Hammaste tervise parandamine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Tiiu Roosma

Idee sisu 
Riik peaks toteerima hambaravi, mis tagab inimese elementaarse  tervise ja esteetilise väljanägemise. See täiesti konkreetselt hoiab kokku  tuleviku haigekassa ning töötukassa raha. Abiks oleks ka lihtne teavitustöö  lihtsatest hammaste tervishoiumeetmetest. Olen lugenud hambaarstide sulest,  et suu loputamine veega peale sööki vähendab märgatavalt kaariese teket.  Lihtne ja täiesti tasuta. Aga kuidas sa seda massidele ütled ja mis  kontekstis? Minu ettepanek info edastamiseks on SOTSIAALREKLAAM. Suure  tänavaplakati ja pideva raadio-telereklaami mõju on võimas. Oleme tänu  sotsiaalreklaamile meie riigis saanud inimesed kinnitama turvavööd, laskma  teisi inimesi üle tee ning ehk jääme ka vähem rongi alla. Olgu, kaks esimest  on koostöös politsei trahvidega ilmselt toiminud. 
  
Lagunevad hambad kahjustavad mürkide eritamisega kogu organismi.  Hambaravi on niivõrd kallis, et enamus eestlasi saab omale lubada ainult  väljatõmbamist. Samuti puudub ka inimeste teadlikkus rikkis hammaste seosest  ja mõjust kogu organismile. Tõepoolest, ka esteetilise välimuse puudumine on  tööturult väljalangemisel olulise osakaaluga, rääkimata madalast  enesehinnangust mis järgneb hammasgte kaotusele. Hammaste tervise teema võiks  toimida koostöös riikliku hambaravi toteerimise süsteemiga.

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?     
Tervise parandamine

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?     
Ei eelda seaduste muutmist

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Põhimõtteliselt sobib idee Eestis rakendamiseks, kuid piiratud ravikindlustuse raha juures on seni tehtud valikud, et hambaravi ravikindlustusest ei kompenseerita. 
Eestis puuduvad uuringud, mis annaksid ülevaate, et mis ulatuses õigeaegselt saadud hambaravi hoiaks hiljem ära teised ravikulud, mistõttu puuduvad argumendid ravikindlustusest hambaravi kompenseerimiseks. Vähetähtis pole asjaolu, et hammaste ja suu tervist on võimalik igal isikul iseseisvalt hoida.
Ka on haigekassa välja töötanud ja avaldanud mitmeid infomaterjale hammaste hooldusest ja hambaravihüvitisest.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?     
Hambaraviteenust osutavate asutuste poolt osutatud teenuste tasu  2015. aastal oli 102 miljonit, millest u 27% kattis ravikindlustus ja  ülejäänud isikud ise. Arvestades Eesti Haigekassa eelarvepositsiooni on väga  keeruline tagada, et hambaravi rahastataks täies mahus ravikindlustuse  eelarvest. Hambaravihüvitis kasvab 2017. aastal võrreldes eelmise aastaga  niigi 36% võrra.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?     
Paljudes riikides makstakse hambaravi kinni kas põhikindlustuse või  erakindlustuse raames. Nt Saksamaal makstakse kõige põhilisemad asjad  riiklikust kindlustusest, kuid igal inimesel on võimalik teha ka erinevaid  erakindlustuse pakette, mille raames ta siis saab hambaravi nn kallimaid  teenuseid.

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?     
Alates 2017. aasta II poolest on igale täiskasvanud inimesele nähtud  ette ravikindlustusest hambaravihüvitis, mis vanemaealiste puhul on 2,5  kõrgem. See on üks meede, mis juba on rakendatud.
  
Teiseks variandiks võiks ikka olla tervise erakindlustus, kus inimene  maksab igakuiselt kindlustust ja saab sealjuures ka siis vajadusel hambaravi,  kuigi Eestis on vähetõenäoline, et vaid hambaravi vajaduse vastu  kindlustustus tekiks. 
     
Eksperdid: Liisi Uder, Gerli Paat-Ahi, Ülla-Karin Nurm

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Hammaste tervise parandamine [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri