Allkirjastamisel

 1. Teenusmajade loomise soodustamine

  Liis Klaar
  Peatatud: 419 allkirja
 2. Seadustada vanemate tegevus lapselaste hoidmisel

  Jüri Ginter
  Peatatud: 320 allkirja
 3. Puuetega inimestele paremate liikumisvõimaluste tagamine

  Jaanika Kilgi
  Peatatud: 194 allkirja
 4. Võimaldada töötutel töötada käsunduslepingu alusel või osaajaga

  Jüri Ginter
  Peatatud: 131 allkirja
 5. Omastehooldajate palk

  Ly Kokla
  Peatatud: 122 allkirja
 6. Seenioritöö elukutse ja valdkonna välja arendamine

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 112 allkirja
 7. Tervisliku vananemise kontseptsioon

  Kadri Orula
  85 allkirja
 8. Avatud ülikoolis tasuta õppimiseks pikem nominaalaeg

  Sirje Lind
  Peatatud: 79 allkirja
 9. Tulumaksusoodustus oma vanemate koolituskuludele

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 55 allkirja
 10. Kogukonna ühisruumide nõue hooldekodu tüüpi hoonete ehitusprojektis

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 53 allkirja
 11. Koolituskursus vanemas keskeas inimestele normaalsest vananemisest ja pensionile jäämise muutustest

  Tiina Tambaum
  Peatatud: 50 allkirja
 12. Vanemaealiste vabatahtliku tegevuse soodustamine

  Jane Matt
  Peatatud: 48 allkirja
 13. Luua geriaatria väljaõpe

  Gerli Paat-Ahi
  Peatatud: 48 allkirja
 14. Avaliku ruumi kujundamine vanemaealistesõbralikuks

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 31 allkirja
 15. Vähendada tööandja maksukoormust vanaduspensioniealiste palkamisel

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 30 allkirja
 16. Töötuskindlustushüvitise maksmine omal soovil töölt lahkujatele

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 27 allkirja
 17. Jagatud töökohad ehk tandemtöö

  Ines Jakobson
  Peatatud: 22 allkirja
 18. Loobuda sotsiaalmaksumiinimumi kohustusest

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 21 allkirja
 19. Toiduainete maksuerisused

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 16 allkirja
 20. Inimeseõpetus kohustuslikuks ärikoolides ja kõrgkoolide juhtimiserialadel

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 13 allkirja
 21. Lisada riiklikku programmi „Säästlik Eesti“ tööjõuressursside, sh inimliku kogemuse kui ressursi säästliku kasutamise nõue

  Aimar Altosaar
  Peatatud: 12 allkirja
 22. Vabatahtlike kaasamine tervishoiusektoris

  Hanna Katargina
  Peatatud: 10 allkirja
 23. Kehtestada võimalus sõlmida II samba kindlustusleping pensionile minekul

  Renna Truus
  Peatatud: 8 allkirja
 24. Sissetulekult makstavad maksud peaks maksma töövõtja, mitte -andja

  Eesti Koostöö Kogu
  Peatatud: 7 allkirja

Riigikogus

 1. Hoolduskindlustuse loomine

  Kai Saks
  1063 allkirja

Järelkaja

 1. Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest

  Tõnu Pekk
  2386 allkirja