Tallinnale

Petitsioon Tallinna kesklinnas kavandatud hoonete detailplaneeringu vastuvõtmise vastu

Aleksei Lebedev, Artjom Dmitrijev,
  1. Ühisloomes
  2. Allkirjastamisel
  3. Menetluses
  4. Järelkaja
Peatatud: 27 allkirja

4362 allkirja puudu Tallinnale saatmiseks. Allkirjastamise tähtaeg: .

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Peatatud: 27 allkirja

Allkirjade kogumine on lõppenud. Paraku algatus ei kogunud autorite määratud tähtajaks kohalikku omavalitsusse saatmiseks vajalikku 4389 allkirja. Rahvaalgatus.ee säilitab kogutud allkirju maksimaalselt poolteist aastat allkirjastamise algusest, juhuks kui algatus taasavatakse.

Eesti keeles (allkirjastamisel)Vene keeles (tõlge)

Petitsioon Tallinna kesklinnas kavandatud hoonete detailplaneeringu vastuvõtmise vastu.(Detailplaneeringud DP045380 ja DP045430 )

Meie, allakirjutanud Tallinna ja Eesti Vabariigi elanikud, lugupidavalt palume Tallinna linna ametivõimudel mitte vastuvõtta detailplaneeringu DP045380, mis asub aadressil Tartu mnt 29, Tartu mnt 29e, Tartu mnt 31, Tallinn, ja detailplaneeringu DP045430, mis asub aadressil Pronksi 19, Tallinn, järgmistel põhjustel:

1. Kavandatavad hooned on hiiglaslikud ja arhitektuuriliselt ei sobi olemasolevasse linnaruumi.

2. Kavandatavad hooned on loodud juhuslike elementide kogumist ja on vale arhitektuuri näidis. Kasutatav värviskeem ei sobi ümbritsevasse linnaruumi.

3. Selle mahuga hooned suurendavad niigi intensiivset autoliiklust kesklinnas. Selliste hoonete ehitamine kahjustab ebamõistlikult liiklust nii autojuhtidele kui ka jalakäijatele ja ühistranspordi kasutajatele.

4. Külastajate (külaliste ja töötajate) nõudlus parkimise järele halvendab ka parkimise ja liikluse olukorda.

5. Ehitise detailplaneering ei paku jalakäijatele ja jalgratturitele adekvaatset lahendust, hoone välispiiril olevad jalakäijate teed on peidetud hoonete ülerippuva osa alla, neelates nõnda osa tänavast, mis takistab linna tervikliku infrastruktuuri arengut.

6. Kavandatavaid hooneid soovitakse ehitada olemasoleva hoone kohale, mille arhitekt on sama, Vilen Künnapu, kes projekteeris seda hoonet vaid 20 aastat tagasi. Millest võib arvata, et tema hoonete eluiga on lühiajaline ja et kavandatavad hooned ehitatakse ka odavatest materjalidest nagu teised, et saada maksimaalset rahalist kasu, arvestamata linnaelanike ja linnaruumi huve üldiselt.

Igasugune areng peaks parandama elanike elu ja täiendama ümbritsevat linnaruumi. Head arhitektuurilised lahendused peaksid tooma linnale ja selle elanikele kogu elutsükli jooksul rahalist ja hindamatut (esteetilist ja turismialast) kasu ning mitte kohest kasu arendajale.

See peaks suurendama linna prestiiži ja linnas viibimise mugavust ning hoiaks kokku palju ressursse, kuna hooneid ei peaks lähitulevikus lammutama ega rekonstrueerima.

Meie teeme ettepaneku Pronksi Kinnisvara AS и Rime Kinnisvara AS-idele korraldada avatud arhitektuurivõistlus, et valida optimaalseim arenguvõimalus, mis sobiks ja täiendaks linnaruumi, mitte ei rikuks seda. Linn ei ole kohustatud detailplaneeringut aktsepteerima vaid seetõttu, et see vastab tehnilistele nõuetele, kui samal ajal on näha, et selle rakendamine vähendab ebamõistlikult piirkonna elu- ja linnaruumi kvaliteeti.

Kui leiate, et kaasaegse ja kvaliteetse linnaruumi arendamine on teile oluline, siis toetage seda algatust palun allkirjaga!

P.S. Detailplaneeringutega saate ise tutvuda Tallinna planeeringute registris — Detailplaneering nr: DP045430 (Pronksi 19) Detailplaneering nr: DP045380 (Tartu mnt 29, Tartu mnt 29e, Tartu mnt 31 )

Kommentaarid

    Olen lugenud läbi algatuse "Petitsioon Tallinna kesklinnas kavandatud hoonete detailplaneeringu vastuvõtmise vastu" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
    NimiIsikukoodAllkiri