Elva vallale

Palupera Põhikooli III aste (7 – 9 klass) peab säilima

Birgit Lõhmus-Komleva, Rain Komlev,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Järelkaja
226 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatus on menetluses. Vaata menetlust.

Põhiseaduse preambul sätestab, et meie riik peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Järelikult on maakooli säilimine otseselt seotud maaelulaadi säilimisega. Väikekohas on kooli osa kohalikus küla- ja kultuurielus olulise tähendusega, kool on osa kogukonna identiteedist ja aitab tagada kestmise läbi aegade.

 1. Palupera Põhikool esindab silmapaistvalt Elva valda osaledes aktiivselt erinevates haridusprogrammides/võistlustel/konkurssidel. Kool omab hulgaliselt riiklikult tunnustatud sertifikaate. Kooli personal on kõrgelt kvalifitseeritud.
 2. Palupera Põhikool on liitunud haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool, mis on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk. Tänaseks on Palupera kool ainsana Tartumaal saavutanud baastaseme. Ettevõtliku kooli sertifikaadi saavutamisega pälvis Palupera Põhikool ka Elva valla „Aasta hariduse tegu 2023“ tiitli.
 3. Palupera Põhikool on mõisakool, mis oma avara pargi ja looduslähedusega pakub lastele turvalist ja rahulikku õpikeskkonda.
 4. Palupera Põhikool on võimaldanud lastele osaleda paljudes erinevates huviringides. Iga laps on väärtustatud!
 5. Palupera Põhikool on ühinenud KiVa programmiga. Kool tegeleb aktiivselt koolikiusamise ennetamisega.
 6. Palupera Põhikoolis on võimaldatud igale lapsele individuaalne lähenemine.
 7. Palupera Põhikooli III astme kaotamine viib õpilaste arvu vähenemiseni ja lõpeb paratamatult kooli sulgemisega. Koolis käivad tavaliselt pere kõik lapsed ning pere vanima lapse teise kooli suunamisega võetakse koolist ära ka nooremad.
 8. Noored pered kolivad koolide ja/või kooli lõppastmete sulgemisel hajaasustuse piirkonnast linnadesse ning maaelu hääbub. Koormus linnakoolides ja –lasteaedades suureneb.
 9. Palupera Põhikooli säilimine 9. klassilise koolina on kohalike kogukonna liikmete kui ka ümberkaudsete piirkondade elanike prioriteet.
 10. Elva valla arengukava 2024–2030 näeb ette, et kui õpilaste arv langeb 9-klassilises koolis alla 50, algatatakse arutelud nii muudatuste vajalikkusest kui ka haridusasutuste ümberkorraldamiseks. Palupera Põhikooli tuleviku arutelu algatati 2023. aasta novembrikuus, kui koolis käis 58 õpilast. Seega ei ole vallavalitsusel arutelude algatamiseks seaduslikku alust.

Arvestades eeltoodut ja toetudes „Elva valla arengukava 2024-2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027“ (Vastu võetud 25.09.2023 nr 35).

MEIE, PALUPERA PÕHIKOOLI VILISTLASED JA KOGUKONNALIIKMED, OLEME SEISUKOHAL, ET PALUPERA PÕHIKOOL PEAB JÄTKAMA PÕHIKOOLINA!

Allkirju kogutakse ka paberkandjal, palun pane tähele, et annad allkirja vaid ühe korra!

Lugupidamisega

Hellenurme Kogukond, Palupera Kogukond, Palupera kooli vilistlased ja ümberkaudsete piirkondade elanikud.

Menetlusinfo

 1. Elva Vallavalitsuse vastuskiri

  "Vastuskiri rahvaalgatusele ,,Palupera Põhikooli III aste (7 – 9 klass) peab säilima’’ Elva Vallavolikogu 04.03.2024 otsuse nr 112 ,,Palupera, Rannu ja Valguta piirkonna haridusvõrgu ümberkorraldamine’’ (edaspidi otsus) punktis 3 otsustati lõpetada Palupera Põhikooli tegevus 31.08.2024 ning liita Palupera Põhikool alates 1. septembrist 2024 Rõngu Keskkooliga. 02.04.2024 esitati lastevanemate poolt ühiskaebus otsuse punkti 3 tühistamiseks. Kohtumenetlus on pooleli ning seetõttu ei algatata volikogus kõnealusel teemal arutelu ja oodatakse kohtu seisukohta."

 2. Elva vallavalitsus: isikute elukohad on kontrollitud

  Personali- ja rahvastikutoimingute spetsialist: 155 elukohta on hääleõiguslikud, 71 mitte.

 3. Algatus saadeti menetlusse

 4. Algatus kogus 116 allkirja

 5. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

  Olen lugenud läbi algatuse " Palupera Põhikooli III aste (7 – 9 klass) peab säilima" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri