Säilitame tasuta maakonna ühistransport / Сохраним бесплатный уездный общественный транспорт

Dimitri Vorošen,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 229 allkirja

771 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 229 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Peaminister Kaja Kallas teatas 22. märtsil 2023 koalitsioonikõnelustel kavatsusest muuta maakonna ühistransport tasuliseks isikutele, välja arvatud kuni 19-aastased lapsed ja õpilased, 63-aastased ja vanemad isikud, samuti puuetega inimesed. Tänapäeval on kütusehinnad äärmiselt muutlikud, paljud inimesed on üle läinud ühistranspordile, vähendades kahjulikke heitmeid atmosfääri ja koormates maha liiklusvoogu, sealhulgas vähendades liiklusõnnetuste arvu teedel. Kuid tasuta maakondliku ühistranspordi kaotamisega muutuvad paratamatuks ummikud linnade sissesõidul, suureneb heitgaaside hulk, mis on eriti tulvil kehva ökoloogiaga piirkondades, ning õnnetused sagenevad, ohtlike olukordade arv. teedel on sellistes olukordades vältimatud ja ummikud linnadesse sisenemisel ja linnast lahkumisel. Samuti on praegu paljudel Eesti Vabariigi elanikel rahaprobleemid ja tasuta ühistransport aitab osaliselt leevendada isiklikku eelarvet, mis on oluline ka Ida-Virumaa elanikele, kes sageli sõidavad tööle teistesse linnadesse. Iga petitsioonile allakirjutanu nõuab riigilt transpordisüsteemi muutmata jätmist, nimelt tasuta kõikidele inimrühmadele, kes seda kasutada saavad.

22 марта 2023 года премьер-министр Кая Каллас на коалиционных переговорах заявила о намерении сделать уездный общественный транспорт платным лицам, за исключением детей и учеников до 19 лет включительно, лиц 63 лет и старше, а также лицам с ограниченными способностями. Сегодня цены на топливо крайне нестабильны, многие люди пересели на общественный транспорт, сократив вредные выбросы в атмосферу и разгрузив транспортный поток, в том числе уменьшив количество аварий на дорогах. Но с отменой бесплатного уездного общественного транспорта пробки при въезде в города станут неминуемыми, количество выбросов увеличится, что особенно чревато в регионах с плохой экологией, а также участятся аварии, количество опасных ситуаций на дорогах, неизбежны в подобных ситуациях и заторы при въезде в города и выезде из городов. Также многие жители Эстонской Республики в нынешнее время испытывают финансовые проблемы и бесплатный общественный транспорт помогает частично разгрузить личный бюджет, что тоже немаловажно для жителей Ида-Вирумаа, которые часто ездят на работу в другие города. Каждый подписавший данную петицию требует от государства оставить транспортную систему без изменений, а именно - бесплатной для всех групп лиц, кто может им пользоваться.

Menetlusinfo

Kommentaarid

  1. ошибка

    На мой взгляд, обращение составлено некорректно. Тут только описание проблемы и плюсы для жителей. Самого требования или просьбы к правительству нету. То что в названии указана тема, не означает что, ее примут как изменение к решению правительства. Для наилучшего результата, необходимо конкретно обозначить чего от правительства хотят те, кто подпишется под этой петицией. Например выводом можно добавить следующие: Все подписавшиеся в данном обращении граждане, требуют от правительство оставить оставить систему оплаты уездного общественного транспорта без изменения, а именно оставить его бесплатным без исключений для всех, кто может воспользоваться упомянутым транспортом.

    1. Учёл Ваш комментарий, спасибо!

Olen lugenud läbi algatuse "Säilitame tasuta maakonna ühistransport / Сохраним бесплатный уездный общественный транспорт" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
NimiIsikukoodAllkiri