Viljandi vallale

Säilitame Vana-Võidu lasteaia- me ei vaja muutusi!

Janne Tolis,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
164 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Viljandi Vallavalitsus andis 31.jaanuaril teada, et alates septembrist 2023 toimub Vana-Võidu lasteaia liitmine Viiratsi lasteaiaga „Rüblik“. Väidetavalt ei muutu esialgu lastele, lastevanematele ega töötajatele mitte midagi, kuid juba on selles väga palju ebakõla. Ilmselge on see, et suurema üksusega liitmisel muutub kõik ning eelduste järgi ootab lasteaeda ikkagi sulgemine.

Vana-Võidu on ligi 400 elanikuga küla. Alles hiljuti võideti valla rahastus uue mänguväljaku jaoks ning arengukavas on kinnitatud uute kruntide eraldamine eramajadele. Lasteaias on järjekord ning kõik kohad täidetud. Lasteaia heaolu küsitluses olime üle Eesti keskmise. Oleme tõesti rahul lasteaia tööga ning ei soovi selle muutmist. Viiratsi lasteaia tulemused nii head ei olnud, põhjuseid teavad valla elanikud ilmselt isegi.

Küsimuste ja vastuste käigus ei ole me saanud selgust, miks seda peaks tegema sellise kiiruga ning milleks see üldse vajalik on. Rahaliselt vald ei võida vaid kaotab töö kvaliteedis.

Meie oleme omalt poolt esitanud vallale protesti liitmise vastu, loodame meie volinikele, et seda eelnõud vastu ei võeta. Sooviksime siiski näidata, et see lasteaed ei ole tähtis ainult neile, kelle lapsed hetkel siin käivad, vaid ka neile, kes on käinud ning kelle lapsed alles alustavad seda teed.

Kui sa leiad, et sooviksid aidata meil võidelda lasteaedade liitmise vastu ning, et noored pered ikka maale koliks, siis palun anna oma hääl!

Volikogu teeb oma otsuse 30.märts 2023.

Vana-Võidu lasteaia lapsevanemad

Menetlusinfo

 1. Viljandi vallavalitsuse vastuskiri

  Väljavõte vastuskirjast: "Viljandi Vallavolikogu on 25. mail 2023 vastu võtnud otsuse numbriga 162 „Viiratsi Lasteaia „Rüblik“ ja Vana-Võidu Lasteaia ümberkorraldamine“, mille kohaselt Viljandi valla ametiasutuse (registrikood 75038606) hallatavad asutused Viiratsi Lasteaed „Rüblik“(registrikood 75025265) ja Vana-Võidu Lasteaed (registrikood 75025288) liidetakse hiljemalt 31.12.2023 Vana-Võidu Lasteaed Viiratsi Lasteaiaga „Rüblik“. Viljandi Vallavalitsus on teavitanud Viiratsi Lasteaeda „Rüblik“ ja lastevanemaid ning Vana-Võidu Lasteaeda ja lastevanemaid. Lasteaedade ümberkorraldamist toetavad mitmed asjaolud -laste heaolu ei halvene, sest keskkond ja õpetajad jäävad samaks, pigem lisanduvad uued võimalused -ühised projektid, õpetajatel laienevad koolituse ja meeskonnatöö võimalused, kogemuste vahetamine, lastel kaasaegsete vahendite kasutamine (robootika), ressursside parem kasutus (sh personali) jne. Samuti võimaldab ümberkorraldamine asutuse juhil asutuse tööd paremini korraldada, nt on töötajate haigestumise puhul lihtsam asendus tagada jne. Vana-Võidu lasteaia töötajate töölepingud lähevad üle Viiratsi Lasteaiale „Rüblik“. Ümberkorraldamine ei mõjuta lasteaia lahtiolekuaegasid (üldiselt on valla lasteaedades sarnased lahtiolekuajad), aeg sõltub vanemate vajadusest. Uuest eelarveaastast on eelarve ühine, kuid arvestatakse kõikide majade vajadustega. Liitmise tulemusel ei muutu õppe- ja kasvatustegevuse tingimused õppijate jaoks. Muudatused mõjutavad asutuse juhtimisstruktuuri ning kahe koolieelse lasteasutuse ümberkorraldamine ei halvenda õppijate heaolu koolieelses lasteasutustes."

 2. Algatus saadeti menetlusse

 3. Algatus kogus 136 allkirja

 4. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Looduse mees

  Meil on ju minu teada veel Eesti Vabariik mitte vaid Riik mis koosneb ainult Tallinnast. Kui kaotatakse Maarahvas kaob ka Meie Eesti Vabariik. Mida rohkem maa piirkondades on kokku liitmisi seda viletsamaks jääb suhtlemine, Nii on iga suguste teenuste kätte saamisega. Selline mõttetu linna rahva eelistus tuleks peatada.

  Olen lugenud läbi algatuse "Säilitame Vana-Võidu lasteaia- me ei vaja muutusi!" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri