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg. 1 p. 15, § 27, § 32, § 45 ja Narva linna põhimääruse punktide 4.4.5, 5.2, 6.2.1 (1) ja 6.3 alusel ning tulenevalt salajase hääletuse tulemustest:

1. Valida Narva linnapeaks Aleksei Jevgrafov.

2. Linnapeale makstakse töötasu vastavalt Narva Linnavolikogu 28. novembri 2013 määrusele nr 27 „Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“.

3. Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas (Kooli 2a, Jõhvi 41533) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

...

Linnavolikogu esimees

Menetlusinfo

 1. Vastus EKK teabepäringule algatuse edasise menetluse osas

  24.11.2020 esitas Narva Linnavalitsus Narva Linnavolikogule kodanikualgatuse korras kogutud allkirjad endise Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi toetuseks tema tagasivalimiseks Narva linnapeaks. 26.11.2020 Narva Linnavolikogu istungil esines algatajate nimel Alla Delovaja, kes andis üle linnaelanike kirja endise Narva linnapea Aleksei Jevgrafovi toetuseks tema tagasivalimiseks Narva linnapeaks. 30.12.2020 Narva Linnavolikogu istungi päevakorras oli küsimus „Narva linnapea valimine“, kus Narva linnapea kandidaatideks olid esitatud fraktsiooni Kesk poolt Katri Raik ja fraktsiooni Kodulinn Narva poolt Aleksei Jevgrafov. Salajase hääletamise tulemusel linnapeaks osutus valituks Katri Raik – poolt 18. Aleksei Jevgrafov sai 11 poolthäält.

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "АЛЕКСЕЙ ЕВГРАФОВ – НАШ НАРОДНЫЙ МЭР!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri