Toeta

Rahvaalgatus.ee platvorm on üles pandud avaliku rahaga, kuid selle töös hoidmiseks ning arutelude ja algatuste kvaliteedi tagamiseks vajame kasutajate toetust. Abiks on igas suuruses annetused, olgu selleks 5, 50 või 500 eurot. Kogutud raha aitab katta digiallkirjastamisega seotud kulusid, tagada keskkonna tehnilist tuge ja turvalisust ning võimaldab nõustada arutelude ja algatuste autoreid. Meie jaoks on oluline läbipaistvus. Avaldame suurtoetajate nimed, anname ülevaadet oma tegemistest ja esimestest tegevusaastatest

Hea Kodanik — Annetuste kogumise hea tavaTeeme Ära SAKodanikuühiskonna Sihtkapital SA