Avatud Valimised - Eesti.ee portaali häälte salvestus taastamaks usalduse valimiste osas.

Margus Meigo,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Eesti keelesVene keeles (tõlge)Inglise keeles (tõlge)

Avatud Valimised - Hääletuskorra Arendus - Rahva Usalduse ja Hääletamise Privaatsuse ja lihtsuse lõplik tagamine - Eesti.ee Kodanikuportaali häälte salvestus turvalise ja läbipaistva X-Tee-ga

! Ootame järgneva teksti sisumuutatusi kuni 30.11.2023 Tere Auväärt Eestirahvas!

Meie algatus keskendub rahva usalduse tõstmisele läbi valimiskorra muudatuse, mis muudab kõik hääled koheselt ühetaolisteks “e-häälteks” ja salvestab need avatud hääletuse põhimõttel turvaliselt inimese kodanikuportaali.

Pärast seaduse muudatust ennetab avatud hääletuse kontseptsioon koheselt kõiki võimalikke tuleviku teoreetilisi ohte, mis on seotud valimistarkvaraga, ning inimeste usalduse murega, mis tulenevad suurematest rahulolematusest seoses keeruliste häälte kustutamise protsessidega. Salastamise protsess ei ole kunagi Eestimaa hääletaja olulisim eesmärk, vaid pigem soov, et tema hääl oleks vaieldamatult kindel ja ka kõigile rahvusvahelistele auditeerijatele arusaadavalt arvesse võetud.

Meie avatud hääletuse kontseptsiooni saab ühekordse investeeringuga ja väheste edasiste kuludega soodsalt rakendada ka kõigis teistes hääletamise stsenaariumites, isegi kui hääli ei soovita riigiserverisse koguda, sarnaselt nagu turvalisust kaotamata saab olulisemalt kriitilisema tähtsusega panga- ja ID-kaardi autentimist korraldada mitmetelt lehtedelt.

Hetkeline topelt-arendusega lisatarkvara koos mitmete erinevate aina mitmekesisemalt manipuleeritavate seadmete versioonidega, suurendab hüpoteetiliste kokkulangevustega ja arusaamatustega seotud usaldusväärsuse küsimusi - mida ei saa tagantjärgi kontrollida ja õigeks tõestada. See suurendab ohtu, et ühel kriitilisel päeval kui seda kõigevähem Eestlastele tarvis, kuulutatakse valimised kehtetuks mõndade muude organisatsioonide kasuks, sest mitmete asjade kokkulangemisel ei ole võimalik tehniliselt ja seaduslikult tõdeda, et kõik hääled said inimeste poolt kirja nii, nagu nad seda soovisid.

NN. Avatud Hääletuse puhul on inimestel võimalus riigiportaali valimiskeskkonnas igal ajal oma häält näha ja selle muudatusi jälgida, sarnaselt teiste raudkindlate põhimõtetega (KSI - Keyless Signature Infrastructure), millel X-tee ja riigiportaal põhinevad sh igasugusest info-muutusest jääv kustutamatu jälg mida muutes tekib omakorda uus peitmatu jälg - kuid info sisu jäb ainult inimesele endale nähtavaks ja avatavaks siis kui ta soovib. On oluliselt lihtsam tagada millegi kaitset ja õiguspärast tõestust, mis on päriselt olemas. On lihtne ilma privaatsust rikkumata sellises olukorras riigil erineval sügavusastmel häältelugemis õigusi anda vajalikele asutustele, ilma,et need asutused saaksid kaardistada inimest ennast, lihtsustatud sarnasusega nagu "excely tabelis" saab infot edasi kanda ainult ettenähtud tabelitest kaasamata muud infot

Kogu praegune segadus ja keerukus tuleneb asjaolust, et on olemas inimeste koolkond, kelle jaoks on kõige olulisem, et hääli ei saaks kunagi tuvastada(tekitades inimeste-teadmatusega kaasnevaid lisastrateegia võimalusi), ning teine koolkond, kes ei suuda esimesele selgitada, et kui “salajase hääletuse” põhimõte loodi hoopis teistes kultuurides ja teiste ohtude ajal, ei olnud olemas eksimatuid arvutisüsteeme, mis suudaksid samaaegselt hoida saladust üldsuse eest ning tõestada inimesele endale ja vajalikele asutustele privaatsust rikkumata. Eestil on aga see kõik ammu olemas olnud ja oleks aeg nii tehnoloogia võimalustest arusaada ja inimesi usaldama hakata.

Kui peamine eesmärk oleks see, et inimene ise ei saaks oma häält teada, mäletada ega tõestada, siis pärast hääletust oleks standardprotseduur ka meie mälu kustutamine, sest praegu “saladuse” poole hoidjad ei soovita inimestel valimiskabiinis või arvuti ekraanil pilti teha oma antud häälest nagu sellest midagi häälega juhtuks.

Siiski, kõigi teiste igapäevaste olulisemate ametlike asutustega saame kontrollida, kas suhtlus või tehing toimus, siis miks peaksime inimese eest varjama tema enda privaatses riigiportaalis, kellele ta hääle andis. Kogu see olukord on lihtsasti parandatav ja ümbersõnastatav ning tõenäoliselt ei vaja isegi põhiseaduse muudatust, vaid viib pigem hääletuse rohkem kooskõlla sest hääled muutuvad Õhetaoliseks.

Praegune hääletus ei ole niikuinii ilmtingimata kuidagi päriselt salajane olnud, kuna võimaldab igal ühel käsitsi ise oma häält salvestada või hääletamist arvutis otse internetis avalikult striimida. Palju soliidsem kui seda hääletus-tõestuse teenust pakub riik kuna selleks on kõik vahendid olemas kuid kasutamata. Pealegi, kui poliitika ja eelistused oleksid salajased, siis toimuks hääletus siiani loožides sajaste tundmatute jõudude poolt, kuid ometi saab igaüks oma poliitilist eelistust avalikult jagada nii palju, kui süda lustib, ja ka poliitikud, keda valime, on enamasti oma tegemistes avatud ja avalikud. Ainult tõestamisvõimalus on inimesele endale võimatuks tehtud, et nii ka päriselt on. Rääkimata muudest võimalustest mida inimülesed asutused saavad rakendada meie valikute üsna täpseks kindlaks määramiseks, ilma, et meie riik selle kaitseks midagi teha saaks seega kontseptsioon poliitiliste eelistuste saladust olulisena hoida ja sellega kogu riigi tegelikku vabadust ohtu sättida tuleks asetada sinna kuhu ta kuulub: minevikku.

Kuigi see muudatus tundub väga väike ja kosmeetiline, siis selle kasulik pikaldane tagajärg ja ka tulevikus maailmas väärt tunnustus on vaieldamatu.

Ootame sellele üleskutsele paremat sõnastust.

Hetke olulisemad punktid:

 • 1. Inimene saab kindlustunde, et tema hääl on päriselt loetud ja kontrollitav.
 • 2. Statistikaameti ebareaalseid erauuringuid ei ole vaja enam korraldada poliitmanipulatsioonide tarbeks, sest on olemas reaalne teadmine.
 • 3. Inimese mälu ja valimisajalugu on kaitstud ja tõestatud nii enda kui inimese enda valitud moel ka teiste jaoks, vähendades vaidlusi ja suurendades usaldust riigi vastu.
 • 4. Meil on olemas kõik tehnoloogia ja pädevad inimesed selle tarkvara ja riistvara muudatuse tegemiseks, mis muudaks valimised odavamaks ja märgatavalt turvalisemaks.
 • 5. Ei oleks vaja karta vaieldava tulemusega auditeid ja järelvalveid, kes omakorda hetke sadu aastaid vana salasepitsuse ja salahääletuse loogika nõudeid järgides ikkagi ei saaks kõigile arusaadavalt midagi kontrollida.
 • 6. Häält saab inimene ise valida riigi-portaali saates, kas jätab iseendale loetavana salajaseks, osaliselt avatuks või täiesti avatuks juhuks, kui tal on vaja oma pereliikmete eest oma häält varjata.
 • 7. Avalikult oma häält tõestada soovivad inimesed saaksid portaalist mitmes erinevas privaatsuse ja kontrollitavuse astmes väljavõtteid teha.
 • 8. Häälte lugemine ja kontroll oleks kohene ja täielik, tõene ja eksimatu.

Siinse teksti sisu on plaanis muuta kuni 30.11.2023 ja siis alustada hääletusega. Palume saata nii poolt kui vastuarvamused rahvahaaletus@arvutiministeerum.ee

Tänud, auväärne rahvas! Margus Meigo 16 Noveber 2023, Võidula

Kommentaarid

 1. 16.11.2023 - täiendan veel sõnastust, oodake!

  Algatus on korrastamisel Hetkel kogume ka teie arvamusi ja teadmisi - millised on lisa võimalikud kasutegurid Avatud Hääletamiste/Valimiste korral. Ja veelkord meeles pidada - avatus on sümboolne millest räägime mitte sunduslik kuid tehnoloogiliselt alati kergelt tõestatav()- igal inimesel on endal võimalik valida, kas ta teeb end avalikuks, või millegi tõttu varjab kas osaliselt või täielikult ning kui avatud ta on kellele mis moodusel. Hetke ajutine valimiskord on valimiste eksisteerimise võimalikuse aluseks võtnud, et need tohivad ainult eksisteerida salajaselt ehk mitte avatult Seega kogume teie arvamused ka oma pastepin-ni: https://justpaste.it/OpenVoting_why

  1. Ei ole veel saanud õigesti täiendada, lihtsalt pole kirjakeele oskust. Pole harjunud välja mõtlema asju mida pole vaja selleks, et teha seda mis on ilmselgelt vaja ja hea. Vabandused. Ehk järgmine aasta uuesti, aga hääletame sellegi poolest ja kes on ametlikult Väga avalikult selle poolt (miks mitte, ka need kes vastu). Palun vastake siinseid juhiseid järgnevalt pikemalt, et saaksime kontakti hoida ja edasi arendada seda mõtet: https://ec.europa.eu/eusurvey/OpenVoting/

 2. Põhiseadus

  Siis tuleb muuta põhiseadust, seal on kirjas, et peab olema salajane sõltumata sellest, kas keegi soovib oma häält avalikustada või mitte. Muidu igati väärt ettepanek

  1. Täiesti õige Anti! Põhiseaduse muutmise õigus Eestis on nagu enamiku muude seaduste puhul - eestlastel on see riigisiseselt põhiseaduse enda toel veel kergesti lubatud: XV Põhiseaduse muutmine/täiustamine: Põhiseadust saab muuta rahvahääletusel; Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt; Riigikogu poolt kiireloomulisena. https://www.eesti.ee/et/eesti-vabariik/pohiseadus/xv-pohiseaduse-muutmine Põhiseadust saab muuta ainult rahvahääletusega: https://pohiseadus.ee/sisu/3648 Kuigi meie ainulaadse e-riigi X-tee eripära tõttu ei pea me palju täiustama, kui üldse - sest see tehnoloogia sisaldab nii tugevat privaatsust kui tõestatavat rikkumatut avalikku ausust üheskoos, kui teda õigesti kasutada tahetakse, on mõlemad nõuded korraga täidetud. Hääletuse hetkel on hääl salajane, kuid inimesel on hiljem LUBATUD tõestada, kelle poolt ta päriselt hääletas, tõestatavamal moel kui mobiiliga sedeli või ekraani pildistamine. Samas on väga raske võõral või riigil andmeid näha ilma inimese loata. - kuigi ma ise viimasest punktist niiväga ei hooli, sest miks ma oma riigis häbenema peaks kelle poolt hääletan kui ma siin just riigivastase mõjutusagendina ei tööta kes samal ajal sooviks südamesoojuslikult oma "parteile" sala-hääle edasi anda. Kuid kuna see salajase hääletamise nõue on juba Staalini ja muude vallutus impeeriumite poolt enne teda sügavalt juriidikasse ja inimeste haridusse sisustatud, siis ma selles osas palju vaidlema ei hakka Kirjutan sellest aga peagi pikemalt ja kerge moepärase populistliku toniga, siin: https://justpaste.it/Pohiseadus_Pohioigus

Olen lugenud läbi algatuse "Avatud Valimised - Eesti.ee portaali häälte salvestus taastamaks usalduse valimiste osas." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri