Suuname Ukraina lapsed õppima eestikeelsesse kooli

Erakond Eesti 200, Kristina Kallas,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
1142 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Keeleliselt eraldatud koolisüsteem on takistanud ühiskonna lõimumisprotsesse, ühise väärtuste ja inforuumi arengut ning kriiside hetkedel muutunud ohtlikult lõhestavaks teguriks Eesti ühiskonnas. Täna, kui Eestisse on saabunud ligi 8000 muu emakeelega last Ukrainast, on küsimus muutunud kriitiliseks. Laste suunamine eraldatud vene õppekeelega koolidesse võib hetkel tunduda mugav ja vähekulukas otsus, kuid pikas plaanis on kulud kordi suuremad, sest lõimumisprobleemid lükatakse tulevikku. Täna tuleb teha otsus, et kõik lühiajaliselt või pikaajaliselt Eestisse elama asuvad lapsed suunatakse õppima eranditult kodulähedasse eestikeelsesse kooli.

Teeme Riigikogule ettepaneku võtta vastu muudatused Põhikooli ja Gümnaasiumiseadusesse, mille kohaselt suunatakse edaspidi kõik Eestisse elama asunud lapsed õppima kodulähedasse eestikeelsesse kooli.

Seadusemuudatus on aluseks ühtsele Eesti koolisüsteemile üleminekul, kus ei jagata lapsi emakeele alusel enam erinevatesse koolidesse. Eesti kool, kus õpe toimub valdavas enamuses eesti keeles, peab pikas plaanis olema õppekohaks kõigile Eestis elavatele lastele. Ühtne Eesti kool tagab võrdselt hea kvaliteediga hariduse kõikidele Eesti lastele ning ühise keele- ja kultuuriruumi. Ühtne Eesti kool toetab Eesti põhiseaduslikke väärtusi eesti keele ja kultuuri arengust ning iga lapse õigusest saada haridust eesti keeles.

Otsus on ajakriitiline, kuna täna on Eestisse saabunud suur hulk Ukraina sõjapõgenike lapsi, kes peavad asuma valima eesti- või vene õppekeelega koolide vahel ning suurendavad sellega veelgi rohkem pikaaegset segregeeritust Eesti ühiskonnas. Ühtse Eesti kooli otsus, mille kohaselt suunduvad kõik Eestisse kas ajutiselt või pikemaks ajaks elama tulnud lapsed õppima eestikeelsesse kooli, annab Ukraina lapsevanematele selge juhise ning ka võimaldab koolidel kujundada välja vajalikud kompetentsid ja võimekused muukeelsete laste õpetamiseks.

Seadusemuudatusega koos tuleb teha Haridus- ja teadusministeeriumile ülesandeks välja töötada tegevuskava, mis sisaldab koolidele antavaid lisainvesteeringuid, teadmiste ja kompetentsi osas tuge õppekavade arendamisel muukeelsetele lastele, täiendava personali palkamist ja koolitamist ning muid tegevusi, mis on vajalikud ühtse Eesti kooli tööle rakendamiseks ja muukeelsete laste integreerimiseks Eesti koolisüsteemi.

Menetlusinfo

 1. Kiri Riigikogule

  PealkiriHaridus- ja Teadusministeeriumi vastus kollektiivsele pöördumisele
  Saatja
  • Haridus- ja Teadusministeerium - Tõnis Lukas
 2. Vastuskiri

  Väljavõte kultuurikomisjoni vastuskirjast: "Kultuurikomisjon arutas kollektiivset pöördumist oma 13. septembri istungil koos teie ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega. Istungil toodi välja, et Ukraina sõjapõgenike saabumisel 2022. aasta alguses tegi valitsus valitsuskabineti otsuse, et sõjapõgenikest lapsed peavad minema eelkõige eestikeelsesse haridussüsteemi. Sellekohane kiri saadeti ka kõikidele omavalitsustele. Haridus- ja teadusminister selgitas istungil, et on täiesti loomulik Eesti haridussüsteemi üleminek eesti õppekeelele. Samal ajal on aga praktikas tõusetunud küsimused sellest, et eestikeelsete koolide õppekohad on kiiresti täitunud. Alternatiivseteks lahendusteks on õhtused vahetused, mida koolid ei ole teinud või õpilaste suunamine Tallinnast väiksematesse koolidesse. Suuremast keskusest väljas on takistused seotud lapsevanemate töökohtade puudusega. Haridus- ja teadusminister tõi kultuurikomisjoni istungil välja, et ka venekeelsetes koolides eesti keele maht lähiajal tõuseb. Kultuurikomisjon kujundas 2022. aasta 13. septembri istungil seisukoha kollektiivse pöördumise osas ning otsustas selle edastada seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile."

 3. Kiri Riigikogult

  PealkiriKollektiivse pöördumise edastamine
  Saaja
  • Haridus- ja Teadusministeerium
 4. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 5. Arutelu Kultuurikomisjonis

 6. Arutelu Kultuurikomisjonis

  Otsustati edastada ettepanek pädevale institutsioonile seisukoha võtmiseks ja lahendamiseks.

