[IDEEKORJE] Mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult?Uus Eakus

Liisi Uder,

Kommentaarid

Enam töövõimetust põhjustavate terviseprobleemide tõhusam ravi (lihas-liigeshaigused, kardiovaskulaarhaigused, depressioon)

Üks suurimaid töövõimetuse põhjustajaid on alaseljavalu. Eestis läheb pea iga alaseljavalu patsient neuroloogi või neurokirurgi juurde, mis ei ole enamasti vajalik. Elan hetkel Inglismaal, kus on kulude ja ravijärjekordade vähendamiseks välja töötatud eraldi seljavalu triaažisüsteem ja vastuvõtuüksus (spinal assessment service) - tõsisemate patoloogiate puhul (5-10%) on tagatud kiire spetsialisti vastuvõtt, diagnostika jne, ülejäänud 90% esmajuhtudega, mis invasiivset ravi ei vaja, tegelevad koolitatud ja sellele patsiendigrupile spetsialiseerunud füsioterapeudid. Kiire ja adekvaatne ravi aitab ennetada krooniliseks muutumist. Edaspidi tegeleb kroonilise alaseljavalu kannatajaga multidistsiplinaarne kroonilise valu meeskond (anestesioloog, farmatseut, füsioterapeut, psühholoog, tegevusterapeut, õde). Psühhiaatria ravijärjekorrad on Eestis lisadepressiooni tekitavad. Depressioon üks põhiline töövõimetuse põhjustaja. Inglismaal on nt loodud internetipõhine kognitiiv-käitumuslik teraapia. Samuti tehakse telefoni teel hindamisi ja triaaže - raskemate häirete puhul sekkutakse ja võimaldatakse vastuvõtt psühhiaatrile kiirendatud korras, kergema ärevuse puhul nt suunatakse otse internetiteraapiasse, mida hindab ja monitoorib psühholoog. See on lihtsalt üks näide ravijärjekordade lühendamisest ja triaažist. Kokkuvõttes, enim töövõimetust põhjustavate terviseprobleemidele tuleb osutada kõrgendatud tähelepanu ja keskenduda teenuste efektiivsemaks muutmisele ravijärjekordade vähendamiseks. Lahendused, mis toetuvad rohkem tugispetsialistidele lühendavad ravijärjekordi, tagavad kiirema abi ja seeläbi vähendavad töövõimetust.

  1. Ettepanek on lahendatav isiku, tööandja või organisatsiooni tasemel. Loe mõjuanalüüsi siit: https://uuseakus.rahvaalgatus.ee/initiatives/f56eb7cf-a4c0-4e21-bf39-b16765625d9d