Ühisloomes

 1. Kohustuslik koolitus inimestele, kes on saanud 60aastaseks [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 2. Ühiskodude ehitusprojektides kogukonnatöö ruumide nõue [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 3. Seeniortöö professiooni loomine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 4. Riiklikult muuta nõudeid, et vähendada sundasendis töötamist [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 5. Riiklikud soodustused/nõuded tervisehädade ennetamiseks [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 6. Tervisekeskuste soodsamad hinnad perearsti saatekirjaga [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 7. Tervislikku elustiili toetavad meetmed [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 8. Hammaste tervise parandamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 9. Neljapäevane töönädal [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 10. Sotsiaalmaksumäära sidumine tervisekäitumisega [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 11. Töövõimetust põhjustavate terviseprobleemide tõhusam ravi [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 12. Haigusteadlikkuse tõstmine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 13. Rahvaliikumine "Kilomeeter, tere ja vesi" [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 14. Kogukonna-aiandite arendamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 15. Omavalitsuse spordihoonete/ujulate kasutamise doteerimine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 16. Jalgrattarajad linnadesse ja asulatesse [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 17. Omastehooldajatele palk [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 18. Toiduainete maksuerisused [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 19. Liikumispuudega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 20. Vanemaealiste vabatahtliku töö/tegevuse soodustamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 21. Hoolduskassa loomine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 22. Vabatahtlike suurem kaasamine tervishoiusektoris [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 23. Tervisliku vananemise edendamine füüsilise aktiivsusega [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 24. Luua geriaatria väljaõpe [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 25. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 26. Vanemaealiste ja laste koostegevuste soodustamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 27. Vanemaealiste kaasamine digiteerimisse [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 28. Soodustada eakate (juba keskealiste) klaveriõpet või muud sarnast kahe käega mängimise pilli [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 29. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 30. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi säästliku kasutamise nõue [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 31. Vanemaealiste start-upide riiklik toetamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 32. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 33. Ettevõtjatel võimalik saada tööotsijana/töötuna teenuseid [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 34. Muuta avalikus sektoris normiks vanuseline mitmekesisus [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 35. Töötukassa suurem roll inimestele sobivate eneseteostusvõimaluste leidmisel [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 36. Edendada täiskasvanute võimlemist [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 37. Jagatud töökohad ehk tandemtöö [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 38. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 39. Multivanuselise kogukonnakeskuste arendamine näiteks raamatukogude baasil [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 40. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 41. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 42. Vanemaealiste maksusoodustused [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 43. Tööandja sotsiaalmaksu vabastus osalise koormusega töötava pensionäri tööle võtmisel [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 44. Sotsiaalmaksu arvestusel asendada kuupõhine arvestus tunnipõhise arvestusega [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 45. Lepime kokku realistlikus miinimumpensioni määras ja lõpetame II sambasse kogunenud vara kasutamise ebamõistliku piiramise[MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 46. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 47. Kodanikupalk [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 48. Vajaduspõhine pension [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 49. Palgatõusu sidumine III sambasse maksmisega [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 50. Pensionifondi automaatne vahetus 5 aastat enne vanaduspensioniiga [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 51. II samba väljamaksete alguseks võiks saada valida pensionilemineku aja [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 52. Personaalne pensionikonto [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 53. Pensionite tulumaksuvabastus [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 54. Kohene pensionite tõus [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 55. Väike-ettevõtete täiendavad soodustused [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 56. Solidaarsest pensionisüsteemist loobumine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 57. Isikustatud töötuskindlustus [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 58. Teenusmajade süsteem [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 59. Pensionivõlakirjad [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 60. Tööandjapensioni loomine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 61. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 62. [IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 63. [IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 64. [IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 65. [IDEEKORJE] Mida peab tegema, et pensionisüsteemi muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud

Allkirjastamisel

 1. Riigikogule

  Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  Peatatud: 419 allkirja
 2. Riigikogule

  Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  Peatatud: 320 allkirja
 3. Riigikogule

  Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  Peatatud: 194 allkirja
 4. Riigikogule

  Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  Peatatud: 131 allkirja
 5. Riigikogule

  Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  Peatatud: 122 allkirja
 6. Riigikogule

  Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 112 allkirja
 7. Riigikogule

  Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  102 allkirja
 8. Riigikogule

  Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  Peatatud: 79 allkirja
 9. Riigikogule

  Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 55 allkirja
 10. Riigikogule

  Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 53 allkirja
 11. Riigikogule

  Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 50 allkirja
 12. Riigikogule

  Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  Peatatud: 48 allkirja
 13. Riigikogule

  Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-Ahi
  Peatatud: 48 allkirja
 14. Riigikogule

  Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 31 allkirja
 15. Riigikogule

  Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 30 allkirja
 16. Riigikogule

  Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 27 allkirja
 17. Riigikogule

  Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  25 allkirja
 18. Riigikogule

  Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 21 allkirja
 19. Riigikogule

  Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 16 allkirja
 20. Riigikogule

  Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 13 allkirja
 21. Riigikogule

  Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi säästliku kasutamise nõue

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 12 allkirja
 22. Riigikogule

  Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  Peatatud: 10 allkirja
 23. Riigikogule

  Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  Peatatud: 8 allkirja
 24. Riigikogule

  Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 7 allkirja

Riigikogus

 1. Riigikogule

  Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja

Järelkaja

 1. Riigikogule

  Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja