Tervisekeskuste soodsamad hinnad perearsti saatekirjaga [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Janika Kilgi

Idee sisu 
Odava ligipääsu tagamine tervisekeskustesse, jõusaalidesse - nt  kindlatel kellaaegadel ja piiratud perioodiks (3 kuud, 1 aasta vms) -  taotlemine võimalik perearsti või eriarsti saatekirjaga.

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?     
Parema tervise tagamine, pikema töövõime tagamine.

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?
Vajab rahvatervise seaduses ja tervishoiuteenuste korraldamise  seaduses sätestamist. 

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?
Põhimõtteliselt sobib Eesti süsteemi, kuid ettepanekust ei selgu, kes peaks teenuseid finantseerima. 

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?     
Kasvavad riiklikud ravikindlustuse ja/või omavalitsuse või tööandja  kulud, juhul kui tööandja toetab liikumisharrastuse kulude katmist. Samas  tervislikuks käitumiseks ei ole vaja ilmtingimata jõusaalis käia.  Liikumisharrastusega on võimalik tegeleda tasuta ka värskes õhus  terviseradadel, parkides, staadionidel või  kodustes tingimustes, soetades laias valikus saadaolevaid abivahendeid.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?     
Näiteks Saksamaal ja USAs katab osaliselt või täielikult teatud  tingimustel erakindlustus. 
  
Rootsis on alates 2007. aastast rakendatud süsteemi, kus arst  väljastab nn FAR-retsepti (füüsilise aktiivsuse retsept), millega saab  enamikes spordiklubides teatud aja vältel  (reeglina 3 kuud) soodushinnaga treenida. Kulud kaetakse maakondlikust  eelarvest. Retsept väljastatakse meditsiinilise näidustuse korral ning selle  väljastamisega kaasneb motivatsioonivestlus, päevikupidamise soovitus ja  järelkontroll.

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?     
Osa ideest on juba rakendatud ning teine osa ei ole riiklikult  lahendatav. 
  
Vt ka ideed „Tervislikku elustiili toetavad meetmed“: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/de1d0c99-2bd7-483a-a4b4-3e4c8fdcce28

Eksperdid: Liisi Uder, Gerli Paat-Ahi, Ülla-Karin Nurm

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Tervisekeskuste soodsamad hinnad perearsti saatekirjaga [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri