Narva linnale

Тoetan Nаrva vanalinna osalist taastamist / Я за восстановление квартала Старой Нарвы

Peter Zashev, Peter Radoev Zashev, Aleksandr Openko, Anželika Pratkunas, Vadim Orlov,
 1. Ühisloomes
 2. Allkirjastamisel
 3. Menetluses
 4. Arhiveeritud
1103 allkirja

🚫 Arvesse läheb vaid üks allkiri inimese kohta 🚫

Algatuse menetlus on lõppenud. Vaata menetlust.

Isegi väikese osa Narva vanalinna taastamine oleks linnale mitmes aspektis kasulik. Peamised neist on:

 • linna ajaloolise identiteedi ja väärikuse taastamine;
 • täiendava ja tugeva turismimagneti loomine ning sellest tulenevalt ettevõtluse arendamine ja uute töökohtade loomine;
 • linnakeskkonna parandamine, taasluues osa linna ajaloolisest südamest;
 • investorite meelitamine Eestist ja naaberriikidest. Narva kogu ajaloo jooksul pärast vanalinna hävitamist 1944. aastal on see projekt esimene teadlik ja kavandatud katse samm-sammult alustada Narva vanalinna taastamist, nii et tekiks ajalooliste objektide terviklik ansambel, mis omakorda taasloob Balti pärli ajaloolise atmosfääri.

Käesolev pöördumine toetab Narva vanalinna osalise taastamise projekti ( https://www.youtube.com/watch?v=Py0ox6RTS3s ) ja pöördub linnavõimu poole eesmärgiga:

A. Eraldada vanalinnas tühi maatükk, kus investorid saaksid taastada linna ajaloolise ilme.

B. Muuta antud ala detailplaneeringut nii, et tänavate ja hoonestatud alade võrk vastaks 1940. aasta Narva plaanile.

Ilma nende kahe punktita on võimatu hakata otsima potentsiaalseid investoreid!

Sellele avaldusele alla kirjutades näitate, et Narva tulevik on teie jaoks oluline! Tulevik, kus oleme uhked oma mineviku üle, loome lisamootori linna majanduse ja ainulaadse ajaloolise linnakeskkonna arenguks!

Aitäh! Koos oleme tugevad!

_______

Восстановление Старой Нарвы, даже если на первоначальном этапе всего лишь одного из кварталов, имеет целый ряд достонств. Как основные среди них можно выделить:

 • восстановление исторической идентичности и достоинства города
 • создание дополнительного и сильного туристического магнита и, в результате, развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест
 • улучшение городской среды за счет воссоздания части исторического сердца города
 • привлечение инвесторов из Эстонии и соседних стран в Нарву

За всю историю Нарвы после разрушения Старого города в 1944 году, данный проект есть первая осознанная, спланированная попытка шаг за шагом приступить к восстановлению квартала Старой Нарвы, где появится целостный ансамбль исторических объектов, который, в свою очередь, воссоздаст историческую атмосферу «Балтийской жемчужины».

Даннoe обращение поддерживает проект восстановления квартала Старой Нарвы ( https://www.youtube.com/watch?v=Py0ox6RTS3s ) и апеллирует к городским властям с целью:

А. Выделить пустующий участок земли в Старом городе на котором инвесторы смогли бы воссоздать исторический облик города.

Б. Изменить детальную планировку данного участка так, чтобы сеть улиц и пятна застройки соответствовали плану Нарвы в 1940 году.

Без этих двух пунктов невозможно начать поиск потенциальных инвесторов!

Подписывая даннoе обращение, Вы показываете, что будущее Нарвы Вам важно! Будущее в котором мы гордимся своим прошлым, создаем дополнительный двигатель для развития экономики города и уникальную, историческую городскую среду!

Спасибо! Вместе мы сила!

Menetlusinfo

 1. Vastus EKK teabepäringule algatuse edasise menetluse osas

  "Vastuseks Teie 21.03.2022 kirjale teatan, et 03.02.2022 saatis Narva Linnavalitsus Linnavolikogule oma seisukoha kodanike kollektiivse algatuse Narva vanalinna osalise taastamise kohta. 17.02.2022 Narva Linnavolikogu istungil oli vastu võetud määrus nr 5 „Narva linna 2022. aasta eelarve kinnitamine“, kus on ette nähtud Rüütli tänava ajaloolise kvartali detailplaneeringu ja KSH koostamiseks 36 000 eurot." Narva Linnavolikogu esimees Vladimir Žavoronkov

 2. Narva Linnavalitsuse kaaskiri ning protokolliline otsus

  Narva Linnavalitsuse protokolliline otsus ning Narva Linnavalitsuse kaaskiri kodanike algatusele. Viide Narva linna dokumendiregistris: https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=29257. "Narva Linnavalitsus on põhimõtteliselt nõus mõlema ettepanekuga." "Suur tänav 10c kinnistu jääb 20.09.2018 linnavolikogu otsusega nr 53 kehtestatud Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu alasse. Kõnealune planeering oli koostatud eesmärgiga uue suure linnaraamatukogu rajamiseks,mis tänaseks on aktuaalsuse kaotanud, ning ei hõlmanud Rüütli 8 kinnistut. Kuivõrd kehtestatud planeeringu muutmine ei ole võimalik, tuleks kõnealustele kinnistutele koostada uus tervet ala hõlmav detailplaneering. Peale koostatud detailplaneeringu kehtestamist on võimalik asuda kavandama ala hoonestamiseks vajalikke tegevusi ja rahastusviise, sh erainvestorite kaasamist. Viimase osas on linnavalitusel lootus, et algatuse esitanud isikud selles aktiivselt osalevad."

 3. Algatus on menetlusse võetud ning edastatud lahendamiseks Narva Linnavolikogule

  Narva Linnavalitsus võttis 5. jaanuaril vastu protokollilise otsuse, millega vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikele 2 Rahvaalgatus.ee poolt saadetud kodanike algatus koos lisatud linnavalitsuse seisukohaga edastatakse lahendamiseks Narva Linnavolikogule, mille pädevusse kuulub algatuses tehtud ettepanekute üle otsustamine. Viide otsusele Narva linna dokumendiregistris: https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=29257 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

  Teavitus algatuse jälgijatele saadetud .

 4. Algatus saadeti menetlusse

 5. Algatus kogus 565 allkirja

 6. Algatus kogus 100 allkirja

Kommentaarid

 1. Это нужно делать!!!

  Это нужно делать!!!

  1. 25 protsenti narvakas

   Minu vanaisa elas enne sõda Narvas (täpsemalt küll Jaanilinnas). Andsin seega oma allkirja ning palun seda igati arvestada. Kaotame punaarmee hävitustöö ning taastame Narva. Narvast peab uuesti saama ehtne eesti linn.

   1. Rohelised toetavad ideed!

    Narva vanalinna järkjärguline taas-ülesehitamine on mõistlik ettevõtmine. Selleks on üsna mitu põhjust. Inimesi tõmbab inimmõõtmelisema, liigendatud ja esteetilise linnaruumi poole - see tendents on nähtav kogu maailmas - ja seda vanalinn kindlasti pakuks. Vanalinna keskkonda saab osaliselt taasluua, ühendades kaasaegsed ja tulevased ehitustehnikad ning ajaloolised materjalid ja töövõtted. Ka kultuuripärandi säilitamine taastatud maamärgina on omaette väärtus - seda ei ehitata ju põllule, vaid sõna otseses mõttes oma vundamendile, ajalooliselt õigele kohale. Isegi väga pragmaatiliselt võttes vajavad Narva elanike kodud aja jooksul uuendamist. Järkjärguline taastamine annab võimaluse luua kaasaja tingimustele vastavad ja kliimamuutustega arvestavad elamud ning äripinnad, mis on säästlikud, hea sisekeskkonnaga, kõrge esteetilise väärtusega. Taastamistööd pakuvad hulga häid töökohti ja väljaõppe võimalusi. Tulu turismist ja elavnenud äritegevusest on sellisel juhul kui paratamatus, mis tuleb vastu võtta - ega pandeemia lõputult kesta. Aleksander Laane Erakond Eestimaa Rohelised volikogu esimees

    1. Narvas sündinud

     Tänan algatajaid võimaluse eest toetada Narvat. Miks? Esiteks on mu elu esimesed 20 aastat seotud selle linnaga. Narva on ikka südames. Nüüd, kus olen tagasi Ida-Virus ning head tuttavad (Eestist!) tulevad esimest korda avastama neile tundmatut kanti, on hea meel näha nende positiivset imestust. Üks seik ka naljaga pooleks! Oli ka üks ameeklane Seattleśt. Narva Raekoja valvetädi lubas meil ronida tuvisitta täis torni tippu, kust avanes kena vaade. Ajaloohuvilisena oli ta rabatud vanast Narva ajaloost. Kuidas on võimalik, et ehitised on nii vanad? Teiseks juured on siin - Meriküla, Narva-Jõesuu, Narva. Vanaisa, vanaema ja isa juttudest on silme ees elu enne purustavat sõda.

     Olen lugenud läbi algatuse "Тoetan Nаrva vanalinna osalist taastamist / Я за восстановление квартала Старой Нарвы" ja avaldan toetust oma allkirjaga.
     NimiIsikukoodAllkiri