[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Vanemaealiste vabatahtliku töö/tegevuse soodustamine

Ettepanek: Riiklikul tasandil tuleks luua nägemus ja süsteem (koos selge ülesannetejaotusega riigi, KOV ja vabaühenduste vahel), kuidas tegeleda vanemaealiste vabatahtliku töö/tegevuse soodustamisega. Probleem: Hetkel puudub vanemaealiste vabatahtliku tegevuse valdkond täiesti nt riiklikust Heaolu arengukavast. Samas toovad uuringud välja, et vanemaealised, kes säilitavad sotsiaalse aktiivsuse, on tervemad, iseseisvamad ja õnnelikumad ehk siis vajavad oma elu korraldamisel ka vähem riigi sekkumist ning abi. Eestis on vanemaealiste vabatahtliku tegevuse näitajad samas võrreldes teiste EL riikidega ühed madalaimad. Vanemate inimeste ühiskondlikul initsiatiivil on risk kaduda juba esimese taksituse ilmnemisel. Siiani on vanemate vabatahtlike kaasamine olnud projekti- või initsiatiivipõhine, puudub stabiilsus ja regulaarsus. Mõju: Sotsiaalne aktiivsus vanemas eas parandab inimese vaimset ja füüsilist tervist; aitab säilitada ja isegi parandada kognitiivseid võimeid, võib pidurdada haiguste sümptomite ilmnemist. Paraneb põlvkondade vaheline sidusus.

  1. Ideed arutatakse tervise teemaseminaril. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/6ec97e6e-e785-4bbd-a51a-a865e0ac5388

  2. Kuigi üleval toodud link on õige, siis arvestades idee iseloomu arutatakse seda ka eneseteostuse teemaseminaril.