Ühisloomes

 1.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Kohustuslik koolitus inimestele, kes on saanud 60aastaseks [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 2.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Ühiskodude ehitusprojektides kogukonnatöö ruumide nõue [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 3.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Seeniortöö professiooni loomine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 4.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Riiklikult muuta nõudeid, et vähendada sundasendis töötamist [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 5.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Riiklikud soodustused/nõuded tervisehädade ennetamiseks [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 6.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Tervisekeskuste soodsamad hinnad perearsti saatekirjaga [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 7.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Tervislikku elustiili toetavad meetmed [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 8.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Hammaste tervise parandamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 9.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Neljapäevane töönädal [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 10.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Sotsiaalmaksumäära sidumine tervisekäitumisega [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 11.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Töövõimetust põhjustavate terviseprobleemide tõhusam ravi [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 12.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Haigusteadlikkuse tõstmine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 13.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Rahvaliikumine "Kilomeeter, tere ja vesi" [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 14.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Kogukonna-aiandite arendamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 15.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Omavalitsuse spordihoonete/ujulate kasutamise doteerimine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 16.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Jalgrattarajad linnadesse ja asulatesse [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 17.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Omastehooldajatele palk [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 18.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Toiduainete maksuerisused [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 19.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Liikumispuudega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 20.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Vanemaealiste vabatahtliku töö/tegevuse soodustamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 21.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Hoolduskassa loomine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 22.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Vabatahtlike suurem kaasamine tervishoiusektoris [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 23.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Tervisliku vananemise edendamine füüsilise aktiivsusega [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 24.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Luua geriaatria väljaõpe [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 25.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 26.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Vanemaealiste ja laste koostegevuste soodustamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 27.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Vanemaealiste kaasamine digiteerimisse [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 28.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Soodustada eakate (juba keskealiste) klaveriõpet või muud sarnast kahe käega mängimise pilli [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 29.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 30.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi säästliku kasutamise nõue [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 31.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Vanemaealiste start-upide riiklik toetamine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 32.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 33.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Ettevõtjatel võimalik saada tööotsijana/töötuna teenuseid [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 34.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Muuta avalikus sektoris normiks vanuseline mitmekesisus [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 35.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Töötukassa suurem roll inimestele sobivate eneseteostusvõimaluste leidmisel [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 36.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Edendada täiskasvanute võimlemist [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 37.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Jagatud töökohad ehk tandemtöö [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 38.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 39.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Multivanuselise kogukonnakeskuste arendamine näiteks raamatukogude baasil [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 40.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 41.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 42.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Vanemaealiste maksusoodustused [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 43.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Tööandja sotsiaalmaksu vabastus osalise koormusega töötava pensionäri tööle võtmisel [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 44.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Sotsiaalmaksu arvestusel asendada kuupõhine arvestus tunnipõhise arvestusega [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 45.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Lepime kokku realistlikus miinimumpensioni määras ja lõpetame II sambasse kogunenud vara kasutamise ebamõistliku piiramise[MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 46.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 47.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Kodanikupalk [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 48.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Vajaduspõhine pension [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 49.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Palgatõusu sidumine III sambasse maksmisega [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 50.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Pensionifondi automaatne vahetus 5 aastat enne vanaduspensioniiga [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 51.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  II samba väljamaksete alguseks võiks saada valida pensionilemineku aja [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 52.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Personaalne pensionikonto [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 53.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Pensionite tulumaksuvabastus [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 54.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Kohene pensionite tõus [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 55.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Väike-ettevõtete täiendavad soodustused [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 56.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Solidaarsest pensionisüsteemist loobumine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 57.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Isikustatud töötuskindlustus [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 58.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Teenusmajade süsteem [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 59.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Pensionivõlakirjad [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 60.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Tööandjapensioni loomine [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 61.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel [MÕJUANALÜÜS]

  Eesti Koostöö Kogu
  Arutelu lõppenud
 62.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  [IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 63.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  [IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 64.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  [IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud
 65.  
  Arutelu lõppenud

  Arutelu tähtaeg:

  [IDEEKORJE] Mida peab tegema, et pensionisüsteemi muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad?

  Liisi Uder
  Arutelu lõppenud

Allkirjastamisel

 1. Riigikogule
  Peatatud: 419 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  Peatatud: 419 allkirja
 2. Riigikogule
  Peatatud: 320 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  Peatatud: 320 allkirja
 3. Riigikogule
  Peatatud: 194 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  Peatatud: 194 allkirja
 4. Riigikogule
  Peatatud: 141 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  Peatatud: 141 allkirja
 5. Riigikogule
  Peatatud: 131 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  Peatatud: 131 allkirja
 6. Riigikogule
  Peatatud: 122 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  Peatatud: 122 allkirja
 7. Riigikogule
  Peatatud: 112 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 112 allkirja
 8. Riigikogule
  Peatatud: 79 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  Peatatud: 79 allkirja
 9. Riigikogule
  Peatatud: 55 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 55 allkirja
 10. Riigikogule
  Peatatud: 53 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 53 allkirja
 11. Riigikogule
  Peatatud: 50 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 50 allkirja
 12. Riigikogule
  Peatatud: 48 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  Peatatud: 48 allkirja
 13. Riigikogule
  Peatatud: 48 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-Ahi
  Peatatud: 48 allkirja
 14. Riigikogule
  Peatatud: 31 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 31 allkirja
 15. Riigikogule
  Peatatud: 31 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  Peatatud: 31 allkirja
 16. Riigikogule
  Peatatud: 30 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 30 allkirja
 17. Riigikogule
  Peatatud: 27 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 27 allkirja
 18. Riigikogule
  Peatatud: 21 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 21 allkirja
 19. Riigikogule
  Peatatud: 16 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 16 allkirja
 20. Riigikogule
  Peatatud: 13 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 13 allkirja
 21. Riigikogule
  Peatatud: 12 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi säästliku kasutamise nõue

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 12 allkirja
 22. Riigikogule
  Peatatud: 10 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  Peatatud: 10 allkirja
 23. Riigikogule
  Peatatud: 8 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  Peatatud: 8 allkirja
 24. Riigikogule
  Peatatud: 7 allkirja

  Allkirjastamise tähtaeg: .

  Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 7 allkirja

Järelkaja

 1. Riigikogule
  2386 allkirja

  Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja
 2. Riigikogule
  1063 allkirja

  Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja