Viimsi vallale

Rohuneeme ranna kaitseks – toetame Rohuneeme rannaääre ja ujumisala avatuks jäämist ning algatatud detailplaneeringu (Sääre tee 22) tühistamist

Maria Mathiesen,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
597+ allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Hea valla elanik! Kui sulle on oluline, et Rohuneeme Liivalahe rand jääb avatuks, et Viimsi vald ei lubaks riigimaa ärastamist ja looduse lagastamist, siis palun loe järgmist!

Me ei luba lagastamist ja vassimist! Viimsi Vallavalitsus 11.novembril algatas planeeringu Liivalahe ranna maade suhtes. Planeeringuga justkui soovitakse seadustada Sääre tee 22 kinnistult ebaseaduslikult merre ehitatud üüratud raudkivimuulid. Lausvale on valla dokumendis toodu, et hiigelmuulid oleks “paatide randumiskoht vanale lautrikohale”: põliselanike sõnutsi mingit vana lautrikohta seal pole olnud. Kallid kodanikud, Sääre tee 22 kuulub vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liikmele!

Me ei talu ärastamist ja ülbust! Planeeringuga tahetakse liita magus kaldaäärne reformimata riigimaa eraomandis oleva Sääre tee 22 kinnistuga. Avaldatu tundub mustkunstina, kus riigimaa salapärasel moel liigub just vallas võimukoalitsiooni kuuluva erakonna poliitikule, kes on Sääre tee 22 omanik!

Me ei salli vigurdamist ja teerullitaktikat! Planeeringuga taotletakse suure osa Liivalahe ranna sidumist Sääre tee 22 kinnistuga. See saab olla eelmäng, et oluliselt muuta või sulgeda Rohuneeme rand, kus suveperioodi jooksul suvitavad tuhanded inimesed meie vallast ja mujalt. Kaunist randa eristab enamikest teistest Viimsi randadest liivane merepõhi.

Head inimesed! Meid kindlasti püütakse Sääre tee 22 planeeringu puhul uinutada mesijutuga, et kallasrada jääb avatuks ja seeläbi ka rand. Fakt on aga, et sadamas puudub kallasrada (looduskaitseseadus § 39-1 lg 1 p 1), vastava ranna saab sulgeda. Sääre tee 22 omaniku ärihuvidest Pranglil, samuti muulide massiivsusest aimdub Sääre tee 22 saamine sadamaks ja senise armsa Rohuneeme ranna lõppu, kuigi praegu püütakse ametlikes paberites projekti pisendavalt “paatide randumiskohaks” kutsuda.

On õige aeg ajada selg sirgu! Soovime, et Rohuneeme rand jääks alati avatuks ka tulevastele põlvedele.

Antud algatusele häält andes toetan Rohuneeme ranna jäämist rannaks, mille rannariba ning mereäär on vaba. Just selline nagu see on olnud ajalooliselt. Me ei vaja sinna massiivseid paatide randumiskohti ega sadamaid. Algatusega olen Viimsi Vallavalitsuse 11.novembri 2020 korralduse nr 690 ja vastava detailplaneeringu vastu.

Olen vastu lagastamisele ja vassimisele, ärastamisele ja ülbusele, vigurdamisele ja teerullitaktikale!

Algatatud detailplaneeringuga saad tutvuda siin.

Algatus on üles kutsutud Rohuneeme küla elanike, Rohuneeme ranna kaitsjate ning Rohuneeme külaseltsi poolt.

Menetlusinfo

 1. Algatuse "Rohuneeme ranna kaitseks – toetame Rohuneeme rannaääre ja ujumisala avatuks jäämist ning algatatud detailplaneeringu (Sääre tee 22) tühistamist" menetluskäik

  Rahvaalgatus.ee teabepäringule Viimsi valla vastus algatuse menetlusinfo osas: Viimsi Vallavalitsuse 20.01.2021 korralduse nr 31 kohaselt lõpetati Viimsi Vallavalitsuse 11.11.2020 korraldusega nr 690 algatatud Rohuneeme küla kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneeringu koostamine. Ühtlasi avaldati nimetatud korraldus ajalehtedes, mille Viimsi vald on määranud ametlike teadete avaldamise kohaks, Ametlikes Teadaannetes ja valla kodulehel. Lisan korralduse ka antud vastusele.

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 201 allkirja

 4. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Toetan!

  Väga vajalik algatus. Ivo Rull

  1. Kallasrada

   Palun planeeringus arvestada, et rannariba oleks juurdepääsetav ja kasutatav kõigile.

   1. Kui juba siis juba! Aeg muuta kõik kallasrajad avalikuks!

    On õige aeg ajada selg sirgu, et nii Rohuneeme kui teised Viimsi valla külade kohalikud väikesed põlised rannad jääks avatuks nii meile ka tulevastele põlvedele ja lisaks peaks kõik kallasrajad taasavama kohalikele jalgsi läbipääsuks. Kõrini nendest skeemidest ja süsteemidest tänu millele enam koduküla randadesse ei pääse. Viimsi - Rannarahva kodu?

    1. Me oleme täiesti nõus ja loodame, et Rohuneeme ranna lahendus saab olema heaks teenäitajaks kuidas me ühiselt koondudes saame edaspidi lahendada olukordasid nii, et meist enam üle ei sõideta. Ning juba need rannad, mis on kinni saame samuti avada ühiselt loodud hääletuste ja sõnavõttudega.

   2. Toetan!

    Rannad jäägu meie inimestele ühiskasutusse ikka. Väga armas väike rand, kus suvel rattaga käia, hea ujumise koht.

    1. Toetan!

     Markantne, ent üks vähestest näidetest, kuidas Viimsi võimuliit kohalikke kogukondi kohtleb. Sirgeks aetakse omade huve. Mida lähemale valimistele, seda suurema tõenäosusega suhtumisega, nagu homset polekski.

     1. Toetan!

      Ma loodan, et Viimsi kogukond peab meeles Reformierakonna valimistevahelisi toimetusi ja hindab seda vastavalt ka valimistel.

      1. Toetan

       Kaitseme oma ranna-ala!

       1. Ei tohi erastada maad, mis kuulub rahvale!

        Kôigil inimestel on õigus liikumisvabadusele ja tervist edendavale keskkonnale! Antud rand on alati hästi hoitud ja hinnatud elanike poolt, pole mingit loogilist (keskkonna kaitse kohapealt) pôhjust, miks inimestelt selle kasutusõigus ära võtta! Ja kui tehakse eramaa osaks ei loe hiljem hetke lubadused! Rohuneeme, Püünsi, Viimsi elanikud, palun vôidelge me ôiguste ja selle ranna eest! Ma olin nii kurb lapsena kui Rohuneeme sadam kinni pandi! Ei tohi lasta Rohuneeme rannaga sama teha!

        1. Rannajoon peab jääma vabalt käidavaks

         Ehitatud kivimüür rikub ranna üldilmet ja muuli sisse jääv seisav vesi reostab ujumisranda. Kopaga viimase aasta jooksul kuhjatud kivid takistavat rannas liikumist, mis peaks olema igamehe õigus

         1. Rannajoon tuleb taastada esialgsel kujul!

          Vallavolikogu liikme sigatsemine riigimaal ja maastikukaitsealal ei saa olla mingilgi kujul aktsepteeritav. Ebaseaduslikult rajatud muulid tuleb ilmtingimata lammutada ja rannajoon taastada oma esialgsel kujul, sest vastasel korral annab see signaali, et kõik kellel on merega piirnev kinnistu võivad täpselt samamoodi seadustele vilistades merre muule rajama hakata.

          1. Kallasrada vabaks vastavalt seadusele!

           Viimsi vallast võib leida ka kahjuks sellise näite kallasraja sulgemisest, kus sulgeja saab ilusa aia preemia... Tegelikult tuleks algatuse korras teha seltsing, kes käib läbi vallas rannajoone, ja fikseerib kõik kallasraja sulgemised, ning loodusliku ranna ebaseaduslikud kahjustamised. Kallasrada ei ole eikellegimaa, kuhu võib vabalt küünitada!

           1. Toetan.

            Jõudu ja jaksu ebaõigluse ja rahva tahtevastasusega võitlemisel .

            Olen lugenud läbi algatuse "Rohuneeme ranna kaitseks – toetame Rohuneeme rannaääre ja ujumisala avatuks jäämist ning algatatud detailplaneeringu (Sääre tee 22) tühistamist" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
            NimiIsikukoodAllkiri