Rail Baltic - valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!

Inga Raitar,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1280 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

EV Riigikogu liige!
                        
Mina olen sinu valija. Valisin su Riigikokku, et sa kaitseks minu, Eesti tavakodaniku huve. Kui sa ratifitseerid Rail Balticu uue otsetrassi rajamise, astud sa vastu oma enda rahvale ja kahjustad meie kodumaad. 
Sul pole õigust teha kogu eesti rahva elujärge  ja maad pöördumatult muutvat otsust, mille tagajärgede kohta pole sinu kasutuses mitte mingeid usaldusväärseid sotsiaalseid, looduskaitselisi ega isegi majanduslikke prognoose! Sul pole volitusi võtta sadadelt inimestelt ja loomadelt kodupaigad, hävitada hindamatut looduskeskkonda ja võtta meile, Eesti kodanikele, meie lastele ja lastelastele kohustus pidada üleval kahjumlikku laristut. 
Meie, Eesti vabariigi kõrgeima võimu, rahva, esindajad, oleme veendunud, et Rail Baltic Tallinn-Pärnu  otsetrassina on Eestile kahjulik. 
Sellele kirjale allakirjutanud annavad teada, et kõik Rail Balticu Tallinn-Pärnu otsetrassi rajamise lepingu ratifitseerinud Riigikogu liikmed kaotavad valijate usalduse ja me ei saa teid enam kunagi ühelegi vastutustunnet eeldavale ametikohale valida! 
                    
 Valitu, kuula valija  tahet ja ära võta vastu oma riiki hävitavaid otsuseid!
                  
Eesti kodanikud

Menetlusinfo

 1. Vastuskiri pöördumisele

  Esitasite Riigikogule pöördumise „Rail Baltic – valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!“. Riigikogu juhatus suunas Teie pöördumise märgukirjana edasi astamiseks Riigikogu majanduskomisjonile, kelle pädevusse transpordivaldkond kuulub ning kes on ka pöördumises silmas peetud eelnõu 449 SE juhtivkomisjoniks. Teadaolevalt võttis Riigikogu 19. juunil seadusena vastu Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. Selle seaduse eelnõu menetlemise käigus on erinevates pöördumistes tõstatatud teemad nii majanduskomisjonis kui Riigikogu täiskogus läbi arutatud. Eelnõu poolt- ja vastuargumentide kaalumise juures kaasas majanduskomisjon Riigikontrolli ja Õiguskantsleri Kantselei spetsialiste ning on saanud tutvuda täiendava tasuvusanalüüsiga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahendusel. Kogu eelnõu menetlemisega seonduv teave on kättesaadav Riigikogu kodulehel Eelnõu juhtivkomisjonina on majanduskomisjon teinud kõik, et Riigikogu liikmetel oleks võimalik teha teavitatud ja vastutustundlik valik. Eelnõu ja ratifitseeritud lepingut analüüsis õiguskantsler Ülle Madise oma meeskonnaga, andes hinnangu lepingu põhiseaduspärasusele, samuti on omapoolse analüüsi koostanud Riigikontroll, kes on lubanud hoida teravdatud tähelepanu kogu projekti elluviimise käigul. Läbi komisjoni poolt seaduse teksti viidud muudatuse, mida täiskogu toetas, peaks Vabariigi Valitsus edaspidi teavitama parlamenti RB rajamisega seonduvast jooksvalt ja vähemalt kord aastas esitama majanduskomisjonile vahearuande, millega on võimalik ka avalikkusel tutvuda. Lisaks tuleb iga-aastaselt riigieelarve lisana esitada RB Eesti osa ehitamise tegevuskava, sh investeeringud objektide kaupa ja nende eeldatav maksumus, mis on samuti avalikkusele kättesaadav teave ning peaks lisama kogu projekti elluviimisele enam läbipaistvust. Austusega (allkirjastatud digitaalselt) Sven Sester Esimees Kaido Rosin 631 6433; kaido.rosin@riigikogu.ee https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/a7ffe767-a74e-4400-b38f-55643b7cf3fa

 2. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 3. Algatus kogus 1000 allkirja

 4. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Rail Baltic Järjekordne kahjumi tootja

  Praegused raudteed on doteeritavad rail baltic pole erand! Peale selle tekivad meeletud võlad!

  1. Täiesti õige! Kuid peale hooldamise läheb palju kallimaks ka KAVANDATUD ehituse maksumus, mida nn Euroopa enam kinni ei maksa... Võrdle - Eurotunneli ehitus, korduvalt edasi lükatud BBI või FBB ehitus Berliinis ja äsja valminud Peterburi Arena (7 korda kallim algselt kavandatust!). Aga juba on leitud 28 MÕTLEMISVÕIMETUT inimest meie Riigikogust (+ eraldatud raha), kes asuksid tunnelit ehitama Helsingi-Tallinna vahele... Mõistus tule koju!

 2. kahtlane värk!

  See lehekülg töötab kuidagi pidurdatult ja mingit kinnitust selle kohta, et allkiri on nüüd registreeritud ei tule. Olete te kindlad, et see lehekülg ei ole eriteenistuste konrolli all?

  1. ma olen teiga nõus, mitte kuidagi ei taha see allkirjastamine õnnestuda???

 3. See raudtee ei ole maaga seotud kodanike huvides.

  See raudtee ei ole meile vajalik, see poolitab Eestimaa. Sama raha võiks kulutada maaga seotud inimeste igapäevaelu suurte takistuste, tolmavate kruusateede ehitamiseks tolmuvabadeks. Raudtee ei aita Eestit välja majandusseisakust ja ei suurenda ühiskondlikku heaolu nagu koalitsioonilepe lubab. Siin esitatud algatus on asjakohane. Käes on aeg, kus valitud peaksid hakkama täitma valijatelt saadud juhendeid ja muutuma riigi valitsejatest riigi juhtideks. Kus on riigimehed ja riiginaised?

  1. Kuidagi ei taha allkirjastamine õnnestuda.

   Ehk seepärast on ka algatus suhteliselt vähe hääli saanud.

   Olen lugenud läbi algatuse "Rail Baltic - valitu, kuula valijate tahet, ära võta vastu meie maad hävitavaid otsuseid!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri