Nõuame looduskaitseliste piirangute õiglast hüvitamist

MTÜ Eesti Erametsaliit, Anniki Leppik,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Riigikogus
 4. Järelkaja
1586 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

- Teeme ettepaneku looduskaitseliste hüvitiste määrade tõstmiseks sihtkaitsevööndis minimaalselt 160€/ha ja piiranguvööndis minimaalselt 86,4€/ha-ni.

- Teeme ettepaneku muuta looduskaitseseadust selliselt, et kui riik ei suuda piiranguid õiglaselt ja koheselt hüvitada, oleks eramaadel piirangute rakendamine vabatahtlik.

MTÜ Eesti Erametsaliit on aastate jooksul korduvalt teinud Vabariigi Valitsusele ja metsandusega seotud ministritele ettepaneku tõsta looduskaitseliste piirangute eest erametsaomanikele ette nähtud hüvitised tänapäevasele õiglasele tasemele.

Oleme järjepidevalt meelde tuletanud, et erametsaomanikele jääb väheseks üksnes poliitikute kõlavatest sõnadest, millega tunnustatakse vajadust looduskaitseliste piirangute hüvitisi tõsta. Sõnadele lisaks ootavad omanikud ka tegusid ning hüvitismäärade kaasajastamist.

Looduskaitseliste piirangute kehtestamine lööb kõige valusamalt just maapiirkonnas elavaid erametsaomanikke, kelle perede toimetulek sõltub osaliselt või täielikult metsa majandamisest. Paljud neist on ebaõiglaselt pandud olukorda, kus tänu kehtestatud piirangutele ei saa nad oma kodumetsast talviseid küttepuid varuda, ent kehtiva hüvitisega pole võimalik ühe hektari eest ette nähtud toetuse eest ruumi puid isegi osta.

Looduskaitseliste piirangute hüvitiste määrad arvutati välja 2007. aastal ja on püsinud sellest ajast tänaseni muutumatud.

Rangete piirangutega metsades on hüvitis 110 eurot hektari kohta aastas ja väikesemate kitsendustega metsades kuni 60 eurot hektari kohta aastas. Viimast summat on igal aastal rahapuuduse tõttu kärbitud.

Inflatsioon on alates 2008. aastast kuni käesoleva aasta (2022) alguseni olnud 44 protsenti ja erametsaliit leiab, et ainuüksi inflatsiooniga arvestamise tõttu on vaja tõsta sihtkaitsevööndi hüvitis minimaalselt tasemele 160 eurot hektarist ning piiranguvööndites minimaalselt 86,4 eurot hektarist.

See on vähim, mida riik õigluse jalule seadmiseks teha saab.

MTÜ Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad metsaomanike kohalikud organisatsioonid. Erametsaliit kaitseb oma liikmete huve, et võimaldada tegevusvabadust metsade kestlikul majandamisel.

Menetlusinfo

 1. Kiri Riigikogule

  PealkiriVastus pöördumisele looduskaitseliste kitsenduste hüvitamise kohta
  Saatja
  • Maaeluministeerium - Urmas Kruuse
 2. Kiri Riigikogult

  PealkiriKollektiivse pöördumise edastamine
  Saaja
  • Vabariigi Valitsus
  • Keskkonnaministeerium
  • Maaeluministeerium
 3. Algatuse menetlus Riigikogus on lõppenud

  Otsustati edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks.

 4. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Otsustati edastada ettepanek Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks.

 5. Arutelu Keskkonnakomisjonis

  Kutsutud
  • MTÜ Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa
  • juhatuse liige Ants Erik
  • juhatuse liige Liina Helstein
  • tegevjuht Jaanus Aun ja kommunikatsioonijuht Anniki Lepik
  • Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ning looduskaitse osakonna juhataja Taimo Aasma

  Otsustati jätkata arutelu komisjonis.

 6. Algatus menetlusse võetud

  Algatus on edastatud menetlemiseks Keskkonnakomisjon-ile.

 7. Algatus jõudis Riigikokku

 8. Algatus saadeti riigikokku

  Kollektiivse pöördumise menetlusse võtmise otsustab Riigikogu juhatus 30 kalendripäeva jooksul.

 9. Algatus kogus 1000 allkirja

 10. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Õiglane tasu looduskaitsealuste maade piirangute eest!!

  Aeg maksta õiglast tasu looduskaitsealuste pindade eest!

  Olen lugenud läbi algatuse "Nõuame looduskaitseliste piirangute õiglast hüvitamist" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
  NimiIsikukoodAllkiri