 7. Arutelu Kultuurikomisjonis

 8. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Kultuurikomisjon-ile.

 9. Algatus jõudis Riigikokku

 10. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 11. Algatus kogus 1000 allkirja

 12. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Lõimumisprobleemid

  "Laste suunamine eraldatud vene õppekeelega koolidesse võib hetkel tunduda mugav ja vähekulukas otsus, kuid pikas plaanis on kulud kordi suuremad, sest lõimumisprobleemid lükatakse tulevikku" Kas Eesti 200 tahab sellega öelda, et saabunud ukrainalased ei taha kunagi kodumaale tagasi minna? Või siis eeldatakse, et sõda kestab pikalt ja Ukraina sõjapurustuste likvideeriminegi kümmekond aastat (vähemalt). Saan aru, et Ukraina teema praegu müüb ja erakonnad otsivad kerge vaevaga toetust aga... Võiks siis vastu võtta seadusemuudatuse, kus ei eristata eesti- ja venekeelseid koole. Nii leiavad ka varasemad erineva emakeelega laste lõimumisprobleemid parema lahenduse. Selles mõttes on algatus puudulik. Kui juba tulevikule vaadata, siis tasuks võtta vastu julgemaid otsuseid.

  1. Ei, Eesti 200 ei taha öelda seda, et saabunud ukrainlased ei soovi oma kodumaale naasta. Venekeelses koolis õppimine ei toeta kuidagi kodumaale naasmist rohkem või vähem kui eestlastega koos õppimine. Ukrainlased peaksid õppima niikuinii vähemalt praegu kevadel oma riiklike õppekavade alusel ja oma emakeeles ja seetõttu ei ole põhjendatud ka nende klasside tegemine venekeelses koolis, kui seda saab teha koolis, kus nad oleksid koos eestlastega. Eesti keele õpetamine lisaks ei tee kunagi kellelegi liiga. Me peame ukrainlasi toetama Eestis hakkamasaamisega ja parim viis seda teha on siduda nad eestikeelse kogukonnaga. Sama tuleks teha ka venekeelse kogukonnaga, aga see on aeganõudvam protsess. Ärme tee sama viga, mida aastaid oleme teinud, et venekeelsed inimesed surume eraldi koolimajadesse ja siis hakkame nuputama, kuidas me neid lõimume. Meie ettepanek viibki pikas plaanis selleni, et me ei erista eesti- ja venekeelseid koole. Tulevikus suunatakse lapsed õppima eestikeelsetesse koolidesse, kus neil on toestatud osaline emakeelne õpe. Teistmoodi eri õppekeelega koole kokku sulatada ei saa, sest me ei saa ju vene koolid lihtsalt kinni panna.

 2. здесь вам третий рейх!

  у нас в Эстонии даже русскоговорящие в праве решать в каких школах и на каком языке проходить обучение а вы хотите создать для военных беженцев с Украины концлагер? хотите лишить их право выбора и через принуждения заставлять их? они украинцы! и заслуживает уважение! здесь вам не третий рейх! Мы свободная страна и если они хотят проходить обучение на украинском мы их этому обеспечим! ясно?

  1. Tere! Eestikeelses koolis õpetatakse neid ukraina keeles ja lisaks õpetatakse eesti keelt/eesti keeles. Kristina Kallas

 3. привет

  украинские беженцы сами решат на какой языке им будут преподавать. недавно эстонский полицейский тоже начал раздавать через беженцам советы с работай лишая их права выбора и теперь он под следствием.

  1. Riigikeele oskus on kasulik

   Aleksandr Kütt te saate ju ise aru et riigikeele oskus tuleb inimestele kasuks. See ei ole mõeldud kellegi kiusamiseks. Kui inimene tuleb elama Eestisse siis ei ole mõistlik teda hakata koolitama jaapani keeles. Ükski eestlane ei nõua Jaapanis enda lastele eestikeelset kooli. Miks Eestis peaks teisiti olema? Kui kavatsed siin riigis peatuda kauem kui 3 aastat siis oleks mõistlik vähemalt proovida riigikeelt õppida. Kasvõi viisakusest eestlaste vastu, kelle maal te elate. Kahju on nendest vene keelt emakeelena kõnelevatest inimestest kes on Eestis elanud rohkem kui 20 aastat, aga eesti keeles isegi "tere hommikust" ei oska öelda. PS. Ukraina põgenikud õppisid "tere hommikust" ära vähem kui 20 päevaga.

   1. они беженцы с Украины.мы можем им предоставить образование даже на украинском языке тем более среди беженцев есть много педагогов.и все они ищут работу.и ввести долнительные уроки в школьную программу с обучением эстонсокго языка.в чем проблема?

  Olen lugenud läbi algatuse "Suuname Ukraina lapsed õppima eestikeelsesse kooli" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri