Algatused

Menetlejad

SotsiaalkomisjonRahanduskomisjon
1Sotsiaalkomisjon
1Rahanduskomisjon

Allkirjastatud algatused

Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudestHoolduskindlustuse loomineTeenusmajade loomise soodustamineSeadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmiselPuuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamineTervisliku vananemise kontseptsioonVõimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajagaOmastehooldajate palkSeenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamineAvatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg
2386Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest
1063Hoolduskindlustuse loomine
419Teenusmajade loomise soodustamine
320Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel
194Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine
141Tervisliku vananemise kontseptsioon
131Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga
122Omastehooldajate palk
112Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine
79Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg
Found 91 algatust. Vaata kõiki algatusi.
Muuda filtreid

või eemalda filtrid.
  Pealkiri Saaja Algataja Faas ÜhisloomesAlgus AllkirjastamiselAlgus Lõpp Allkirju MenetlusesAlgus Lõpp Menetleja

  Ühisloomes

  Kohustuslik koolitus inimestele, kes on saanud 60aastaseks [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Ühiskodude ehitusprojektides kogukonnatöö ruumide nõue [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Seeniortöö professiooni loomine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Riiklikult muuta nõudeid, et vähendada sundasendis töötamist [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Riiklikud soodustused/nõuded tervisehädade ennetamiseks [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Tervisekeskuste soodsamad hinnad perearsti saatekirjaga [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Tervislikku elustiili toetavad meetmed [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Hammaste tervise parandamine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Neljapäevane töönädal [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Sotsiaalmaksumäära sidumine tervisekäitumisega [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Töövõimetust põhjustavate terviseprobleemide tõhusam ravi [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Haigusteadlikkuse tõstmine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Rahvaliikumine "Kilomeeter, tere ja vesi" [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Kogukonna-aiandite arendamine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Omavalitsuse spordihoonete/ujulate kasutamise doteerimine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Jalgrattarajad linnadesse ja asulatesse [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Omastehooldajatele palk [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Toiduainete maksuerisused [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Liikumispuudega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Vanemaealiste vabatahtliku töö/tegevuse soodustamine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Hoolduskassa loomine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Vabatahtlike suurem kaasamine tervishoiusektoris [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Tervisliku vananemise edendamine füüsilise aktiivsusega [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Luua geriaatria väljaõpe [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Vanemaealiste ja laste koostegevuste soodustamine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Vanemaealiste kaasamine digiteerimisse [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Soodustada eakate (juba keskealiste) klaveriõpet või muud sarnast kahe käega mängimise pilli [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi säästliku kasutamise nõue [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Vanemaealiste start-upide riiklik toetamine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Ettevõtjatel võimalik saada tööotsijana/töötuna teenuseid [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Muuta avalikus sektoris normiks vanuseline mitmekesisus [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Töötukassa suurem roll inimestele sobivate eneseteostusvõimaluste leidmisel [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Edendada täiskasvanute võimlemist [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Jagatud töökohad ehk tandemtöö [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Multivanuselise kogukonnakeskuste arendamine näiteks raamatukogude baasil [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Vanemaealiste maksusoodustused [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Tööandja sotsiaalmaksu vabastus osalise koormusega töötava pensionäri tööle võtmisel [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Sotsiaalmaksu arvestusel asendada kuupõhine arvestus tunnipõhise arvestusega [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Lepime kokku realistlikus miinimumpensioni määras ja lõpetame II sambasse kogunenud vara kasutamise ebamõistliku piiramise[MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Kodanikupalk [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Vajaduspõhine pension [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Palgatõusu sidumine III sambasse maksmisega [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Pensionifondi automaatne vahetus 5 aastat enne vanaduspensioniiga [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  II samba väljamaksete alguseks võiks saada valida pensionilemineku aja [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Personaalne pensionikonto [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Pensionite tulumaksuvabastus [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Kohene pensionite tõus [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Väike-ettevõtete täiendavad soodustused [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Solidaarsest pensionisüsteemist loobumine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Isikustatud töötuskindlustus [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Teenusmajade süsteem [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Pensionivõlakirjad [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Tööandjapensioni loomine [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel [MÕJUANALÜÜS]Uus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Ühisloomes

  [IDEEKORJE] Kuidas edaspidi tagada eakapõlves elamisväärne sissetulek?Uus Eakus

  Liisi Uder
  Ühisloomes

  [IDEEKORJE] Mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani?Uus Eakus

  Liisi Uder
  Ühisloomes

  [IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

  Liisi Uder
  Ühisloomes

  [IDEEKORJE] Mida peab tegema, et pensionisüsteemi muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad?Uus Eakus

  Liisi Uder
  Ühisloomes

  Allkirjastamisel

  Riigikogule

  Teenusmajade loomise soodustamineUus Eakus

  Liis Klaar
  Allkirjastamisel
  419 allkirja
  Riigikogule

  Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmiselUus Eakus

  Jüri Ginter
  Allkirjastamisel
  320 allkirja
  Riigikogule

  Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamineUus Eakus

  Jaanika Kilgi
  Allkirjastamisel
  194 allkirja
  Riigikogule

  Tervisliku vananemise kontseptsioonUus Eakus

  Kadri Orula
  Allkirjastamisel
  141 allkirja
  Riigikogule

  Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajagaUus Eakus

  Jüri Ginter
  Allkirjastamisel
  131 allkirja
  Riigikogule

  Omastehooldajate palkUus Eakus

  Ly Kokla
  Allkirjastamisel
  122 allkirja
  Riigikogule

  Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamineUus Eakus

  Tiina Tambaum
  Allkirjastamisel
  112 allkirja
  Riigikogule

  Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaegUus Eakus

  Sirje Lind
  Allkirjastamisel
  79 allkirja
  Riigikogule

  Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludeleUus Eakus

  Tiina Tambaum
  Allkirjastamisel
  55 allkirja
  Riigikogule

  Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektisUus Eakus

  Tiina Tambaum
  Allkirjastamisel
  53 allkirja
  Riigikogule

  Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustestUus Eakus

  Tiina Tambaum
  Allkirjastamisel
  50 allkirja
  Riigikogule

  Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamineUus Eakus

  Jane Matt
  Allkirjastamisel
  48 allkirja
  Riigikogule

  Luua geriaatria väljaõpeUus Eakus

  Gerli Paat-Ahi
  Allkirjastamisel
  48 allkirja
  Riigikogule

  Jagatud töökohad ehk tandemtööUus Eakus

  Ines Jakobson
  Allkirjastamisel
  31 allkirja
  Riigikogule

  Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuksUus Eakus

  Aimar Altosaar
  Allkirjastamisel
  31 allkirja
  Riigikogule

  Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamiselUus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Allkirjastamisel
  30 allkirja
  Riigikogule

  Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujateleUus Eakus

  Aimar Altosaar
  Allkirjastamisel
  27 allkirja
  Riigikogule

  Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusestUus Eakus

  Aimar Altosaar
  Allkirjastamisel
  21 allkirja
  Riigikogule

  Toiduainete maksuerisusedUus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Allkirjastamisel
  16 allkirja
  Riigikogule

  Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadelUus Eakus

  Aimar Altosaar
  Allkirjastamisel
  13 allkirja
  Riigikogule

  Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi säästliku kasutamise nõueUus Eakus

  Aimar Altosaar
  Allkirjastamisel
  12 allkirja
  Riigikogule

  Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektorisUus Eakus

  Hanna Katargina
  Allkirjastamisel
  10 allkirja
  Riigikogule

  Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekulUus Eakus

  Renna Truus
  Allkirjastamisel
  8 allkirja
  Riigikogule

  Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andjaUus Eakus

  Eesti Koostöö Kogu
  Allkirjastamisel
  7 allkirja

  Järelkaja

  Riigikogule

  Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudestUus Eakus

  Tõnu Pekk
  Järelkaja
  2386 allkirja

  Rahanduskomisjon
  Riigikogule

  Hoolduskindlustuse loomineUus Eakus

  Kai Saks
  Järelkaja
  1063 allkirja

  Sotsiaalkomisjon