Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule

Elver Loho,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Arhiveeritud
1168 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

ESITEKS, Eestis kehtivast kanepi või ravikanepi tarvitamise õiguskorrast sõltumata on Eesti ettevõtjate suhtes ebaõiglane ja rahva tööhõive seisukohast kuritegelik, et Eestis ei ole lubatud ravikanepi tootmine ekspordiks.

Ainuke Euroopas kuivatatud ürdi kujul ravikanepit tootev ettevõte on Hollandi Bedrocan. Nende toodangut ostavad patsiendid üle kogu Euroopa ja tarvitavad arsti ettekirjutusel ja heakskiidul täiesti ametlikult oma tervisehädade leevendamiseks. Bedrocan ei suuda rahuldada isegi Euroopa turu hetkenõudlust ja nad on teiste riikide puudulike regulatsioonide tõttu de facto monopoli staatuses.

Eesti ettevõttel on lubatud vajalike litsentside olemasolul toota mitmeid narkootilisi aineid ja ravimeid ning eksportida neid meditsiiniliseks või teaduslikuks kasutuseks. Niimoodi võib Eesti ettevõte täiesti ametlikult toota tünnide kaupa fentanüüli, kuid märksa ohutuma ravikanepi tootmiseks ja eksportimiseks puudub vajalik riiklik regulatsioon.

Kui riik reguleeriks ravikanepi tootmise ja ekspordi Euroopa apteekidele, saaksid Eesti ettevõtjad konkureerida Bedrocaniga Euroopa ühisturul ning Euroopa patsientidel oleks võimalik arsti järelevalve all tarvitada Eestis toodetud ravikanepit. Ehk teisisõnu: “ohtlik narkootikum” eksporditakse, kasum ja töökohad jäävad Eestisse.

Ravikanepi eksportimiseks tootmine on nagu roheliste kullakaevanduste avamine Eestis ja sel puudub vähimgi negatiivne mõju Eesti rahvatervisele.

TEISEKS, ravikanepi kättesaadavust ühiskonnas saab oluliselt leevendada terviseministri allkirjaga. Kui terviseminister ei tee seda vabatahtlikult, tuleb sekkuda parlamendil ja see muudatus sisse viia.

Ravikanepi traagika seisneb selles, et ta on narkootiliste ravimite “esimeses nimekirjas”. Samas nimekirjas on ka näiteks amfetamiin, mida kasutatakse vahel eriti raskekujuliste tähelepanuhäirete raviks. Esimeses nimekirjas olevate ravimite kasutamiseks tuleb arstil esitada taotlus koos haiguslooga ministeeriumi vastavale komisjonile ja sisuliselt imporditakse ravimit erandkorras ja nimeliselt konkreetsele inimesele konkreetsesse apteeki. Protsess võib võtta mitu kuud, eeldab ohtrate bürokraatlike nüansside tundmist ja on paljudele arstidele algatamiseks liiga võõras. 

Narkootiliste ravimite “teises nimekirjas” ehk idee poolest “vähem ohtlike” narkootikumide nimekirjas on näiteks fentanüül (Eesti kõige tapvam tänavadroog) ja metüülfenidaat (stimulant, toimeaine ravimites nagu Ritalin ja Concerta). Teise nimekirja kantud ravimitele saavad retsepte välja kirjutada eriarstid ja kuna tegu on siiski sõltuvusainetega, on selle nimekirja ravimid ja nende väljaostmine suurema riikliku tähelepanu all, vältimaks kuritarvitamist.

Teise nimekirja ravimite tootjatel on juba motivatsiooni taotleda Eestis müügiluba ja patsiendi seisukohast on tegu samasuguse ravimiga nagu iga teine retseptiravim. Kui arst on otsustanud teises nimekirjas olevat ravimit proovida, on patsiendil võimalik see enamasti  kätte saada juba samal päeval.

Aineid jagab nimekirjade vahel terviseminister oma määrusega. Juhul kui terviseminister liigutaks ravikanepi ja selle peamise toimeaine THC esimesest nimekirjast teise nimekirja, muutuks ravikanep Eestis arstidele ja patsientidele reaalselt kättesaadavaks. Sellise muudatuse järel on võimalik arstil ravikanepit välja kirjutada erijärelevalvega retsepti alusel — täpselt samamoodi, nagu täna võib arst märksa ohtlikumat fentanüüli välja kirjutada samasuguse retsepti alusel.

Kui fentanüüli on võimalik arsti retseptiga osta, aga ravikanepit ei ole võimalik retseptiga osta, vaid selleks tuleb haigel inimesel läbida mitmekuuline bürokraatlik solgutamine, siis selline olukord ei ole mitte kuidagi loogiliselt õigustatud. Probleem laheneks läbi turumajanduse loogika mõne kuu jooksul niipea, kui terviseminister liigutab ravikanepi ja THC esimesest nimekirjast teise.

Ravikanep on reaalselt kasutusel pea kõikjal Euroopas, mõningate üksikute eranditega nagu Eesti. Patsiendid tarvitavad seda arsti järelevalve all nagu iga teist ohupotentsiaaliga ravimit ja raporteerivad häid tulemusi. Selleks, et ravikanep muutuks ka Eestis patsientidele reaalselt kättesaadavaks, piisaks ravikanepi ohupotentsiaali riiklikust ümberhindamisest — praeguse regulatsiooniloogika järgi on kanep ohtlikum kui fentanüül. Selline arvamus võis olla levinud ajal, mil regulatsiooni kunagi ammu kirjutati, kuid teadus säärast seisukohta ei toeta ja ebateaduse jätkuv viljelemine riiklikus regulatsioonis piirab oluliselt sadade Eesti patsientide juurdepääsu vajalikule ravimile.

KOLMANDAKS, palume kaaluda riigikogul kanepituru riikliku reguleerimise konkreetset mudelit, kus legaliseerimise terviseriskid oleksid eos maandatud ja mis võimaldaks vajadusel ka legaliseerimise protsessi tagasi pöörata.

Kohtleme kanepitarvitamist nagu autojuhtimist — mõlemal juhul seab inimene end olukorda, kus ta vastavalt laialt levinud arvamusele võib muutuda ühiskonnale tavalisest ohtlikumaks. Autojuhtimise loa saamise eelduseks on tervisetõendi olemasolu. Tervisetõend peab näitama, et inimese tervislik seisund võimaldab tal kõrgendatud vastutuse olukorras toime tulla.

21. eluaastast alates võib inimene minna perearsti juurde, läbida oma kuludega ülevaatuse ja kui puuduvad soovimatuid tagajärgi prognoosivad levinud eelsoodumused, väljastab perearst tähtajalise tervisetõendi. See seotakse inimese isikutunnistusega riiklikus andmebaasis.

Tervisetõend võimaldab isikutunnistuse ettenäitamisel siseneda spetsiaalsetesse kanepikohvikutesse, mille kinnisel territooriumil on kanepitarvitamine lubatud. Iga ost registreeritakse riiklikus andmebaasis; igas kalendripäevas võib inimene osta kohapeal tarvitamiseks kuni 5 grammi kuivatatud õisikut. Koju viia ei tohi.

Arstidele saab anda õiguse tervisetõendis erandite kehtestamiseks. Näiteks saaks arst raske tervisehäda tõttu kanepit vajava patsiendi puhul tõsta päevase ostulimiidi kuni 10 grammi peale ja lisada tervisetõendile märke, mis võimaldab ostetud kanepit koju viia.

Esimese kolme aasta jooksul tervisetõendi edukalt taotlenud inimesed liituvad automaatselt maailma suurima teadusuuringuga kanepi legaliseerimise mõjude kohta. Eesti on e-riik ja see võimaldab meie teadlastel täpselt analüüsida, milliste haiguslugude puhul on kanepitarvitamine halb mõte ja millal see inimese tervist oluliselt ei kahjusta. Saame vaadata, milliste inimeste sissetulek kasvab kanepit tarvitades, millistel langeb; kuidas nad ühiskonnas toime tulevad; kas nad on vägivaldsemad või seaduskuulekamad kui ülejäänud rahvastik keskeltläbi, jne. Tegu oleks teadusliku eksperimendiga, mida jälgiks terve maailm ja mis teeks projektis osalevad Eesti teadlased tuntuks üle maailma.

Kanepituru säärase ettevaatliku reguleerimise mudeli boonused on järgmised.

• Kanepitarvitamise eelduseks on regulaarne arstlik läbivaatus, mis võimaldab juba eos tuvastada olukordi, kus inimene ei peaks kanepit tarvitama.

• Arstliku läbivaatuse maksab arstile kinni tervisetõendit taotlev inimene. See oleks lisatulu perearstidele. Kriteeriumid kanepitarvitamise lubamiseks kehtestab ja neid muudab riiklik komisjon, milles osalevad ka kodanikuühiskonna esindajad.

• Kanepitarvitamine toimub konkreetsetes kinnistes asutustes professionaalse personali järelevalve all. Sel personalil on probleemset tarvitajat märgates alati võimalik teavitada tervisetõendi väljastanud arsti.

• Arst võib riskide ilmnemisel iga kell tervisetõendi tühistada.

• Kuna alkoholi ja kanepi ristpruukimisel on probleemide tekkimise oht suurem, saab kanepikohvikutes keelata alkoholi müügi ja alkoholijoobes külastajaid mitte territooriumile lubada. See hoiaks kanepi ja alkoholi ühiskonnas lahus ning sunniks inimesi selgelt valima, kumba nad soovivad lõõgastuseks tarvitada. Tõenäoliselt väheneks alkoholi tarvitamine ja see väljenduks riiklikus statistikas vägivalla, surmade ja liiklusõnnetuste vähenemise näol.

• Lubades kanepitarvitamist neile, kelle tervist see märkimisväärselt ei kahjusta, taastab Eesti korrakaitse osa oma kultuurilisest legitiimsusest, mis kanepitarvitajate ebaproportsionaalsel karistamisel on kaduma läinud. Kui siiani võis politseinik kanepit konfiskeerides soovitada riigiiviina joomist ja prokurör Hollandisse emigreerumist, siis edaspidi saaks soovitada perearstilt kanepitarvitamise tervisetõendi soetamist ja legaalselt tarvitamist.

• Registreeritud ostudest koos haiguslugude ja muu riigi valduses oleva infoga tarvitajate kohta kujuneb andmekogu, mille väärtus tervele maailmale on eelseisvatel kümnenditel üüratu ja mida esmajoones analüüsivad Eesti teadlased. Kanepituru regulatsioone hakkavad lähiajal reformima mitmed riigid ja Eesti niivõrd täpne ja teaduslik eksperiment oleks neile asendamatuks abivahendiks.

• Vajadus siduda programm riiklike andmebaasidega tähendab, et kanepitarvitamise luba saaksid taotleda vaid Eesti isikutunnistuse omanikud, s.h e-residendid. Kui Eestist saab selle legaliseerimismudeli tõttu ka mõneks ajaks kanepiturismi sihtriik, siis vähemalt saame e-residente juurde ja aitame Eesti perearstikeskusi rahastada.

• Iga müüdava grammi pealt saab riik loomulikult aktsiisi korjata. Aktsiis kataks projekti kulud; kasumi saaks riik investeerida näiteks haridusse.

• Selline legaliseerimismudel võimaldab spetsiifiliste riskigruppide ilmnemisel piirata nende juurdepääsu kanepile. Muutes tervisetõendi saamise tingimusi, on võimalik legaliseerimise eksperimenti tagasi pöörata väga spetsiifiliste kriteeriumide põhjal. Isegi kui me läheneme ülikonservatiivselt, nii et tervisetõendi tingimustele vastab vaid mõnisada inimest, tähendab see neile inimestele siiski vanglariski kadumist nende elust ning mustal turul väheneks nende arvelt nõudlus. Samuti saaksid nad seeläbi tarvitada reguleeritud puhtusega kanepit, mitte musta turu kahtlast kraami.

• Kõik toimub turvaliselt arstide, teadlaste ja väljakoolitatud personali järelevalve all. Võrreldes näiteks Hollandi mudeliga, on säärane lähenemine märksa ohutum kogu ühiskonnale.

Vastavalt EMORi paari aasta tagusele küsitlusele toetavad Eestis kanepituru reguleerimist tubaka, alkoholi ja ravimite eeskujul lausa 67% Eesti inimestest. Käesolev regulatsioonikava oleks esimene konkreetne mudel, mida Eesti riigikogu arutaks. Ühiskondlik tellimus on ammu olemas ja nüüd on vaja vaid piisavalt allkirju koguda.

Kanepiturule sobiva regulatsioonimudeli leidmisega tegelevad hetkel mitmed maailma riigid. Igal seni proovitud ja proovimisel regulatsioonimudelil on omad plussid ja miinused. Siin petitsioonis käsitletud regulatsioonimudel on taotluslikult äärmiselt konservatiivne, arvestamaks Eesti ühiskonna konservatiivsema poole hirmude ja soovidega. Kui säärane regulatsioonimudel on ennast tõestanud, saame seda alati ettevaatlikult liberaliseerida. Oluliselt liberaalsema mudeli puhul on aga protsessi tagasikeeramine raskendatud ja see on ilmselt üks põhjuseid, miks seni pole riiklikul tasemel soovitud legaliseerimist arutada.

Hoolimata petitsiooni tulemustest kutsun üles kõiki erakondi ja presidendikandidaate võtma petitsiooni ettepanekute osas läbimõeldud seisukohti. Aruka ja informeeritud seisukoha kujundamisel on teile kindlasti abiks MTÜ Ravikanep, mille juhatuse liikmeid Mart Kalvetit ja Siim Siimutit pean isiklikult Eesti parimateks kanepiteaduse ekspertideks.


Paremat ühiskonda soovides,
Elver Loho

elver.loho@gmail.com
+372 5661 6933

Menetlusinfo

 1. RT I, 13.07.2018, 10 Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad” muutmine

  https://www.riigiteataja.ee/akt/113072018010

  Teavitus algatuse jälgijatele saadetud .

 2. Sotsiaalministeeriumi kommentaar rahvaalgatus.ee järelpärimisele

  Sotsiaalkomisjon saatis Sotsiaalministeeriumile 08. mail 2017. aastal kirja, milles palus: 1) selgitada, kas meditsiinilisel otstarbel kasutatav kanep või tema toimeained on erinevates narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjades ning kui nad on, siis selgitada, mis põhjusel see nii on ning kas on võimalik meditsiinilisel otstarbel kasutatavat kanepit või tema toimeaineid kanda madalama tasemega ohtlikkusega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja; 2) vaadata üle müügiloata ravimite taotlemise reeglistik ja analüüsida, kas see on liialt bürokraatlik, vaevarikas ja keeruline. Sotsiaalkomisjoni palvest lähtuvalt valmistas Sotsiaalministeerium 2018. aasta esimeseks kvartaliks ette kaks sotsiaalministri määruse „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad“ muutmise määruse eelnõud, millest üks jõustus 16.04.2018. Selle määrusega kaotati ära tingimus, mille kohaselt tuli varasemalt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I nimekirja kuuluvat ainet sisaldava ravimi väljakirjutamiseks küsida Sotsiaalministeeriumi erialakomisjoni liikme kooskõlastus. Muudatuse tulemusena on kanepi põhiste ravimite väljakirjutamine võrdustatud teiste ravimite väljakirjutamisega. Kuna Eestis ei ole ühelgi kanepi põhisel ravimil müügiluba, siis on tingimused samaväärsed teiste müügiloata ravimite väljakirjutamistingimustega. Teise eelnõu osas on Sotsiaalministeerium esitanud Euroopa Komisjonile tehnilise normi teavituse, mille tähtaeg on 04.07.2018 (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/et/search/?trisaction=search.detail&year=2018&num=134). Selle eelnõuga luuakse õigusselgus tetrahüdrokannabinooli isomeeride erinevatesse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjadesse kuulumise osas. Muudatuse tulemusena peaks delta-9-tetrahüdrokannabinooli kõik struktuuriisomeerid kuuluma edaspidi narkootiliste ja psühhotroopsete ainete III nimekirja. Kui Euroopa Komisjoni poolt eelnõule kommentaare ei laeku, siis jõustub see muudatus eelduslikult 2018. aasta suve lõpus.

 3. Kiri Riigikogule

  PealkiriSotsiaalkomisjonile suunatud teavitus kanepit käsitlevate kollektiivpöördumiste osas
  Saatja
  • Sotsiaalministeerium - Maris Jesse
 4. RT I, 13.04.2018, 2 Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad” muutmine

  https://www.riigiteataja.ee/akt/113042018002

  Teavitus algatuse jälgijatele saadetud .

 5. Link 08.05.2017 kirjale

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/690cf22c-678b-44ad-b8e2-45fa58816078

 6. Elver Loho 20.04.2017 märgukiri

  “In a room where people unanimously maintain a conspiracy of silence, one word of truth sounds like a pistol shot. And, alas, a temptation to pronounce it, similar to an acute itching, becomes an obsession which doesn't allow one to think of anything else.” - Czeslaw Milosz, Nobeli kirjanduspreemia kõne, 1980 Head sotsiaalkomisjoni liikmed! Pöördun teie poole murega, sest arvan, et olete praaki tegemas ja tahan teid säästa piinlikust momendist. Nii mina kui Aleksander Laane esitasime seaduses ettenähtud viisil Riigikogule kumbki oma nägemuse sellest kuidas riik peaks ravikanepi temaatikat reguleerima. Me kumbki osutasime probleemidele ja võimalikele lahendustele kahes valdkonnas: kanepipreparaatide kättesaadavuse lihtsustamine arstidele-patsientidele ning taimset päritolu kanepipreparaatide arendamise, tootmise ning ekspordi seadustamine. Esimene teema - ravimite regulatsioon - ei ole otseselt sotsiaalkomisjoni jurisdiktsioonis, vaid tegu on regulatiivse detailiga, mille korraldamine on delegeeritud täidesaatvale võimule ehk ministrile. Sotsiaalkomisjon kui legislatiivse võimu osa saab siin ainult esitada küsimusi ja teha ettepanekuid vastavatele institutsioonidele, omades vassivate vastuste puhul natuke suuremat malakat kui üldine kodanikkond. Teine teema — ravikanepi tootmise ja ekspordi seadustamine — on otseselt sotsiaalkomisjoni jurisdiktsioonis, sest selle seadustamiseks tuleks algatada eelnõu ja eelnõude algatamine säärases valdkonnas on sotsiaalkomisjoni pädevuses, kas või koostöös mõne teise komisjoniga. Seni olete sotsiaalkomisjonis oma ravikanepi teemalistel istungitel käsitlenud eksklusiivselt ainult kannabinoidravimite väljakirjutamisega seotud probleeme ning ignoreerinud täielikult ravikanepi tootmise ja ekspordiga seotud probleeme ja lahendusi — mis olid ometigi mõlemas rahvaalgatuses kesksel kohal. Meil on väga hea meel, et olete nii palju auru kulutanud teemale, mis tegelikult ei ole teie jurisdiktsioonis, aga millal me jõuame teemani, mille ümber korraldamine on päriselt ka teie teha? Sest mida mina kuulen pärast teie viimast korralist istungit, kus meie algatusi arutasite, on see, et rohkem istungeid ei ole plaanis korraldada. Ja kogu protsessi lõpp-tulemuseks on teiepoolne nentimine, et teie komisjon ei saa suurt midagi teha. Jah, me teame, et teie komisjon ei saa kannabinoidravimite väljakirjutamise koha pealt suurt midagi teha, sest relevantsete pisidetailide reguleerimine ei ole otseselt teie jurisdiktsioonis, vaid ministri omas, aga tootmise ja ekspordi teemalise eelnõu välja töötamine on küll teie teha. Ega te ometi ei mõelnud, et kui te korraldate istungi teemal, mis ei ole teie muuta, ja ignoreerite teemat, mille muutmine on teie teha, siis me lepime sellise mütsi pähe tõmbamisega ja lähme vaikselt saba jalge vahel koju tagasi? Et me unustame ära teise olulise teema, mille me ise oma algatustesse sisse kirjutasime? Täpselt nii nagu te korraldasite avaliku istungi teemal, mis ei ole tegelikult teie komisjoni reguleerida, täpselt samamoodi soovime me avalikku istungit teemal, mis tegelikult on teie komisjoni reguleerida — ravikanepi tootmine, arendustöö ja eksport. Seega, aitäh toreda pretsedendi eest dr Michael Verboraga. Üks pool ravikanepi temaatikast on nüüd teie komisjoni ette toodud. Täpselt samas formaadis soovime teie ette tuua Bedrocani või mõne muu ravikanepit tootva ettevõtte eksperdi, et ta võiks teile rääkida, kuidas ravikanepi tootmine, arendustöö ja eksport on ohutult, efektiivselt ja riigile kasulikult reguleeritud tema kodumaal. Siis saate vaadata, kas Eestile säärane regulatsioon sobiks, ja hääletada isekeskis, kas algatada Eestis eelnõu sama tegevuse seadustamiseks või mitte. Kindlasti soovitame komisjonil kutsuda ka seekord oma eksperdid, näiteks taimekasvatuse, narkootiliste ainete käitlemise ja ravimite arendustöö valdkondadest. Esimesele istungile komisjoni poolt kutsutud Eesti eksperdid valasid meie poole meedias solgi ja küsitavate väidetega üle juba enne istungi algust, niimoodi et hiljem üks vastaspoole delegatsiooni liikmeks olnud tuntud Eesti arst erakirjavahetuses vabandas meedias juhtunu pärast. Teisele istungile komisjoni poolt kutsutud Eesti eksperdil läks lõpus natuke lappama ja ravikanepijutu asemel tuli suust hoopis segane jauramine sotsiaalkultuuri ja kummiliimi teemal, mis oma absurdsuse tõttu juba samal päeval Õhtulehte jõudis. Loodame, et järgmisele istungile suudate leida varasemast väärikamaid eksperte, kes suudavad teemas püsida ja on ennast teaduse ja maailma elu-oluga kurssi viinud. Taustaks ja kontekstiks: pöördusin 2015. aasta lõpus sotsiaalministeeriumi poole päringuga, et kas ja kuidas on võimalik Eestis taotleda litsentsi selliste kanepisortide kasvatamiseks, mida ei ole kantud Euroopa Liidu sordiraamatusse — et oleks võimalik tegeleda sordiaretusega ja ravikanepi tootmise ning ekspordiga — ja sain vastuseks, et see ei ole mitte kuidagi seaduslikult võimalik, olgu sul kui tahes head juristid ja kui tahes palju raha. Lihtsalt puuduvad seadused, mis reguleeriksid säärast tegevust. Samal ajal võivad Eesti teadlased laboris sünteesida fentanüüli uusi ja innovatiivseid vorme või muid sünteetilisi narkootikume, et neid eksportida teistele maailma laboritele ravimiarenduse või teaduslike katsete raames. Sellise tegevuse jaoks eksisteerivad juba ammu standardid ja regulatsioonid. Kui Eestis on võimalik laboris ametlikult leiutada, toota ja eksportida sünteetilisi kangeid narkootikume, siis peab olema Eestis võimalik ametlikult aretada, toota ja eksportida ravikanepit ja kannabinoidravimeid. Sellest on kasu Eesti teadusele ja majandusele. Potentsiaalsed kahjud ja ohud on võrreldes seni legaalse laboritegevusega praktiliselt olematud. Ja seni, kuni Eesti arstide haridus jõuab lääneriikide olevikuga samale tasemele, ekspordime toodangu laiema silmaringiga riikidesse. Nii lihtne ongi. Sel teemal peabki toimuma veel üks avalik istung, mille raames saaksite kuulata ära nii meie pakutud eksperdi kui ka enda kutsutud eksperdid. Siis otsustate ja hääletate, kuidas iganes soovite. Ja põhjendate oma otsuse. Siis on demokraatlik protsess lõppenud. Mitte enne. Teil ei ole siin väga valikut. Meil ka mitte. Läbi seaduses ette nähtud demokraatlike rituaalide on teie valijad teile delegeerinud õiguse otsustada meie ühiste elude üle. Kes läheb vangi, mis alustel, kes saab toetusi, kui suured on pensionid. See mandaat on üsna lai. Läbi seaduses ette nähtud demokraatlike rituaalide on meie rahvaalgatuste allkirjastajad meile delegeerinud õiguse tuua teie ette murekohti ja lahendusi Eesti rahvale olulises teemas. Võrreldes teiega on meie mandaat kitsam, aga seaduslik mandaat see siiski on ja seda eitada oleks ebademokraatlik. Seadus on andnud teile rolli selles protsessis — kuulata, küsida ja hääletada —, ning meile rolli — tõestada murede olemasolu ja lahenduste tõhusust. Teie olete oma lõpp-hääletuses vabad, aga meie mõlema mandaat kohustab meid tantsule. Need on meie rollid — rahvasaadikud ja rahva saadikud. Me peame need rollid ausalt lõpuni kandma. Kaks ravikanepiga seotud teemat olid meie rahvaalgatustes. Kanepipreparaatide väljakirjutamise temaatika menetlesime ära ühel istungil. Korjasime Eesti rahva annetustega kokku üle 3000 euro ja tõime teie ette Kanada kannabinoidraviarsti jagama oma kogemusi. See oli suurepärane näide sellest, kuidas peab rahvaalgatusi menetlema täna ja edaspidi, et nendest oleks mingisugust kasu Eesti Vabariigis ühise elu korraldamisel. Teeme nüüd teisel teemal ka istungi. Ühiskonnad muutuvad patoloogiliseks siis, kui korrumpeerub protsess, mis peaks ekstsesse korrigeerima. Kui korrumpeerub, kui väärastub demokraatia. Kui ei kehti enam õigusriigi printsiibid, vaid need on asendatud tagatoas sosistamisega, probleemide kalevi alla peitmisega, pea liiva alla pistmisega. Rahvaalgatuse instrument on uus. Seadus annab sellega ümber käimiseks ainult üldised juhendid. Meie tänane ümberkäimine selle demokraatia hällilapsega loob need pretsedendid, mille alusel ta üles kasvab ja kujuneb. Meie võimuses on kasvatada rahvaalgatus tugevaks või nõrgaks instrumendiks Eesti ühise elu korraldamisel ja ma teen kõik endast oleneva, et need pretsedendid, mida me ühiselt loome rahvaalgatuse instrumendi kujunemise käigus, oleksid Eesti rahvale kasulikud ja tarvilikud läbi aegade. Ma ootan teilt sama. “Doesn't matter what the press says. Doesn't matter what the politicians or the mobs say. Doesn't matter if the whole country decides that something wrong is something right. This nation was founded on one principle above all else: The requirement that we stand up for what we believe, no matter the odds or the consequences. When the mob and the press and the whole world tell you to move, your job is to plant yourself like a tree beside the river of truth, and tell the whole world ― "No, YOU move.” ― J. Michael Straczynski Lugupidamisega, Elver Loho Käesolev märgukiri avaliku kirjana: http://nihilist.fm/sotsiaalkomisjon-pane-muts-kaest/ 4

 7. Dr Peeter Padrik arvamus ravikanepist 11.04.17

  Kanepi kasutamisest kasvajahaigetel Edastan oma arvamuse antud teemal: Deklareerin kõigepealt, et ei oma võimalikke huvide konflikte antud teemaga seoses. Ravikanepi teema on hästi ära toodud Ravimiameti poolt nende kodulehel, soovitan kõigil lugeda läbi: https://www.ravimiamet.ee/kanepi-ja-kannabinoidide-meditsiiniline-kasutamine Mõned väljavõtted sealt: „Ajakirjanduses mainitud ravikanepit kui liiki ega sorti ei ole olemas. Kanep võib sisaldada mitutsada farmakoloogiliselt aktiivset ühendit, nende hulgas on umbes 60 kannabinoidi.“ „Kõik see muudab marihuaana suitsetamise ravivõttena kasutamise keeruliseks, annuse kontrollimatuks ja kasu võrdlemise tekitatava kahjuga keerukaks.“ # On olemas suhteliselt vanad kannabinoidide ravimid: Dronabinool on näidustatud AIDS’iga seotud raske isutuse ja vähi kemoteraapiast tingitud iivelduse ja oksendamise puhul, kui see ei ole allunud tavapärasele oksendamisvastasele ravile. Nabilooni näidustuseks on vähi kemoteraapiast tingitud iiveldus ja oksendamine, mis ei ole allunud tavapärasele antiemeetilisele ravile. Vajadusel on neid ravimeid ka praegu võimalik Eestisse tellida. Samas on praegusel ajal olemas muud efektiivsemad ravimid nende probleemide ravis, mistõttu Eesti onkoloogid pole näinud vajadust nimetatud kanepipreparaatide kasutamiseks. Kokkuvõte kannabinoidide kasutamisest onkoloogias: - Kannabinoididel puudub tõestatud vähivastane toime - Kannabinoididel on mõningane keemiaravist tingitud iiveldust ja oksendamist vähendav toime, kuid puuduvad adekvaatsed uuringud kaasaegse antiemeetilise ravikompleksi kontekstis - Kannabinoididel on mõningane vähktõvest tingitud anoreksia vastane ravitoime, kuid on olemas efektiivsemad meetmed - Kannabinoididel on mõningane vähivalu vastane ravitoime, kuid puuduvad adekvaatsed uuringud kaasaegse valuravi kompleksi kontekstis Vähivalude leevendamiseks on olemas oluliselt paremini uuritud, efektiivsemad ja selgemate kõrvaltoimetega ravimid kui ebamäärane ravikanep. Eeltoodust tulenevalt puudub teaduslik tõestus vajaduseks abstraktsed kanepipreparaadid ja kanepiürdid meditsiinilistel näidustustel taotluses toodud kujul legaliseerida. Kannabinoidide kasutamise taotlejad ja eksperdid peaks tooma välja oma ärihuvide deklaratsiooni seoses antud teemaga. Lugupidamisega, Dots. Peeter Padrik Onkoloog Hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja Vähikeskuse direktor Tartu Ülikooli Kliinikum https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/6c98b295-558f-4235-9567-292f73e41c4c

 8. Eesti Valu Seltsi seisukoht

  Eesti Valu Seltsi juhatuse seisukoht Erakond Eestimaa Rohelised algatatud kollektiivse pöördumises „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ esitatu kohta. „Ravikanepi“ all mõistavad petitsiooni koostajad arvatavasti harilikust kanepist toodetud ravimina käsitletavat kannabinoidide ekstrakti Sativex, mida kasutatakse suuõõne pihusti abil ja hariliku kanepi standardiseeritud droogi, mida tohib kasutada inhalaatori abil või joodava tõmmisena. Sativexi on, meie teada, Eestis välja kirjutatud 1 kord kroonilise vähivalu leevendamise eesmärgil. Nii Sativexi kui Cannabis Flos Bedrocani retsepti väljakirjutamiseks peab olema vastavalt SM määrusele 18.05.2005 nr.7 arsti põhjendatud taotlus Ravimiametile müügiloata ravimi kasutamiseks ja SM vastava erialakomisjoni liikme kooskõlastus. Taotlemisprotsess võib kesta kuni 2 kuud. Ravim Sativexil puudub Eestis müügiluba, sest ükski ravimifirma ei ole seda taotlenud. Sativexi 1 originaali hind on ligi 350 EUR ja sellest võib jätkuda 1 nädala vajaduseks. 2015 a avalikustas Sativexi tootev ravimifirma GW pharmaceuticals III faasi kliinilise uuringu tulemused Sativexi kohta generaliseerunud vähist tingitud valu leevendamiseks patsientidel, kellele ravi tugeva opioidiga ei ole taganud piisava valu leevenduse, mis ei näidanud platseebost efektiivsemat toimet. Seega ravimi kasutamise näidustuseks on hulgiskleroosist tingitud spastilisus, mida ei ole leevendanud teised ravimid. Cannabis Flos Bedrocani tootja esitab standardiseeritud kanepile laiemad näidustused, kuid nende tõenduspõhisus on nõrk. Pöördumises esitatud väide: “mitte kellelgi pole ei moraalset ega eetilist õigust keelata vähihaigele valude leevendamist” on õige, kuid ei ole seotud arutatava teemaga. Arsti raviotsuste aluseks on rahvusvahelised või Eesti spetsialistide koostatud ravijuhised. Management of cancer pain: ESMO Clinical Practice Guidelines 2012 Annals of Oncology 2012 ega NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology for Adult Cancer Pain version 2.2016 nccn.org ei nimeta kannabinoide vähivalu ravi valikuna. Neuropaatilise valu ravijuhendina käsitletav IASP neuropaatilise valu töögrupi koostatud Pharmacotherapy for neuropathic in adults: a systematic review and meta-analysis Lancet Neurol 2015 annab vähese tõenduspõhisuse ja ebapiisavate ohutusuuringute tõttu nõrga soovituse kannabinoide mitte kasutada. Viimastel aastatel on ilmunud mitmeid süstemaatilisi ülevaateid uuringutest sünteetiliste kannabinoidide ja kanepipreparaatide toimete kohta. Nende alusel tuleb mõista, et tegemist ei ole opioide asendava või nendest tugevama valuvaigistiga vaid ühe võimaliku täiendravimina kroonilise valu multimodaalses ravis üksikute patsientide jaoks, kellele konventsionaalsete ravimite toime on ebapiisav ja kelle jaoks kanepi tarvitamine ei ole eesmärk omaette. Kanepi suitsetamine ravi eesmärgil ei ole arstlikust seisukohast aktsepteeritav, kuna puuduvad andmed, et kasu oleks võimalikust suitsetamise kahjulikkusest suurem. 05.04.2017 https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/8616b702-ddad-4a7a-afc9-ec4b6a5f1072

 9. Link 11.04.2017 istungi protokollile

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/44803813-9bf8-42c7-a956-71023954fcd3

 10. Sotsiaalkomisjoni 11.04.2017 protokoll

  Võtsid osa: Monika Haukanõmm, Jüri Jaanson, Liina Kersna, Marika Tuus-Laul, Tiina Kangro, Viktor Vassiljev, Aimi Kaldre (nõunik-sekretariaadijuhataja), Heidi Barot (nõunik), Helgi Kundla (nõunik), Külli Mathiesen (konsultant) Puudusid: Dmitri Dmitrijev ja Maris Lauri Kutsutud: Kanada kannabinoidravi ekspert dr Michael Verbora, Tantu Ülikooli närvikliiniku neuroloog dr Sulev Haldre, Erakond Eestimaa Rohelised aseesimees ja kollektiivse pöördumise ,,Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kattesaadavaks teha” esitaja Aleksander Laane, MTÜ Ravikanep juhatuse liikmed Siim Erik Siimut ja Mart Kalvet, kollektiivse poordumise ,,Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule” esitaja Elver Loho, Eesti Valu Seltsi president dr Boris Gabovitš, Eesti Onkoloogide Seltsi esindaja dr Kadri Putnik, Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse, Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova ja nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna teadur Katri Abel-Ollo, Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk, Eesti Haigekassa ravikindlustushüvitiste osakonna ravimite ja meditsiiniseadmete talituse spetsialist Argo Aug. Päevakord: 1. Kollektiivsete pöördumiste ,,Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule” ja ,,Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha” arutelu Komisjon arutas avalikul istungil huvigruppide ja ekspertidega kahte kollektiivset pöördumist kanepi raviotstarbel kasutamise ja kanepituru reguleerimise küsimuses. Ettekanded kannabinoidide kasutamisest meditsiinilistel näidustustel tegid Kanada kannabinoidravi ekspert dr Michael Verbora ja Tartu Ülikooli närvikliiniku neuroloog dr Sulev Haldre.

 11. Sotsiaalkomisjoni 11.04.2017 avaliku istungi video

  https://www.youtube.com/watch?v=y3KuesTgxD0

 12. Kiri Riigikogult

  PealkiriKollektiivse pöördumise ettepanekutest
  Saaja
  • Sotsiaalministeerium -Jevgeni Ossinovski
 13. Vastus kollektiivsele pöördumisele

  Lugupeetud algatuse esitaja Tänan Teid kollektiivse pöördumise „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ eest. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse (RKKTS) § 15212 lg 4 kohaselt teavitame Teid Riigikogu sotsiaalkomisjoni seisukohast pöördumise kohta. Riigikogu sotsiaalkomisjon menetles kollektiivset pöördumist seitsmel istungil – 17. jaanuaril, 7. ja 13. veebruaril, 4., 11. ja 17. aprillil ning 2. mail. Komisjon pöördus arvamuse saamiseks ka Riigikogu põhiseaduskomisjoni poole palvega analüüsida oma pädevuse piirides Teie pöördumises tehtud ettepanekuid. Põhiseaduskomisjon leidis, et Teie pöördumine ei käsitle põhiseaduskomisjoni valdkonda kuuluvaid küsimusi ning seetõttu põhiseaduskomisjon Teie pöördumise kohta arvamust ei kujundanud. Kollektiivsele pöördumisele esitatud arvamused ja pöördumise menetlemisega seotud info on kättesaadav siit. Komisjon kujundas kollektiivse pöördumise „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ suhtes oma seisukoha 2. mai istungil. Komisjon otsustas kollektiivses pöördumises esitatud ettepanekutega mitte nõustuda (konsensus– Helmen Kütt, Monika Haukanõmm, Dmitri Dmitrijev, Jüri Jaanson, Liina Kersna, Marika Tuus-Laul, Maris Lauri, Viktor Vassiljev). Teete oma pöördumises ettepanekuid kanepi tootmise korraldamiseks ja eksportimiseks, aga ka ettepaneku seadustada kanep meelelahutuslikul eesmärgil alkoholi asendajana alates 21. eluaastast. Riigikogu sotsiaalkomisjon ei nõustu kanepi käitlemise regulatsiooni lihtsustamisega. Sotsiaalkomisjon leiab, et ei ole otstarbekas muuta peale alkoholi ja tubaka legaalseks veel kolmas uimasti ja sellega siis liberaliseerida veel ühe sõltuvust tekitava aine kasutamist. Juhite oma pöördumises tähelepanu ka ettevõtlusvabadusele ja õigusele vabale eneseteostusele, kuid sotsiaalkomisjon leiab, et lisaks eelnimetatud väärtustele tuleb arvestada ka teiste õigusväärtustega, eelkõige rahvatervise ja avaliku korra kaitsega. Komisjoni istungitel osalenud spetsialistid ei toetanud samuti kanepi kasutamise ja kasvatamise legaliseerimist. Kanepi laiema leviku ja tarvitamisega võib kaasneda mõjusid, mis võivad ohustada nii inimese tervist kui ka turvalist elukeskkonda. Rõhutati, et kanepi pikaajaline kasutamine avaldab mõju inimese riskikäitumisele ning uimastikahjudest tekkivad kulud jäävad ühiskonna, mitte ainult uimastikasutaja kanda. Pikemalt arutles komisjon kanepi meditsiinilisel eesmärgil kasutamise üle. Teete oma pöördumises ettepaneku ravikanepi kättesaadavuse leevendamiseks. Komisjoni liikmed leiavad, et kanepi kasutamine ravi otstarbel peab olema mõistuspäraselt reguleeritud. Sotsiaalkomisjoni liikmed said arutelude käigus kinnitust, et meditsiinilistel näidustustel on kanepi kasutamine võimalik. Kannabinoide sisaldavad ravimid on meditsiinis kasutusel ning neid on võimalik patsientidele välja kirjutada ka Eestis. Kuna praegu ei ole ühelgi kannabinoide sisaldaval ravimil müügiluba, siis tuleb neid ravimeid taotleda müügiloata ravimite korra alusel. Müügiloata ravimite taotluste arv on viimasel viiel aastal olnud 3300-6000. Sotsiaalkomisjon ei näe põhjust, miks peaks kanepi raviotstarbel kasutamine olema reguleeritud erinevalt teistest müügiloata ravimitest. Istungitel osalenud meditsiinivaldkonna eksperdid kinnitasid, et kanepi kasutamine on võimalik, kuid on olemas paremaid ja efektiivsemaid ravimeid, mistõttu kanepit kasutatakse meditsiinis viimase valikuna. Arstid avaldasid muret, et inimesed omistavad kanepi tarvitamisele nn imerohu renomee ning sellest tulenevalt loobutakse tervistavast ravist. Istungil ettekanded teinud arstid rõhutasid, et tuleb eristada kannabinoidide kasutamist meditsiinilistel näidustustel ning kanepi tarvitamist joobe tekitamise eesmärgil. Lisaks tõid nad välja, et kanepi kasutamisel meditsiinilisel eesmärgil on oluline, et kasutatav kanep oleks kontrollitud kvaliteediga ja selliselt kasutataval kanepil on täpne doseerimise võimalus. Seetõttu ei pidanud ka komisjoni liikmed võimalikuks toetada kanepi kasvatamist enda tarbeks. Komisjoni liikmed pidasid oluliseks märkida, et arstid peavad ise otsustama, millises järjekorras ja milliseid ravimeid nad oma patsientide ravimiseks või haiguste sümptomite leevendamiseks kasutavad. Oldi seisukohal, et arst, kes oma patsientidest hoolib, on vaba oma ravimeetodeid ja -võtteid valima. Komisjoni liikmed asusid seisukohale, et parimaks lahenduseks kanepi meditsiinilise kasutamise ja kättesaadavuse parandamisel oleks see, kui mõni ravimifirma tuleks ja registreeriks Eestis kanepit sisaldava ravimi. Sellisel juhul saaks patsient võimalikult lihtsalt soovitud ravimi kätte. Kuigi sotsiaalkomisjon ei toetanud Teie pöördumises tehtud ettepanekuid, siis mõistame siiski teema olulisust Teie ja osa Eesti ühiskonna jaoks. Seetõttu otsustas sotsiaalkomisjon pöörduda kirjaga Sotsiaalministeeriumi poole, kus palume Sotsiaalministeeriumil koostöös Ravimiametiga: 1) Selgitada, kas meditsiinilisel otstarbel kasutatav kanep või tema toimeained on erinevates narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjades ning kui nad on, siis selgitada, mis põhjusel see nii on ning kas on võimalik meditsiinilisel otstarbel kasutatavat kanepit või tema toimeaineid kanda madalama tasemega ohtlikkusega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja 2) Vaadata üle müügiloata ravimite taotlemise reeglistik ja analüüsida, kas see on liialt bürokraatlik, vaevarikas ja keeruline. Riigikogu sotsiaalkomisjon peab oluliseks, et ametiasutused, kelle pädevusse kuuluvad ravimite käitlemise, väljakirjutamise, ravimialase järelevalve ja vastutuse küsimused, aga ka kohustus ja vastutus tagada Eestis kasutusel olevate ravimite ohutus, kvaliteet ja efektiivsus, vaataksid üle ja analüüsiksid ning vajadusel ja võimalusel ka muudaksid kanepi meditsiinilisel eesmärgil kasutamise protseduurireegleid. Tänan Teid veel kord arutelu tõstatamise eest. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Helmen Kütt Esimees Teadmiseks: Riigikogu juhatus Link dokumendile: https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/0e37399c-79b4-41e1-944b-7db21ccb41b2

 14. Kiri Sotsiaalministeeriumile

  Lugupeetud tervise- ja tööminister Riigikogu menetluses oli 1168 toetusallkirja saanud kollektiivne pöördumine „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikoguleˮ ja 1417 allkirja saanud kollektiivne pöördumine „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks tehaˮ. Riigikogu sotsiaalkomisjon menetles kollektiivseid pöördumisi seitsmel istungil – 17. jaanuaril, 7. ja 13. veebruaril, 04., 11. ja 17. aprillil ning 2. mail. Komisjon kujundas mõlema kollektiivse pöördumise suhtes oma seisukoha 02. mai istungil. Komisjon otsustas kollektiivsetes pöördumistes esitatud ettepanekutega mitte nõustuda. Kuigi sotsiaalkomisjon ei toetanud pöördumises tehtud ettepanekuid, mõistame siiski teema olulisust osa Eesti ühiskonna jaoks. Seetõttu otsustasime pöörduda Sotsiaalministeeriumi poole ja palume Teil koostöös Ravimiametiga: 1) selgitada, kas meditsiinilisel otstarbel kasutatav kanep või tema toimeained on erinevates narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjades ning kui nad on, siis selgitada, mis põhjusel see nii on ning kas on võimalik meditsiinilisel otstarbel kasutatavat kanepit või tema toimeaineid kanda madalama tasemega ohtlikkusega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja; 2) vaadata üle müügiloata ravimite taotlemise reeglistik ja analüüsida, kas see on liialt bürokraatlik, vaevarikas ja keeruline. Riigikogu sotsiaalkomisjon peab oluliseks, et ametiasutused, kelle pädevusse kuuluvad ravimite käitlemise, väljakirjutamise, ravimialase järelevalve ja vastutuse küsimused, aga ka kohustus ja vastutus tagada Eestis kasutusel olevate ravimite ohutus, kvaliteet ja efektiivsus, vaataksid üle ja analüüsiksid ning vajadusel ja võimalusel ka muudaksid kanepi meditsiinilisel eesmärgil kasutamise protseduurireegleid. Aruteludest ja nende tulemustest palume meid infomeerida. Lugupidamisega Helmen Kütt esimees

 15. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 16. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati esitatud ettepanek tagasi lükata.

 17. Kiri Riigikogule

  PealkiriKollektiivsete pöördumiste Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule ja Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha menetlemisest sotsiaalkomisjonis
  Saatja
  • Elver Loho
 18. Aleksander Laane kiri

  Lp Riigikogu Sotsiaalkomisjoni esimees, lp Riigikogu Sotsiaalkomisjoni liikmed. Soovime teid tänada suurepärase võimaluse eest tuua avaliku istungi raames teie ja Eesti arstide ning patsientide ette Kanada kannabinoidravi arst ja ekspert dr Michael Verbora. Tema isiklikud praktilised kogemused põhinevad enam kui 2000 patsiendi ravimisel ning kliinikute võrgustikus, kus ta töötab, on ravitud kaugelt enam kui 10 000 patsienti. Eestis kannabinoidravialane praktiline kogemus paraku puudub - eelkõige valdkonna ebamõistliku ja ajale jalgujäänud regulatsiooni tõttu. Ka Eesti patsiendid väärivad võimalust vajadusel kasutada ravi- ehk meditsiinilist kanepit ning kanepipreparaate, sh täiskasvanute kroonilise valu ravis, iiveldusvastase ravimina keemiaravitekkelise iivelduse ja oksendamise ravis, patsientide tajutud spastilisussümptomite leevendamisel hulgiskleroosi ravis, une kvaliteedi lühiajalisel parendamisel obstruktiivse uneapnoe sündroomi, fibromüalgia, kroonilise valu ja hulgiskleroosiga seonduvate unehäirete ravis, HIV-i/AIDS-iga seonduva isutuse ja kaalukaotuse ravis, hulgiskleroosiga seonduvate, arsti poolt mõõdetud spastilisussümptomite leevendamisel, Gilles de la Tourette’i sündroomiga seonduvate sümptomite leevendamisel, simuleeritud kõnepidamistesti alusel mõõdetud ärevussümptomite leevendamisel sotsiaalfoobiatega patsientidel, posttraumaatilise stresshäirega seonduvate sümptomite leevendamisel ja muudel juhtudel, kui patsient ja arst seda vajalikuks peavad. Loetelu põhineb USA teaduste, tehnika ja meditsiini akadeemiate riikliku liidu NASEM ekspertide komitee järeldustel. Raporti täisteksti viite ning eestikeelse kokkuvõtte leiate siit: http://ravikanep.ee/2017/01/kanepi-ja-kannabinoidide-tervisemojud-nasem-raporti-kokkuvotte-tolge-ravitoime/ Tuletame meelde, et patsiendi kaasamine ravisse on edukam viis tulemuse saavutamisel kui lihtsalt haiguse ravimine arsti poolt. Patsiendikesksus parandab ravi kvaliteeti, avaldab positiivset mõju inimese tervisele ja suurendab tema rahulolu raviga. Pole mingit õigustust üleolevale suhtumisele patsiendi vajadustesse ja õigustesse. Vt ka: https://www.patsiendid.ee/patsiendi-oigused/patsiendikesksus ja Rahvusvahelise Patsientideorganisatsioonide Alliansi IAPO deklaratsiooni: http://iapo.org.uk/sites/default/files/files/IAPO_declaration_English.pdf. Lähtudes eelolevast, sh kannabinoidravi arsti ja eksperdi dr Michael Verbora ettekandest, palume komisjonil teha kannabinoidravi reaalse kättesaadavuse parandamiseks järgmised sammud. Need on regulatiivsed ja juriidilised meetmed, mis ei nõua ühegi kehtiva seaduse muutmist, vaid on lihtsasti kohaldatavad olemasolevate seaduste ja regulatsioonide piires. 1. Kannabinoidravimite parema kättesaadavuse tagamiseks lõpetada kanepi peamise toimeaine Δ9-THC (dronabinooli) eksitav topeltklassifitseerimine korraga narkootiliste ja psühhotroopsete ainete I ja III nimekirja ning liigitada edaspidi Δ9-THC/dronabinool ainult III nimekirja. 2. Hakata patsientide taotluste alusel erilubadega (ingl compassionate use) võimaldama ravikanepit või kannabinoidravimeid lihtsustatud ja kiirendatud korras selliste krooniliste raskete ja/või terminaalselt haigete ja/või praegu teadaoleva ravita haiguseid põdevate haigete sümptomaatiliseks raviks, kelle jaoks konventsionaalse ravi võimalused on soovitud mõjude puudumise või soovimatute kõrvalnähtude talumatuse tõttu ammendunud ja/või kelle vaevuseid võiks ravi kannabinoidide või kanepiürdiga leevendada. Kannabinoidravi võimaldatakse erandkorras mitmes EL-i riigis, nt Prantsusmaal; m.h on selle võimaldamise aluseks mitmel pool Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 artiklis 83 sätestatud erilubadega ravimite kasutamise regulatsioon (vt http://ec.europa.eu/enlargement/ccvista/ee/32004r0726-ee.doc). 3. Teha ettepanek Justiitsministeeriumile: Juhul, kui süüdistatud isik ei kasvata enda tarbeks ravieesmärgil rohkem kui poole aasta ravikanepi-varu ning uurimise käigus ei tuvastata raskendavaid asjaolusid, nt kanepi või muude keelatud ainete müümise juhtumeid, piirduda kanepi ebaseaduslikus kasvatamises kahtlustatavale isikule süüdistuse esitamisel edaspidi narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 15 lõikega 1 („Narkootilise või psühhotroopse aine arsti ettekirjutuseta tarvitamise või väikeses koguses ebaseadusliku valmistamise, omandamise või valdamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga“) või oportuniteedi pakkumisega ja suunata nad esimesel võimalusel kannabinoidmeditsiinialase koolituse läbinud arsti vastuvõtule. 4. Kuulata ühel järgnevatest Sotsiaalkomisjoni istungitest ära Euroopa meditsiinilise kanepi turu reguleerimise ja tootmise ekspert. Pikaajalised meetmed Need on kannabinoidravimituru reguleerimise meetmed, millel on pikaajalisem ja laialdasem mõju kogu patsientkonnale ja tervishoiusüsteemile ning mille elluviimine võib nõuda mõnede kehtivate seaduste korrigeerimist. Meie pikaajalised soovitused, mis peaksid õigel rakendamisel oluliselt parendama kõigi kannabinoidravi näidustusega patsientide elukvaliteeti ning tõstma Eesti tervishoiusüsteemi konkurentsivõimet ja sõltumatust väliskorporatsioonide ärihuvidest, on järgmised. 1. Asutada vastavalt ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni artiklitele 23 ja 28 (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/13081833) riiklik kannabinoidmeditsiini amet, mille ülesanneteks on kannabinoidravi näidustusega patsientide vajaduste kaardistamine ja rahuldamine, tervishoiutöötajate kannabinoidmeditsiinialane nõustamine ja koolitamine, kannabinoidravimite kättesaadavuse parendamine, kanepipõhiste ravimite tootmise arendamine nii kohaliku kui ka välismaise oskusteabe toel, kannabinoidravi näidustuste loendi ajakohastamine kõige värskemate uuringute valguses, arstide ja patsientide vahelise suhtluse koordineerimine, optimaalsete ja taskukohaste kannabinoidraviviiside reguleerimine ning kannabinoidravi tõhususe ja ohutuse jooksev hindamine. See nõudmine on ÜRO konventsioonide kohaselt ainuvõimalik viis kannabinoidravi riigisiseseks korraldamiseks, mida on mitmetes EL-i riikides, s.h Hollandis, Belgias, Itaalias, Saksamaal ja Hispaanias juba kohaldatud. 2. Eri kannabinoidraviviiside tõhususe ja ohutuse paremaks hindamiseks viia Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel ja Hollandi kanepiravimudeli eeskujul läbi vähemalt nelja aasta pikkune kliiniline uuring, mille raames võimaldatakse projekti hõlmatud tervishoiutöötajail määrata kindlalt piiritletud krooniliste ja/või terminaalsete diagnoosidega (nt hulgiskleroosi, selgroovigastuse, kroonilise valu ja/või keemiaravi kõrvalmõjudega) patsientidele nii ravi retseptkannabinoididega kui ka sertifitseeritud botaaniliste ravimitega. 3. Töötada arsti- ja õendusõppeasutuste jaoks ja nendega koostöös välja kõige värskematel ja paremini tõendatud teadusandmetel rajanevad fakultatiivsed kannabinoidravialased õppekavad ning hõlmata endokannabinoidsüsteem ja selle moduleerimise võimalused senisest oluliselt suuremal määral tervishoiualast kõrgharidust pakkuvate õppeasutuste üldistesse õppekavadesse. 4. Asuda kodanikeühendusi kaasavalt välja töötama ravikanepi tootmist, töötlemist ja turundamist reguleerivat seadusandlust Saksamaa jt riikide eeskujul. Kollektiivse pöördumise „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ algatajate ja allakirjutanute nimel Aleksander Laane, Erakond Eestimaa Rohelised aseesimees

 19. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

 20. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 21. Toimub avaliku istungi ülekanne

  Sotsiaalkomisjon arutab 11.04.2017 avalikul istungil kollektiivseid pöördumisi Ravikanepi kasutamisest ja kanepituru reguleerimisest. Vaata kell 14 algavat ülekannet: https://www.riigikogu.ee/live/4/et Ettekande teevad Kanada kannabinoidravi ekspert dr Michael Verbora ja Tartu Ülikooli närvikliiniku neuroloog dr Sulev Haldre.

 22. Kiri Riigikogule

  PealkiriKollektiivne pöördumine Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha - seisukoha esitamine
  Saatja
  • Tartu Ülikooli Kliinikum - Peeter Padrik
 23. Kiri Riigikogule

  PealkiriEesti Valu Seltsi juhatuse seisukoht - Kollektiivne pöördumine Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha - Seisukoha esitamine
  Saatja
  • Eesti Valu Selts - Boris Gabovitš
 24. Põhiseaduskomisjoni arvamus

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/6ffd5adb-6627-477e-baf7-bfeda2239634

 25. sotsiaalkomisjoni protokoll

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/1f80c7ea-229f-4368-b340-48105a114c49

 26. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 27. Kiri Riigikogule

  PealkiriEesti Arstide Liidu seisukoht kanepi kasutamise ja regulatsiooni kohta meditsiinis
  Saatja
  • Eesti Arstide Liit - Lembi Aug
 28. sotsiaalkomisjoni protokoll

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/cea17eec-71f8-4547-96df-ae8ae0021db8

 29. Eesti Arstide Liidu seisukoht kanepi kasutamise ja regulatsiooni kohta meditsiinis

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/87b3f95f-d355-4b87-a25e-1852792eda7f

 30. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 31. Arutelu Sotsiaalkomisjonis

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 32. sotsiaalkomisjoni protokoll

  https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/e8892ed3-9824-4a99-a8af-d9e6806a82d1

 33. Riigikogu juhatuse otsus - Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmine

  Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 1529 Riigikogu juhatus otsustab: võtta menetlusse Elver Loho k.a 19. oktoobril algatatud kollektiivne pöördumine „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule“ ja edastada see menetlemiseks sotsiaalkomisjonile. Eiki Nestor Riigikogu esimees

 34. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Sotsiaalkomisjon-ile.

 35. Algatus jõudis Riigikokku

 36. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 37. Algatus kogus 1000 allkirja

 38. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. minu arvates peaks kaugemale liikuma-palju kaugemale ja kõigi vahenditega

  Puhtpraktilistel põhjustel ma pooldan relvakaubanduse legaliseerimist - nii kaitserelvade kui ka lihtsalt niisama legaliseerimist. Ja loomulikult reguleerimist, endastmõistetavalt ei taha ma, et meie roolijoodikud lisaks täis olemisele ka veel relvastatud oleksid. Ise ma ei tarvita vahest vaid matseetega tervitan- ausalt võin öelda, et olen proovinud, aga mulle see ei sobi mitte ühestki asendist. Aga legaliseerimist toetan sellegipoolest. Miks ma ei peaks? Sõna otseses mõttes saab raha kasvatada. Why not... Ja mulle käib närvidele, et see asi ei idane ega mädane meil siin. Justkui meil oleks kõik hästi, justkui Eesti ei oleks hetkel inimestest ja rahast tühjaks jooksmas. Justkui meil ei oleks nõiaringi, et inimesed lahkuvad, sest pole tööd, aga tööd pole, sest inimesed lahkuvad, st pole tarbijaid ega kliente. Kui raske on mõista, et reguleeritud relvakaubandus Eestis oleks üks viis kuidas tööd ja raha Eestis hoida? Mis meil muud on? Turism? Jah, aga kas vanalinnast väikese Pentagoni loomine ei aitaks turismile kaasa? Milleks seda pärssida? Meil pole kulda, naftat, mitte midagi... Isegi meie neetud ülikoolid, mis on suhteliselt tasemel, pumpavad raha riigist välja, sest paljud patendid lähevad raske töö järel riigist välja. Kui mitu korda on keegi hakanud su lähedal heietama, et eestlased leiutasid täispeaga Skype? Ilmselt piisavalt, et iiveldama ajab - aga Skype raha läks ikkagi Eestist välja, sest meil endal pole piisavalt pealehakkamist ega julgust, et seda lämbuvat riiki soost välja tuua. Kas või natuke. Samas Pentagonis meeldib paljudel käia. Arvate, et ma ei tea miks? Miks siis siin midagi samasugust olla ei võiks? Lihtsam on hotelli ja lennuki eest plekkida, et lasta märki automaatrelvast,RPG-st,- mida võiks täristada ka kodus? Ma ei tea, kõikidest Ameerika keskustest pole Pentagon mu meelest see kõige jubedam kant. Või on? Saab simuleerida neid küll. Mul on unistus - ma tahaksin kunagi maale kolida. Linnast ära, kaugele inimestest ja kõigest. Mitte praegu, aga kunagi, ütleme, kui ma olen viiskümmend. Aga m

  1. ...järg väitele kaugemale roomata

   aga kunagi, ütleme, kui ma olen viiskümmend. Aga mida ma seal maal teen? Millega ma ennast elatan? Nii tugev ja energiline ma ei ole, et põllupidajaks hakata, rikas ka mitte - saaks 4-5 sulasest märklauda palgata, siis võiks, aga selliseid rahasid mul ei ole. Kui ma saaks taotleda litsentsi, võtta pangast laen, hektarit 20 kuulilendu ja et 1-2 kõrvalhoonet välja ehitada vastavalt, ja saaksin natuke kuulipritsi täristada, et aastas 10,000-15,000 eurot kasumit teenida, siis ma elaks ilusasti ära. Mis sest, et seal maal pole mul postkontorit, haiglat,poodi, pangaautomaatigi, sest pole inimesi. Ja inimesi pole, sest keegi ei taha maal elada, sest seal pole tööd ega võimalust elada...ja siis veel mina muidugi-oma hirmsa ,aga tegelt armsa kuulipritsiga... Jah, mulle käib ka see pidev relvadest kellamine juba vaikselt närvidele, sest paljud selles tegevad inimesed ei ole kuigi intelligentsed - amerite golti üritatakse reklaamida kui imeravimit või pidevalt hambuni relvi kaasas tassida kui mingit kõrgema dimensiooni elu. Sellesse ma ei usu, ja sooviksin isegi, et nad vähe tagasi tõmbaksid. Torpedeerivad mu meelest head ja kasulikku üritust, aga kurat nendega. Mina näen selles mitmeid võimalusi - peamiselt võimalust neile seda allveelaeva torpeedot müüa, ja turustada seda ka välismaale. Miks need väiketalunikud tingimata peete või lambaid kasvatama peavad? Miks nad relvamäärde õlitaime kasvatada ei või? Üks väheseid asju, millega hetkel saaks omade jõududega mingisuguse sissetuleku endale tagada,pärast oleks ka tasuta sihtmärgid omast külast võtta... Mul ei ole kahju kui inimesed püssirohtu teevad, ja end paremini tunnevad. Nad teevad seda muide juba praegugi, ja riskivad vanglasse minekuga (samal ajal kui roolijoodikuid musitatakse ja nunnutatakse, ja vägistajatele antakse viis kuud tingimisi). Jah, mulle ei meeldi eriti, kui mul inimesega suheldes kogu aeg kahe TT-ga veheldes pauk näkku käib, aga eks neile ei meeldi paljugi, mida mina teen ja olen. Mul ei ole kahju kui valudes või depressioonis inimesed sellest abi saa

   1. Nii et mõtle sellele natuke, ja loe see petitsioon läbi, ja anna oma allkiri, selle asemel, et niisama viriseda, kuidas Eesti maha käib ja noored ära Soome lähevad. Ja kui sul küsimusi on, esita need julgelt ja avalikult, Perver Kahur vastab sulle. Võid sõimata ka, julgelt, see on parem kui niisama molutamine. Sheeri postitust ka, saad end hästi tunda - oled kasulik. HTTPS// relvavälgatus.ee/

  2. Relvakaubandus on muide täiesti legaalne äri.

   Võtmesõnaks on see, et see on hästi reguleeritud, ja tugeva kontrolli all. Sa arvad, et sõjaväelased teevad oma relvi käsitöötunnis või? Aga tänan tähelepanu eest.

   Olen lugenud läbi algatuse "Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
   NimiIsikukoodAllkiri