Nõuame ravikahjude (sh. vaktsiini kõrvaltoimete) hüvitamise süsteemi loomist

Erakond Eestimaa Rohelised, Aleksander Laane,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Peatatud: 176 allkirja

824 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 176 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)

Eestimaa Rohelised ja allakirjutanud nõuavad ravikahjude hindamise ja kompenseerimise süsteemi loomist, mis hõlmaks lisaks ravivigadele ka ravimite (sh vaktsiinid) kõrvatoimetest põhjustatud kahjusid tervisele. Ravikahjud, sh vaktsiinikahjud, peavad saama hüvitatud.

Vajame võimalike ennetatavate ravivigade mittekaristusliku iseloomuga menetlus- ja hüvitusvõimalusi ning samas kõigile meedikutele vastutuskindlustuse tagamist. Süsteemse lähenemise tulemuseks peab olema olukord, kus küsimusi/vaidlusi lahendataks mitte arstide-õdede või haigla karistamise nimel kohtus, vaid sisulise selguse saamise, vigade ennetuse, hüvitise määramise ja ravi parandamise eesmärgiga loodud keskuses kohtusse pöördumata. Patsientide kaasamine raviprotsessi, millega Eestis on ka algust tehtud, on elementaarne. Soovitame Riigikogul ja valitsusel lähtuda Soome vastavast kogemusest.

Praeguses ühiskondlikus olukorras on edasiminek ravikahjude kompenseerimise süsteemi loomises võimaluseks vaktsineerimisega hõlmatust suurendada. Inimesed peavad saama kindlustunde, et kui midagi juhtub, siis ei ole vastuste otsimise ning kahjude hüvitamise koorem patsiendil, vaid tagatud läbi töötava süsteemi. Arvestades, kui harva esinevad on näiteks vaktsiinide tõsised kõrvaltoimed (aastal 2020. teatati Ravimiametile 29 võimalikust juhtumist, millest ka kõigi puhul ei leidnud seos vaktsiiniga tõestamist), ei ole põhjust karta ka märgatavat rahalist lisakoormust. Samas saadaks see signaali ühiskonnale, et riik usaldab vaktsiinide taga olevat teadustööd.

Menetlusinfo

Kommentaarid

 1. nõus

  nõus !

  1. Jah siis saan valuraha elamata elu eest ,mille ma nuud enal tuksi keerasin Vaktsneerides KOVID-19VASTU.

 2. I fully agree with this request

  I fully agree with this request and will sign the petition.

  1. Are you sure that this will not backfire?..

   .

   1. After 2 weeks coma...

    ... I got not a singel cent compensation! Jah jah, doctors and the state accept collateral damages by forced mass vaccinations. This has to stop and any kind of damages must be fully compensated. P.S.: I am owner of a Bio-Farm and have/had a life stock... Where are my compensations? Oh yes, currently I get 150€ per month from the estonian social fund, because I have no money to live anymore. Before the incident I gad already 750€/month availlable. Think about this situation!

    Olen lugenud läbi algatuse "Nõuame ravikahjude (sh. vaktsiini kõrvaltoimete) hüvitamise süsteemi loomist" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri