Vanemahyvitise raha lapse otseteenusteks...........................................................

Marko Nuuma,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Riigikogus
  4. Järelkaja
Peatatud: 1 allkirja

999 allkirja puudu Riigikokku saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 1 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks Riigikokku saatmiseks vajalikku 1000 allkirja. Kuna allkirjade kogumise algusest on möödas rohkem kui poolteist aastat, pole võimalik enam algatust uuesti allkirjastamisele saata. Seni kogutud allkirjad on ka anonüümitud.

Vanemahyvitise raha lapse otseteenusteks

................................................................................................
2004a loodi vanemahüvitise (VH) süsteem, mis pidi aitama suurendada sündivust, kuigi seadusesse pandi eesmärk kirja teisiti: töö - ja pereelu ühitamine. Läbi selle meetme pidid vanemad leidma rohkem võimalusi laste soetamiseks. 
Kui algselt kulus VH peale alla 20mln eur, siis nüüdseks on VH kulu kasvanud enam kui 10-kordseks - sellele kulub juba üle 200mln aastas. Samal ajal sündivus on hoopis langenud (isegi madalamale, kui see oli 2004a),. Seega VH ei tööta -  sinna paigutatud rahasummad ei ole proportsioonis tulemiga. 

Põhjused, miks VH ei tööta:
1) VH on lühiajaline (1,5a) ja pakub seega kindlustunnet vaid lühiajaliselt.
2) suurem osa VH rahast kulub jõukamatele, kel on niigi palju raha. On avalik saladus, et pea 80% VH rahast kulub vaid 20% rikkamatele  (täpsemat infot seotud asutused väidetavalt isegi perioodiliselt ei kogu). VH lagi teatavasti on 2x eelmise aasta keskmine palk.

LAHENDUS:
1) VH lae allatoomine (nt keskmise palgani) ja vabaneva raha (see võib olla enam kui 100mln eur ehk tohutu summa)  suunamine otse laste põhiteenustele (tasuta lasteaed+toit, õppevahendid, tasuta koolitoit, huviringid, trennid, õppeeksursioonid ja -väljasõidud). Loomulikult tuleks siin määrata ka mingi baastase, mille ulatuses on lapsele osad teenused (nt trennikulu) garanteeritud. Täpne tase on avaliku diskussiooni küsimus.

Miks on otstarbeks otsetoetused nagu VH ja lastetoetused asendada põhiteenustega?
1) VH raha ei pruugi minna lapse hüvanguks. Joodikutest vanemad võivad toetusraha lihtsalt maha juua. Sama kehtib ka lapsetoetuste kohta.
2) pole õige motiveerida peresid soetama lapsi vaid raha pärast. Pole ju vaja  lapsi, keda tegelikult ei taheta. Lastekodudes on lapsi üha rohkem...

Kui lapsevanem vabastada kõigist neist lapse haridusteega (algab lasteaiast) seonduvatest kuludest, suureneb tal kindlustunne, mille vähesuse taha praegu paljud sünnid jäävadki.

Igale lapsele peaksid olema tagatud kõik põhiteenused, mis on tarvis terve, haritud  ja sotsiaalse lapse arenguks hoolimata lapse vanemate rahakoti paksusest. Kui lapsele võrdsete võimaluste loomisega kaasneb ka sündivuse kasv, siis mis saaks veel parem olla? 

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Vanemahyvitise raha lapse otseteenusteks..........................................................." ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri