Hääletamisel

 1. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  417 allkirja
 2. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  301 allkirja
 3. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  Peatatud: 194 allkirja
 4. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  131 allkirja
 5. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  122 allkirja
 6. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  112 allkirja
 7. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  Peatatud: 79 allkirja
 8. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  79 allkirja
 9. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 55 allkirja
 10. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 53 allkirja
 11. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 50 allkirja
 12. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-Ahi
  Peatatud: 48 allkirja
 13. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  Peatatud: 48 allkirja
 14. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 27 allkirja
 15. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  27 allkirja
 16. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  25 allkirja
 17. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  22 allkirja
 18. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 21 allkirja
 19. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 16 allkirja
 20. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 13 allkirja
 21. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi säästliku kasutamise nõue

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 12 allkirja
 22. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  Peatatud: 10 allkirja
 23. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  Peatatud: 8 allkirja
 24. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 7 allkirja

Menetletud

 1. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  7.05.2018 • 2386 allkirjaga
 2. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja