Omavalitsuse spordihoonete/ujulate kasutamise doteerimine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

Eesti Koostöö Kogu,
Arutelu lõppenud

Arutelu tähtaeg:

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Esitaja: Janika Kilgi

Idee sisu 
Ühiskondlike spordihoonete, ujulate ehitamine ning tagada väga odav  sissepääsutasu - mitte ainult pensionäridele ja alaealistele, vaid ka just  tööealistele.

MÕJUHINNANG

Mis on idee esitaja taotletav eesmärk või tõstatatud probleem(id), millele lahendust pakutakse?     
Parema tervise tagamine, pikemaajalise töövõime tagamine

Milliste seaduste muutmist ettepaneku rakendamine eeldaks?     
Ei eelda seaduste muutmist.

Kas ettepanek on Eesti süsteemi sobiv või eeldab selle rakendamine teisi põhimõttelisi muudatusi?     
Pole takistusi selle rakendamiseks, v.a rahalised takistused.

Milliseid tagajärgi ettepaneku rakendamine kaasa tooks?     
Ettepanekus ei ole välja toodud, kuidas toimuks selle  finantseerimine, ehk kes katab odava sissepääsu ja turuhinna vahe. KOV  finantseerimisel kasvaksid suures mahus omavalitsuse kulud, kuid on keeruline  ennustada, millises mahus kasvaks liikumisharrastusega tegelevate inimeste  arv, arvestades seda, et kõik inimesed ei ole huvitatud treeningsaalides  käimisest. Suureneks ebavõrdsus, kuna kõikidele, eriti haja-asustuse  piirkondades elavatele inimestele ei ole treeningsaalid kergesti  kättesaadavad.

Kas on olemas rahvusvahelisi analooge?  Mida neist on teada?     
Mõnedes riikides soodustatakse KOVide poolt ja enamus riikides on  vanemaealistele spordiklubides soodushinnad.
Rootsis tegutsevad spordiklubide juures vanemaealiste rühmad, kus  juhendajad on vabatahtlikud, kes saavad ise spordiklubi teenuseid  soodushinnaga kasutada.

Millised on taotletava eesmärgi saavutamise teised, realistlikumad või süsteemsuselt sobivamad variandid?
Tasuta või odavamate treeningvõimaluste pakkumine on omavalitsuse ülesanne ning lahendatav kogukondlikul tasandil. 

Eksperdid: Liisi Uder, Gerli Paat-Ahi, Ülla-Karin Nurm

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Omavalitsuse spordihoonete/ujulate kasutamise doteerimine [MÕJUANALÜÜS]" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri