Vinni vallale

Seisame inimväärse elukeskkonna eest ja päikesepargi laienemise vastu Roela alevikus.

Tiina Alavere,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
377 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Vinni vald on saanud arendajalt taotluse päikeseelektrijaama rajamiseks, täpsemalt laienemiseks Roela alevikus.

Meie, Roela ja lähiümbruse elanikud, ei ole nõus laieneva päikesepargi alaga otse Roela alevi südames. Seetõttu oleme algatanud toetusallkirjade kogumise valla elanike seas meie seisukoha toetuseks.

Roelat läbib eksponeerimist vääriv Mõdriku –Roela maastikukaitseala ja otse selle kõrvale küla südamesse on rajamisel 45 hektari suurune päikesepark. Olemasolev park on juba 33 hektaril, uus arendus lisab 10-15 hektarit. Päikesepargi ala võtab enda alla märkimisväärse osa küla keskel olevast rohealast, põllumaast ja ulatub kortermajade kinnistuteni otse elumajade vahetusse lähedusse. Loodav ala tekitab 78 korteriga majade grupi ümber musta kasti, kahjustades inimeste esteetilist elukeskkonda ja alandab kinnisvara väärtust hinnanguliselt 5-10%. Kohalik kogukond on seisukohal, et loodav ala on teravas vastuolus inimeste ootustega eluks maal, rikub kogu küla ilmet ja takistab edasist harmoonilist arengut.

Meie ettepanek arendajale on leida päikesepargile asukoht, mis oleks kaugemal kortermajadest ega rikuks küla avalikku ruumi.

Roela rahvas ei ole rohelise energia vastu, vaid kvaliteetse elukeskkonna poolt. Arendusele leidub ümbruskonnas piisavalt väheväärtusliku maad elamutest veidi kaugemal. Hääleta ja aita Roela rahvast!

Menetlusinfo

 1. Algatuse "Seisame inimväärse elukeskkonna eest ja päikesepargi laienemise vastu Roela alevikus." menetluskäik

  Rahvaalgatus.ee teabepäringule Vinni valla vastus algatuse menetlusinfo osas: Teie edastatud algatusega seoses on Vinni Vallavalitsusel ainult üks avalik menetlusdokument ja selleks on Vinni Vallavalitsuse 19.05.2021 korraldus nr 139 “Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine”. Nimetatud korraldus on kättesaadav Vinni Vallavalitsuse dokumendiregistris (viit objektile: https://atp.amphora.ee/vinnivv/index.aspx?itm=391075).

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 100 allkirja

 4. Algatus kogus 69 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse "Seisame inimväärse elukeskkonna eest ja päikesepargi laienemise vastu Roela alevikus. " ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri